Carregant...
 

Open Sankoré_va

OPEN SANKORÉ

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Introducció


Mitjançant aquesta aplicació es poden realitzar activitats per a utilitzar-les en la pissarra. També es poden utilitzar activitats realitzades en altres aplicacions, sempre que s'hagen exportat anteriorment al format IWB.


L'Open Sankoré és un programa social del govern francés per al desenvolupament de l'educació digital lliure i que està obert a tothom. Pretén ajudar pedagògicament i tecnològicament a l'educació en els països en desenvolupament i contribuir a la lluita contra l'analfabetisme en el món, que és un dels objectius principals del mil·lenni.

 

 

1.2. Instal·lació i accés

 

La primera cosa que hem de fer és instal·lar la aplicació, tenint en compte el paquet s'anomena open-sankore. Una vegada acabada, trobarem l'aplicació en el menú Aplicacions -> Educació -> Open-Sankoré.

 

Sankore01 Val  

 

1.3. Modes de treball


L'Open Sankoré disposa de diversos modes de treball que permeten realitzar diferents funcionalitats:

 • Mode pissarra
 • Mode web
 • Mode documents
 • Mode escriptori
 • Mode Open Sankoré

 

1.3.1. Mode pissarra

 
El mode pissarra és el més utilitzat, ja que des d'ací es dissenyen les activitats i s'utilitzen, i és el mode inicial quan s'obri l'aplicació. A manera de consell, recomanem que quan s'utilitzen activitats a  l'aula, les barres d'eines se situen en la part més baixa perquè l'alumnat hi puga accedir sense problemes. Açò és molt útil per a les classes d'infantil i primària en què l'alumnat no pot arribar a la part més alta de la pissarra.

 
Sankore02 Val

 

En aquesta vista és molt fàcil entendre el funcionament dels diferents components. La pantalla que es mostra es divideix en diferents parts que expliquem en els apartats següents.

 

1.3.1.1. Barra d'eines


En la part superior esquerra trobem la barra d'eines, que conté els ajustos relacionats amb el llapis i els seus diferents estils. Aquestes són les eines que s'utilitzen tant per a generar recursos com per a interactuar-hi.

 

IconaDescripció
Sankore03 Color del llapis
Sankore04 Grossor del llapis
Sankore05 Grossor de l'esborrador
Sankore06 Fons de pantalla de la pissarra. Ací es pot fer que la pissarra en compte de ser blanca siga negra, o en qualsevol de les dos opcions (blanca o negra) tinga una quadrícula.
Sankore07 Desfà l’últim canvi o el refà.
Sankore08 Afig una diapositiva nova.
Sankore09 Va a la diapositiva anterior o a la següent.
Sankore10 Neteja tota la diapositiva. Açò elimina tots els elements que hi ha, inclosos els que estiguen en la diapositiva originàriament.
Sankore11 Agrupa elements. Així es poden crear objectes nous combinant objectes ja existents.

 

1.3.1.2. Guia de dades

 

En la part esquerra es troba la Guia de dades, que és una subfinestra que emmagatzema informació addicional sobre l'aplicació digital que estem realitzant. Ací podem inserir informació relacionada amb l'activitat mateix, l'autor, els objectius, l'ordenació o el tipus de llicència, entre altres.


Polsant sobre el llapis, podem modificar els valors dels camps.

 

Sankore08 Val  

1.3.1.3. Eines


Aquesta barra es mostra o oculta en polsar el botó Llapis de la part superior esquerra de l'aplicació i conté un conjunt de funcionalitats que podem utilitzar mentre interactuem amb la pissarra. Les opcions són les següents:

 

IconaDescripció
Sankore12 Formes. Aquesta opció conté formes predissenyades per a dibuixar-les directament.
Sankore13 Un llapis opac, que per on passa oculta el que hi ha davall.
Sankore14 Una goma d'esborrar
Sankore15 Un retolador, útil per a ressaltar text. Per on passa queda ressaltat amb el color seleccionat.
Sankore16 El cursor, que s'utilitza per a modificar tots els elements de les diapositivas.
Sankore17 La mà d’interactuar. Aquesta és l'eina que ha d’estar seleccionada perquè l'alumnat utilitze l’activitat, ja que no pot modificar els elements, només interactuar-hi.
Sankore18 Desplaça la pàgina.
Sankore19 Amplia la vista.
Sankore20 Redueix la vista.
Sankore21 Un punter làser per a indicar les coses
Sankore22 Una eina per a fer línies rectes
Sankore23 Eina de text. Escriu text en la diapositiva.
Sankore24 Realitza una captura de pantalla d’una zona determinada.

