Carregant...
 

PMB_va

PMB

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Introducció

 

El PMB és un SIGB (Sistema Integrat de Gestió de Biblioteques) completament lliure. Es tracta d'una aplicació web que es basa en un servidor HTTP (bàsicament Apache, encara que no és obligatori), una base de dades MySQL i el llenguatge PHP. El PMB es beneficia de la flexibilitat de les aplicacions d'Internet.

 Atenció

Per a instal·lar el PMB és necessari tenir el servidor inicialitzat.


Abans de començar a treballar amb el PMB, hi ha un conjunt de consideracions prèvies que cal tindre en compte:

  • Els botons del navegador pàgina anterior i pàgina següent permeten la navegació d'una pàgina a una altra en el PMB.
  • El botó del navegador Actualitza la pàgina permet tornar a carregar en pantalla la pàgina del PMB.
  • Quan es llija en la pantalla un missatge que comença per “Actualitzant” no s'ha de fer clic sobre el botó de pàgina anterior, cal deixar que l'actualització es realitze completament.
  • Quan es realitzen operacions importants en la base de dades (afegir, eliminar), no s'ha de parar la càrrega d'una pàgina perquè es pot interrompre el tractament de les dades, i pot ser que la base de dades patisca un deteriorament. Sobretot no s'ha de polsar el botó de parar la càrrega quan es realitza una restauració, optimització o còpia de seguretat de la base de dades.

 

 

1.2. Passos previs (videoguia)

 

El PMB no està instal·lat per defecte ni en els servidors ni en els clients, per la qual cosa hem d'instal·lar-lo. Per a això ens dirigim al menú Aplicacions -> Administració de LliureX -> Zero Center, centre de control de LliureX.

 

PMB01 Val

 

Una vegada seleccionat, es mostra una finestra mitjançant la qual podem accedir a l'eina PBM, gestor de la biblioteca (pestanya Programari).

 

PMB02 Val

 

A continuació, es mostra una finestra on s'indica que s'instal·laran diferents components i pregunta si volem continuar.

 

PMB03 Val

 

Després de la instal·lació, es mostra un missatge que indica que s'ha realitzat correctament.

 

PMB04 Val

 

 

IMPORTANT: En instal·lar el PMB es creen quatre comptes predeterminats, que són el de superusuari (usuari: admin, contrasenya: admin), el de bibliotecari (usuari: bib, contrasenya: bib), el de responsable del catàleg (usuari: cat, contrasenya: cat) i el d'ajudant de bibliotecari (usuari: circ, contrasenya: circ).
 

Una vegada instal·lat, si anem al menú Aplicacions -> Oficina, podem observar que s'han creat dos entrades noves:

  • Una anomenada OPAC, per a la busca dels usuaris en el catàleg
  • Una altra anomenada PMB, per a l'administració de l'aplicació