Carregant...
 

Particions LliureX Server

PARTICIONS RECOMANADES EN EL SERVIDOR LLIUREX

 

Versions
- LliureX 15.05

 

Si tenim prèviament algun altre sistema instal·lat en el servidor, en primer lloc hem de crear una taula de particions nova en cada un dels discos durs. La finestra que es mostra indica les particions que hi ha en el moment de la instal·lació:

 

Particiones01 Val  
 

IMPORTANT: Els servidors LliureX per als centres educatius solen portar 2 discos durs.

 

 

1.1. Particions en disc 1 (sda)

 

Per a la creació, seleccionem el primer disc (polsem sobre el dispositiu /deb/sda) i polsem el botó Taula de particions nova, això fa que es mostre una finestra semblant a la següent:

  Particiones02 Val

 

Dins d'aquest disc hem de crear dos particions: una on s'instal·larà el sistema i una altra per a l'intercanvi (swap).

 

1.1.1. Partició per al sistema


Els passos per a la creació d'aquesta partició són els següents:

  • Polsem l'etiqueta Espai lliure en el disc i, a continuació, el botó +.
  • La partició on s'instal·larà el sistema serà de tipus sistema de fitxers transaccional ext4 i es muntarà en / d'acord amb allò que es mostra en la imatge següent:

 
Particiones03 Val

 

 

IMPORTANT: la mida de la partició del sistema "/" pot ocupar tot l'espai de disc excepte 4 GB, com a mínim, per a la partició d'intercanvi (swap).

 

 

1.1.2. Partició d'intercanvi (swap)

 
 Els passos per a la creació d'aquesta partició són els següents:

  • Polsem l'etiqueta Espai lliure en el disc i, a continuació, el botó +.
  • La partició d'intercanvi serà de tipus àrea d'intercanvi i es recomana que tinga una mida equivalent a la de la memòria RAM de l'equip més un gigabyte. Per exemple, en aquest cas, com que la RAM de l'equip és de 4 GB s'ha configurat un espai d'intercanvi de 5 GB = 5120 MB.

 

Particiones04 Val

 

Una vegada s'han realitzat els canvis, es mostraran les particions creades.


Particiones05 Val

 

 

1.2. Partició en disc 2 (sdb)

 

Com podem observar tenim un segon disc (anomenat sdb) que és on crearem la partició "/net" que ocuparà tot el disc dur. Per a això seleccionem el dispositiu /dev/sdb i polsem el botó Taula de particions nova, això fa que es mostre una finestra semblant a la següent:

 

Particiones06 Val

 

Ara, per a crear la partició seguim els passos següents:

  • Polsem l'etiqueta Espai lliure en el disc i, a continuació, el botó +.
  • La partició serà de tipus sistema de fitxers transaccional ext4 i es muntarà en /net d'acord amb allò que es mostra en la imatge següent i ocuparà tot l'espai del disc.

 

Particiones07 Val

 

Finalment, hem de tindre una finestra amb les particions que s'indiquen en la imatge següent (és possible que la mida canvie lleugerament):

 

Particiones08 Val