 

La primera de les opcions, Formes, conté, al seu torn, diverses opcions que són les següents:

 

Sankore25

 

 • Dibuixar una figura: el·lipse, circumferència, rectangle o quadrat
 • Dibuixar un polígon regular: triangle, quadrat, rombe, hexàgon, heptàgon i octògon
 • Dibuixar un polígon, línies o a mà alçada
 • Estil de línia
 • Propietats de farciment
 • Propietats de les fletxes
 • Canvi del color de farciment
 • Alineació d'objectes.

 

1.3.1.4. Pissarra interactiva

 

Aquesta zona és on realitzem el treball, és a dir, on realitzarem les creacions.

 

1.3.1.5. Modes de treball


Conté els diferents modes en què podem treballar dins de l'aplicació.

 

Sankore26 Val  

Aquests són els següents:

 • Tauler: mostra el tauler de la pissarra amb les seues utilitats.
 • Web: permet mostrar el navegador web integrat en l'Open Sankoré.
 • Documents: permet gestionar l'historial i accedir als documents generats.
 • Mostra l'escriptori: mostra l'escriptori de l'ordinador tot mantenint les característiques de l'Open Sankoré com una capa.

 

1.3.1.6. Biblioteca


Conté diferents carpetes amb recursos que es poden utilitzar mentre es treballa amb la pissarra (àudios, vídeos, imatges, etc.).

 

Sankore27 Val

 

Per a afegir algun dels recursos disponibles, hem de navegar per les carpetes i, una vegada seleccionat el recurs, arrossegar-lo a la zona de la pissarra interactiva.

 

1.3.2. Mode web

 

En aquest mode s'obri un navegador web que, encara que no arriba a ser un navegador complet, ens ofereix la major part de les possibilitats que té qualsevol altre. Des d'ací podem navegar i buscar contingut, però no està disponible la barra d'eines per a utilitzar els recursos que hi trobem, ja que açò es fa des del Mode escriptori. Aquest mode està pensat per a localitzar continguts a fi d'utilitzar-los en activitats.

 

Sankore28 Val

 
La pantalla que es mostra, es divideix en diferents parts que expliquem en els apartats següents.

 

1.3.2.1. Barra d'eines superior


En la part superior de la pantalla, trobem una barra d'eines que conté les funcions bàsiques, entre les quals hi ha les següents:

 

IconaDescripció
Sankore29 Mostra/oculta la barra de captures.
Sankore30 Ens permeten anar a la pàgina anterior o a la següent.
Sankore31 Torna a carregar la pàgina.
Sankore32 Para la càrrega de la pàgina.
Sankore33 Obri la pàgina web definida com a predeterminada.
Sankore34 Afig la pàgina com a adreça d'interés.
Sankore35 Espai per a introduir l'adreça de la pàgina web
Sankore36 Espai per a realitzar una busca en la pàgina web
Sankore37 Amplia la vista
Sankore38 Redueix la vista

 

1.3.2.2. Zona de navegació

 

En aquesta zona, situada en la part inferior i que ocupa la major part de la pantalla, és on es mostra el contingut de les pàgines web.

 

1.3.2.3. Subfinestra de preferits

 

Està ubicada en la part dreta de la pantalla i conté totes les pàgines web que hem anat afegint mitjançant el botó Adreça d'interés de la barra d'eines.

 

Sankore39


Polsant cada un dels preferits, el navegador realitzarà la càrrega de les adreces associades.

 

1.3.2.4. Barra de captures


Aquesta barra conté eines per a realitzar captures de pantalla i mostrar un teclat virtual. Entre les opcions hi ha les següents:

 

IconaDescripció
Sankore40 Captura el contingut d'una pàgina web.
Sankore41 Captura part de la pantalla.
Sankore42 Captura una finestra.
Sankore43 Mostra el teclat virtual.

 

1.3.3. Mode documents

 

El mode documents és una vista des de la qual es poden gestionar els projectes que tenim, les seues pàgines, així com la importació i exportació de diversos tipus de documents.

L'Open Sankoré crea automàticament un document nou quan s'inicia el programa, i l'emmagatzema en la carpeta "Documents sense nom", incloent-hi la data i hora de creació. El document actiu té una fletxa verda per a senyalar-lo.

 

Sankore44 Val

 

La pantalla que es mostra es divideix en diferents parts que expliquem en els apartats següents.

