Carregant...
 

SID de Samba_va

REGENERACIÓ DELS SID DE SAMBA

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Problema


A causa d'alguns canvis en el sistema és possible que els SID de Samba es tornen inconsistents i, com a conseqüència, és possible que:

1. Els clients pesats no munten /net.
2. No es puguen muntar els recursos que ofereix Samba mitjançant l'usuari i la contrasenya dels usuaris de l'LDAP.

 

La fallada del sambaSID consisteix, bàsicament, en el fet que alguns usuaris no poden muntar els recursos disponibles en Samba amb el seu usuari i contrasenya. Per a comprovar si ens trobem en aquesta situació podem executar l'ordre següent, tot indicant el nom i la contrasenya de l'usuari amb el qual es tenen problemes. Per a això haurem de tindre instal·lat en el servidor el paquet cifs-utils:

sudo apt-get install cifs-utils
sudo mount -t cifs //server/home /mnt -o username=NOMUSUARI,password=CONTRASENYA
mount error(5): Input/output error
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)


Si en executar el codi anterior rebem el missatge d'error input/output és probable que tingam aquest problema. També ho podem comprovar mitjançant l'ordre següent:

if [ `ldapsearch -x sambaSID | grep sambaSID | cut -d " " -f2 | cut -d "-" -f -7 | sort -u | sed -n "/S\(-[0-9]\+\)\{6,\}/p" | wc -l` -gt 1 ]; then echo "SambaSID inconsistent" ; else echo "SambaSID correcte"; fi

 

 

1.2. Rèplica del problema


Replicar allòque ha ocorregut és tan fàcil com seguir els passos que es detallen a continuació::

  • Inicialitzem el servidor.
  • Creem usuaris.
  • Modifiquem el fitxer /etc/hostname amb un altre nom.
  • Modifiquem el fitxer /etc/hosts i canviem el nom corresponent amb la IP 127.0.1.1 i posem el mateix que s'ha posat en el fitxer /etc/hostname.
  • Reiniciem.


A partir d'aquest moment els usuaris que s'hagen generat no podran muntar.

 

 

1.3. Solució del problema


Per a solucionar l'error hem de tindre instal·lat el paquet n4d-samba en la versió 0.25.4. Una vegada instal·lat hem de realitzar una tasca repetitiva cada 8 hores que comprovarà tot està consistent. A més d'això, 10 minuts després del reinici del servei n4d farà una comprovació. De forma alternativa també es podria arribar a executar la funció run del connector SambaSIDFixer d'n4d mitjançant el següent codi:

n4d-client -h ipdelservidor -u usuariAdministrador -p contrasenyaAdministrador -m run -c SambaSIDFixer


En el cas que la base de dades estiguera inconsistent tornaria el missatge: "SambaSID inconsistent. S'han unificat tots els sambaSID del domini". D'altra banda, si tot estiguera bé tornarà "SambaSID és correcte".