Carregant...
 

Sortida pel port jack del navegador

Versions
-LliureX 16

-LliureX 15

 

1. Introducció

 

És possible que se'ns done la situació, principalment en l'aula de música, que necessitem que l'ordinador de l'aula de música estiga connectat a diversos dispositius des de la targeta d'àudio.

El problema ve quan tractem de que pel port jack surta l'àudio del navegador mentre estem utilitzant el port per traure el so d'alguns instruments,sobre tot si estem reproduint flash.

Per a solucionar el problema hem de tractar de connectar el pulseaudio amb el jack, per a tal fi seguirem els següents passos.

 

2. Solució

 

1.- Instal·lar el paquet pulseaudio-module-jack.

sudo apt install pulseaudio-module-jack


2.- Editar l'arxiu /etc/pulse/default.pa si vols configurar-lo per a tots els usuaris o ~/.config/pulse/default.pa (este archivo deberíamos de crearlo), sols per al nostre usuari.

#load-module module-alsa-sink
#load-module module-alsa-source device=hw:1,0
#load-module module-oss device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
#load-module module-oss-mmap device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
#load-module module-null-sink
#load-module module-pipe-sink
load-module module-jack-source
load-module module-jack-sink


3.- Comprovar en el Control de So del sistema o el “pavucontrol” que la sortida s'ha redirigit al Jack sink (Pulse audio Jack sink).

4.- Obrir el Qjackctl i realitzar les connexions necessàries.

Ara ja es deuria de poder utilitzar els ports per a connectar instruments o micròfons al mateix temps que vídeos en flash en el navegadors o en el vídeos de les editorials.

 


Si utilitzes Cadence pots trobar més informació en anglès aquí: 

https://github.com/jackaudio/jackaudio.github.com/wiki/WalkThrough_User_PulseOnJack

https://forum.manjaro.org/t/how-to-replace-pulseaudio-with-jack-jack-and-pulseaudio-together-as-friend/2086