 

1.3.3.1. Barra d'eines

 
En la part superior de la pantalla, trobem una barra d'eines que conté les funcions bàsiques, entre les quals hi ha les següents:

 

IconaDescripció
Sankore45 Mostra/oculta l'opció del teclat virtual.
Sankore46 Crea una carpeta nova per a organitzar els vostres projectes. Podeu arrossegar els fitxers dels projectes per a moure'ls.
Sankore47 Crea una carpeta nova.
Sankore48 Importa fitxers (ubz, iwd, pdf i diversos formats d'imatge).
Sankore49 Exporta el projecte a format ubz, pdf o ibw (si us heu registrat).
Sankore50 Canvia el nom de la carpeta o el projecte.
Sankore51 Esborra el projecte seleccionat (s'envia a la paperera).
Sankore52 Obri en el mode pissarra el projecte actual.
Sankore53 Insereix la pàgina seleccionada en el document que es mostra actualment.
Sankore54 Afig imatges, carpetes d'imatges o pàgines des d'un fitxer o fitxers.

 

1.3.3.2. Subfinestra de documents

Aquesta subfinestra, ubicada en la part esquerra, conté tant les carpetes i fitxers/projectes com els elements que s'han enviat a la paperera.
 

Sankore56 Val

 

1.3.3.3. Subfinestra de visualització de documents

 
Aquesta subfinestra, situada en la part central, conté les pàgines que contenen cada un dels projectes. En cada pàgina es pot veure tant el nom com una distribució dels continguts que té.
 

1.3.4. Mode escriptori

 

Aquest mode permet amagar l'aplicació i utilitzar un altre programa o manejar lliurement l'ordinador. En ocultar-la, queden visibles els elements següents, que comentem a continuació.
 

1.3.4.1. Barra d'eines

 
Aquesta barra conté diversos elements que ens serveixen per a poder interactuar amb el PC, a més de ser molt pareguda a la mostrada en el Mode pissarra. Conté els elements següents:
 

IconaDescripció
Sankore57 Torna a l'anterior mode, és a dir, mostra l'aplicació.
Sankore58 Anota un document, permet prendre notes en l'escriptori del PC.
Sankore59 Una goma d'esborrar
Sankore60 Un retolador, útil per a ressaltar text. Per on passa queda ressaltat amb el color seleccionat.
Sankore61 El cursor, que s’utilitza per a seleccionar i modificar els objectes.
Sankore62 El punter làser per a indicar les coses.
Sankore63 Mostra el teclat virtual.
Sankore64 Realitza una captura de pantalla d'una àrea determinada.
Sankore65 Realitza una captura de l'escriptori complet.

 

1.3.4.2. Biblioteca

 
Conté diferents carpetes amb recursos que es poden utilitzar mentre es treballa amb la pissarra (àudios, vídeos, imatges, etc.). A més, podem afegir fitxers directament arrossegant-los fins a la barra. L' Open Sankoré ordena automàticament els fitxers segons el tipus i els agrega a la carpeta corresponent.
 

Sankore66 Val  

1.3.5. Mode Open Sankoré

 
Aquest mode ens permet personalitzar alguns ajustos de programari i accedir a opcions addicionals. Quan polsem sobre aquest es mostra un llistat amb les opcions següents:
 

Sankore67 Val  

 • Mida de la pàgina: permet canviar la grandària de les pàgines (16/9 o 4/3).
 • Retalla, copia i apega: funcions habituals per a retallar, copiar i apegar elements.
 • Amaga l'Open Sankoré: minimitza l'aplicació i oculta les barres laterals.
 • Adorm: posa l'aplicació en espera de polsar una tecla.
 • Preferències: obri un menú amb diverses opcions que expliquem en l'apartat següent.
 • Multipantalla: Activa/desactiva el mode multipantalla.
 • Comprova si hi ha actualitzacions: permet comprovar si hi ha noves actualitzacions disponibles.
 • Tutorial: permet accedir a la guia d'aprenentatge, tot i que encara no està disponible.
 • Ix: ix i tanca el programa.

 

1.3.5.1. Preferències

 
Les preferències es divideixen en set pestanyes (en la part superior esquerra apareix la versió del programa):

 • Visualitza: permet ajustar les preferències generals de l'Open Sankoré.
 • Bolígraf: permet canviar la configuració específica per a l'ús de l'anotador.
 • Marcador: permet els ajustos específics del marcador.
 • Xarxa: conté els camps necessaris per a publicar l'activitat en la comunitat Planète Sankoré.
 • Llicències: conté la informació legal sobre les llicències del programari.
 • Quant a: versió actual del programari i informació per a contactar amb l'equip del Sankoré.
 • Crèdits: agraïments i mencions de col·laboracions.

 

Sankore68 Val  
En la part inferior de la pantalla tenim el botó Paràmetres per defecte, que restaura les opcions inicials, i el botó Tanca, que guarda els canvis seleccionats.
 

1.4. Ús bàsic

 
En començar una activitat, sempre apareix una primera diapositiva, que és per al títol, encara que podem crear-ne un amb qualsevol dels recursos disponibles (com en aquest cas). Per a això primer seleccionem la diapositiva, seleccionem l'opció Eina de text de la barra d'eines inferior i fem clic on volem posar el text. Apareix un quadre de text en què es pot introduir el text desitjat, en aquest cas “La meua primera activitat”.

