Carregant...
 

Programador de tasques

PROGRAMADOR DE TASQUES

 

1.1. Introducció

 

El programador de tasques del LliureX és una aplicació destinada a facilitar les tasques de manteniment i administració dels equips enfocada especialment als usuaris menys experts.

Per a això, es basa en una sèrie de tasques i ordres predefinides, amb l'objectiu que els usuaris no hagen de conéixer quina ordre o script s'ha d'executar, sinó que puguen centrar-se en quina tasca volen que s'execute i quan s'ha d'executar.

 

 

1.2. Accés a l'aplicació

 

Una vegada instal·lada l'aplicació (des del Lliurex-store o amb l'ordre «sudo apt-get install taskscheduler»), hi podem accedir des del menú Aplicacions->Administració de LliureX->Programador de tasques.

 
Taskscheduler 001  

 
Una vegada obert, es mostra en el servidor la finestra d'inici de sessió en la qual hem d'introduir les credencials d'accés: usuari i contrasenya.

 
Taskscheduler 002  


Després d'autenticar-nos , es mostra la finestra principal de l'aplicació.

 
Taskscheduler 003

 
Aquesta es divideix en tres parts principals de dalt a baix. La primera és la barra d'eines des de la qual podem programar tasques, afegir ordres, veure les tasques de l'equip local o les dels clients, o buscar entre les tasques existents.


Taskscheduler 004

 
La segona part mostra la llista de tasques programades.


Taskscheduler 005  


I, per últim, tenim la secció des d'on podem editar tot allò relacionat amb la tasca seleccionada:


Taskscheduler 006  

 

1.3. Funcionalitats

 

1.3.1. Com afegir tasques


Per a crear una tasca programada nova hem de polsar el botó d'afegir tasca Taskscheduler 007   i es mostrarà la finestra per a fer-ho.


Taskscheduler 009  


Des d'aquesta finestra, primer hem de seleccionar quin tipus de tasca volem programar (manteniment, utilitats...) i després l'acció que s'ha de realitzar (actualitzar la rèplica, actualitzar el sistema...)

Una vegada seleccionada la tasca que s'ha de realitzar, indiquem si és una tasca local -que s'executarà només en l'ordinador en què ens trobem -o una tasca remota, és a dir, una tasca que volem que s'execute en tots els equips de la xarxa.

Finalment, definim la planificació del calendari de la tasca: seleccionem els dies i l'hora o els intervals de temps en què volem que s'execute, tenint en compte que:

 - Quan seleccionem un interval de dies o setmanes es comença a comptar des del dia 1 del mes.

 - Quan l'interval és d'hora, es fa des de l'hora 00:00 (una tasca que s'execute cada dues hores s'executarà a les 00:00, 02:00, 04:00, etc.)

- Si marquem l'opció "Últim dia del mes", la tasca s'executarà l'últim dia del mes tenint en compte si és de 30 o 31 dies o si és un any de traspàs (29 de febrer).

- Hi ha opcions que són incompatibles entre si i el programa mateix no ens permetrà seleccionar-les, com ara programar una tasca per al dia dos de cada mes no permet marcar un dia entre setmana.

 Una vegada tinguem la informació emplenada, en polsar "D'acord" es guardaran els canvis.

 

1.3.2. Com modificar tasques programades

 

Per a modificar una tasca, hem de seleccionar-la en la llista i modificar directament la programació per a ajustar-la com considerem convenient. A mesura que canviem la programació apareixerà la descripció de la programació nova per a facilitar-nos l'ajust correcte.

Quan acabem d'ajustar-la polsem el botó "Aplica" per a guardar els canvis.

 
Taskscheduler 010

 

1.3.3. Com eliminar tasques

 
Per a eliminar una tasca només cal fer clic sobre la icona de la paperera que apareix en la columna de la dreta de la llista de tasques programades. En polsar la icona ens demanarà confirmació per a realitzar-ne l'eliminació.


Taskscheduler 011  

Taskscheduler 012  

 

 

1.4. Funcionalitat avançada

 

El Programador de tasques està pensat perquè un usuari puga programar diverses tasques sense haver de tindre cap coneixement sobre el sistema. Tanmateix, això redueix el nombre de tasques que podem programar a les que venen predefinides en el programa.

Per a solucionar aquesta limitació tenim l'opció de crear tasques noves d'acord amb ordres predefinides que podem parametritzar a mesura que ho necessitem.

Per a això, polsem el botó "Gestiona ordres"Taskscheduler 008 i accedim a la pantalla per a crear ordes noves, que tindrem disponibles en la llista de tasques.


Taskscheduler 013  


En aquesta pantalla hem d'indicar un nom -que serà el nom amb què es mostrarà a l'hora d'afegir tasques-, l'acció que s'ha de realitzar de les que hi ha disponibles i els arguments (si en necessita) o el fitxer que s'ha d'obrir (si cal).

Per exemple, si volem afegir una tasca nova basada en l'acció "Recordatori" perquè ens avise de quin dia hem de preparar la sala de reunions, podem assignar-li el nom "Recordatori preparar sala", com a acció "Recordatori" i en arguments escrivim el text que volem que es mostre, com ara "Preparar sala de reunions".


Taskscheduler 014


Si volem reproduir un so, farem el mateix, però en comptes d'escriure un argument marcarem l'opció "Cal un fitxer" i seleccionarem el fitxer que volem reproduir.
 
Una vegada afegida la tasca nova podrem seleccionar-la en la finestra d'afegir una tasca programada, dins del tipus de tasca "Personal"

 
Taskscheduler 015