Carregant...
 

Replica de repositoris

RÈPLICA DE REPOSITORIS DE LLIUREX AMB EL LLIUREX MIRROR

 

Versions
- LliureX 15.05

1.1. Introducció

 

Per tindre un repositori local amb totes les aplicacions i ferramentes del LliureX disponibles, tant al servidor com als clients d'aula, sense necessitat de descarregar des d'Internet, el LliureX ha desenvolupat un programa de rèplica de repositoris del LliureX anomenada Lliurex Mirror.

 

 

1.2. Creació/actualització de la rèplica (videoguia)

 

Per accedir a aquesta seleccionem el menú: Aplicacions -> Administració de LliureX -> Zero Center, centre de control de LliureX.

 

Mirror1 Val  

Una vegada seleccionat, es mostra una finestra per mitjà de la qual podem accedir a la ferramenta Rèplica del LliureX (secció Xarxa) .

 

Mirror2 Val

 

A continuació obtenim una finestra com la que es mostra. Per a generar la rèplica hem de seguir els passos següents:

  1. Seleccionem l'arquitectura del repositori: si el servidor i els clients són de la mateixa arquitectura (32 o 64 bits) la seleccionarem. En cas contrari, hem de seleccionar l'opció Totes les arquitectures.
  2. Polsem el botó Actualitza la rèplica (que l'actualitza o la genera depenent de si existix o no).

 
Mirror3 Val


En la part inferior de la finestra es troba una barra de progrés la qual indica el grau de finalització del procés. Aquest depén de la velocitat de connexió a Internet, és per això que es recomana l'ús del planificador de tasques en el cas de voler actualitzar la rèplica periòdicament.  

 

 

1.3. Exportació de la rèplica

 

De vegades resultarà interessant realitzar l'exportació de la rèplica a un altre servidor per a no haver de tornar a descarregar-la completament des d'Internet. Per a això, el LliureX Mirror ofereix l'opció d'exportar la rèplica local.

Si volem exportar la rèplica hem de fer el següent:

  1. Seleccionar la carpeta destí on s'emmagatzemarà la rèplica (polsant sobre el selector de carpetes).
  2. Polsar el botó Guarda.


Mirror4 Val

 

Igual que en casos anteriors, la barra de progrés s'omplirà i podrem, llavors, obrir la carpeta destí per a veure els elements exportats.

 

Mirror4 1 Val

 

 

1.4. Importació de la rèplica

 

El LliureX Mirror ens ofereix, també, la possibilitat de realitzar el procés invers al d'exportació, és a dir, la importació. Per a això cal seguir els passos següents:

  1. Seleccionem la carpeta on es troba la rèplica emmagatzemada.
  2. Polsem el botó Importa des d'un dispositiu.

 

Mirror5 Val
Si no hi ha cap estructura de rèplica del Lliurex en la carpeta seleccionada es mostra el següent missatge d'avís:


Mirror6 Val
 

1.5. Eliminació de la rèplica

 

Una altra de les operacions que podem realitzar és la d'eliminar la rèplica, amb la qual cosa haurem de crear-ne una de nova després d'executar aquesta. Per a això, hem de polsar el botó Neteja la meua rèplica i es procedirà a eliminar-la.

 
Mirror7 Val
 

1.6. Actualització de la rèplica des d'un servidor

 

Es pot donar el cas que vulguem que la rèplica s'actualitze amb els valors d'un servidor determinat, diferent del que ens trobem. En aquest cas s'han de seguir els passos següents:

  1. Introduïm l'adreça del servidor en l'espai de la dreta.
  2. Polsem el botó Actualitza des de.

 
Mirror8 Val

 

Quan este procés acabe, tindrem actualitzada la rèplica amb els elements del servidor indicat.