 

Sankore69 Val


Com podem observar, el quadre de text conté una xicoteta barra d'eines amb les opcions més utilitzades:

 • Estil de lletra i mida
 • Color de la lletra
 • Negreta
 • Cursiva
 • Subratllat
 • Redueix la mida
 • Amplia la mida

 
Però aquest text és massa xicotet per a representar un títol, per la qual cosa hem d'augmentar-ne la mida mitjançant la selecció del text i la pulsació del botó +. Amb cada clic augmenta un punt la mida del text. Una vegada hem fixat la mida desitjada del text, podem canviar-ne el color i la tipografia polsant els dos primers botons. En l'exemple s'ha fixat el color roig per a la paraula 'activitat' i s'ha posat la paraula 'meua' en negreta.
 

Sankore70 Val


Ara només falta centrar bé el títol perquè ocupe tota la pantalla. Per a això es fa la pantalla més xicoteta, amb l'opció Redueix la vista de la barra d'eines, se selecciona el quadre de text i es mou fins on es desitge. Per a això es manté polsat el botó esquerre del ratolí sobre el requadre gris exterior de l'objecte i s'arrossega fins al lloc desitjat. Amb les marques que apareixen en la vora es pot canviar la mida de l'objecte o, fins i tot, girar-lo. En el cas del text no canvia la mida, però amb objectes que no són text, la mida sí que augmenta.

 

Sankore71 Val

 
Tota activitat té més d'una primera diapositiva amb el títol, de manera que per a afegir-hi una segona diapositiva hem de fer clic en el botó Afig una diapositiva nova de la barra d'eines superior. Cada vegada que es prem aquest botó, apareixen més diapositives. En aquest cas s'ha premut el botó dos vegades i han aparegut dos diapositives en la subfinestra de diapositives (visible en el mateix lloc que la Guia de dades però polsant el botó en què apareixen diverses pàgines apilades).
 

Sankore72 Val


Una vegada fet, seleccionem la segona diapositiva, i a continuació polsem sobre l'eina llapis i dibuixem un 2 en la pantalla.

 

Sankore73


En el cas que el dibuix no es refresque en la imatge de la diapositiva, podem seleccionar l'eina cursor i fer clic sobre la diapositiva en què s'està dibuixant. A més, si ens fixem,en passar el ratolí per damunt de la diapositiva, apareixen més opcions:

 • La primera serveix per a esborrar la diapositiva.
 • La segona serveix per a duplicar-la.
 • La tercera que apareix és per a pujar la diapositiva en l'ordre (en aquest cas està inhabilitada perquè l'anterior és el títol).
 • L'última serveix per a baixar-la.

 

Sankore74


En aquest cas la baixem perquè estiga en tercera posició, per a això cal polsar l'últim botó.

A continuació polsem sobre l'única diapositiva que hi ha en blanc i podrem treballar-hi. En aquesta diapositiva incrustarem una imatge com a fons de pantalla; per a fer-ho cal accedir al menú de recursos de la subfinestra biblioteca, a la dreta de la pantalla. En aquest cas busquem un mapa d'Europa mitjançant la selecció de la carpeta Imatges ->Cartes ->Europe. Hi ha dos mapes, seleccionem el mapa polític. En fer-hi clic damunt apareix la imatge i tres botons, dels quals hem de polsar el segon: Afig com a fons.

 

Sankore75 Val

 
Per a fer més fàcil l'avanç i retrocés per les diapositives, afegirem unes imatges de fletxes que indicaran si anem cap arrere o cap avant. Per a això, polsem en la subfinestra biblioteca la icona de la casa per a tornar a l'inici i aquesta vegada polsar Formes. Ací hi ha moltes imatges ja creades, de manera que busquem la d'una fletxa i farem com abans (fer clic sobre la imatge i seleccionar Afig a la pàgina) o l'arrossegarem fins a la part central.

 

Sankore76 Val


Com es necessiten dos imatges de fletxa, seleccionem la fletxa que temim, si no estiguera seleccionada, i polsem sobre el botó de duplicar. Ara movem aquesta nova fletxa cap a l'esquerra i la girem fent clic des del cantó superior dret.

 

Sankore77

 
Finalment, associem a les fletxes els moviments d'anar a una altra diapositiva. Per a això, amb la fletxa seleccionada polsem sobre la fletxa de menú i seleccionem l'opció Afig una acció.

 

Sankore78 Val


Entre les accions que es mostren polsem Afig un enllaç a la pàgina i seleccionem la pàgina de destinació.

 

Sankore79 Val