Carregant...
 

Problemes coneguts amb les editorials

Versiones
-LliureX 16


 -LliureX 15 

 

1. Introducció

Moltes editorials presenten els seus programes per a utilitzar en les aules. Aquests programes sovint no s'han provat en LliureX o s'han creat per a un altre tipus de distribucions i, de vegades, tenen problemes de funcionalitat que són no difícils de corregir. Ací us presentem alguns problemes comuns que hem trobat en diferents plataformes:

 

2. Weeras

 
Moltes plataformes com ara Teide o Anaya utilitzen la plataforma Weeras per a la distribució dels llibres. Podem accedir a la plataforma via web a través de la pàgina https://platformnext.weeras.com/
El problema és que moltes vegades la connexió de internet és lenta i necessitem tindre els llibres descarregats en el nostre ordinador per a treballar adequadament; podem, aleshores, instal·lar Weeras en LliureX 16. Per a fer-ho, descarregarem el client de Weeras per a Linux des d'https://app.weeras.com/download/linux/WeerasLinux.zip.
Una vegada descarregat, hem d'instal·lar l'Adobe Air en el nostre ordinador. Després descomprimim l'arxiu WeerasLinux.zip i veurem que tenim dos fitxers, només ens interessa el fitxer WeerasLinux.air.

A continuació, hem d'executar l'ordre següent "sudo Adobe Air Application Installer". La manera més còmoda és escriure "sudo Abobe" en el terminal i polsar la tecla tabulador i apareixerà:

sudo Adobe\ AIR\ Application\ Installer


Polsem Retorn i es mostrarà la finestra següent, en la qual buscarem el fitxer WeerasLinux.air.

 
2weeras

 
Polsem D'acord i després Instal·la:

 
3weeras

 
A continuació, polsem Continua:

 
4weeras

 
I veurem com s'instal·la l'aplicació:

 
5weeras

 
En finalitzar, provarà d'arrancar l'aplicació però sembla que no arranca, tancarem aquesta finestra:

 
6weeras

 
Anirem a la carpeta /opt/Weeras/share/META-INF/AIR i editarem el fitxer com.weeras.weeras.desktop:

 
7weeras


Podem editar-lo amb l'ordre següent:

sudo pluma com.weeras.weeras.desktop

 

 
8weeras

 
En la línia 5, afegirem la cadena env GNOME_DESKTOP_SESSION_ID=1 com podem veure en la imatge, i guardarem.

Ara ja podem iniciar Weeras:


9weeras

 
I veure com ja apareix correctament la pantalla d'inici:

 
10weeras

 

3. Burlington


Algunes vegades els USB distribuïts per l'editorial Burlington presenten problemes i no s'executen correctament. Si ens passa això, podem tornar a descarregar el programa des de la pàgina de Burlington:

http://burlingtonbooks.s3.amazonaws.com/Other/Digitalbook_2.1.9_update_Linux.tar

Una vegada descarregat, el descomprimim i executem dins de la carpeta l'ordre:

./SETUP64 per a la versió de 64 bits

./SETUP per a la versió de 32 bits

L'instal·lador de la versió de 32 bits presenta problemes, per la qual cosa la instal·lació es pot fer manualment seguint el procediment següent:

Descomprimim l'arxiu DBK_Engine.tar.Z.

Si volem crear un enllaç a l'executable run.sh, podem crear un arxiu en l'escriptori enlace.desktop en què continga:

 

#!/usr/bin/env xdg-open
[Desktop Entry]
Name=Burlington DigitalBook
Version=4.1.0.0
Type=Application
Terminal=false
StartupNotify=true
Exec="/home/lliurex/burlingtonbooks/digitalbook/run.sh"
Icon=/home/lliurex/burlingtonbooks/digitalbook/icons/bblogo.png
Categories=Education

 

Les línies 9 i 10 que contenen Exec= i Icon= les canviem per l'enllaç al lloc on tinguem instal·lat l'executable.

 Atenció

Tingueu en compte que la instal·lació es fa sobre la carpeta d'inici de l'usuari (home). Si treballeu en un client semilleuger, aquesta carpeta no se sincronitzarà quan guardeu la sessió, per la qual cosa és recomanable que la guardeu dins de Documents o en l'Escriptori.


Una vegada tinguem instal·lat el programa, podem retallar i apegar els llibres que es troben dins de la carpeta ./digitalbook/books del programa original a l'instal·lat recentment, per a tindre'ls ja descarregats.