Carregant...
 

Migració d'un servidor de centre de la 15 a la 16

Versions
-LliureX 16

 

1. Introducció

 

Quan es realitza una migració d'un servidor de centre, es recomana fer una instal·lació neta, però s'ha de tenir en compte que totes les dades que hi ha dels usuaris LDAP i la nostra carpeta /home s'esborraran.

En el cas que es vulga  mantenir les dades dels usuaris, els seus comptes  LDAP i  el nostre /home, haurem de seguir una sèrie de passos per a poder conservar-los. En aquest cas se'ns presenten diverses opcions.

 

2. Còpia de seguretat d'usuaris de LDAP

 

 

Primerament el que s'ha de fer (si no s'ha fet ja) és una copia de seguretat dels usuaris LDAP independentment de l'opció que es faça. El fitxer llum_data.llum que s'ha creat, s'ha de guardar en un disc dur extern.

 

3. Carpeta /net.

 

En aquest punt existeixen diverses opcions en funció del muntatge de l'aula.

 

3.1. /net muntat en disc dur extern.

El més aconsellable és tindre el /net muntat en un segon disc dur. En aquest cas tan sols hem d'indicar en la instal·lació del nou sistema operatiu on està muntat el /net i muntar-lo quan es realitze la instal·lació.

Per a  fer-ho, en lloc d'Eliminar LliureX i reinstal·lar,  anirem a  Més opcions en l'ubiquity.

 

1 Migra  

S'obrirà una finestra on apareixeran els diferents discs durs que es posseïx (aquests estan anomenats per /dev/sdX), se selecciona el disc dur on hem instal·lat el nostre /net i cal prémer Canviar.


2 Migra

 

Apareixerà una finestra on s'haurà d'indicar en Utilitzar com el mateix tipus de fitxers que hi haja en el disc dur. I en Punt de muntatge escriurem /net. És important tenir en compte que no s'ha de clicar sobre el selector de Formatar la partició.


3 Migra
 

Per a continuar la instal·lació hem d'escollir el punt d'instal·lació /. Així que cal triar la partició on es vol que es faça la instal·lació i en Punt de muntatge escriurem / i ací sí que és recomanable formatar la partició, ja que si no es formata, els arxius residuals podrien causar situacions impredictibles en la nova instal·lació.

 

4 Migra

 

3.2. /net al mateix disc dur.

 

Si el /net està al mateix disc dur, una de les opcions per la que es pot optar és iniciar el servidor en el livecd de LliureX i abans de començar la instal·lació cal esborrar tots els arxius excepte el /net.

 

 Teniu en compte

Al /net no es guarden les dades dels usuaris locals. Així que, si volem mantenir la informació, no haurem d'esborrar el /home . Això sí, és necessari canviar el nom de la carpeta home de l'usuari local si es vol utilitzar el mateix nom, si no, l'esborrarà.

Una vegada feta la instal·lació,hem de passar la informació a la nostra carpeta.

 

Després,  per a fer la instal·lació cal seleccionar l'opció de Més opcions:

 

1 Migra

 

Cal seleccionar el disc dur on s'ha de realitzar la instal·lació i prémer Canviar.


5 Migra

 

A diferència de l'opció anterior, aquesta vegada NO s'ha de seleccionar Formatar la partició,  ja que,  si no, s'esborrarà el /net. Cal escriure com a punt de muntatge / i ja es pot continuar amb la instal·lació.


6 Migra  

 

3.3. Volem mantenir el /net però copiar-lo a altre disc dur.

 

En primer lloc, el que s'ha de fer és una còpia de seguretat del nostre /net. Per a fer-ho cal copiar el /net a altre dispositiu, que podria ser el disc dur que s'utilitzarà i així muntar-lo després quan fem la instal·lació.

Per a fer la còpia cal utilitzar un comandament anomenat rsync, així cal agafar el nostre /net i es farà la còpia de seguretat. S'ha de tindre en compte que dins del /net hi ha diferents carpetes, si no es vol fer còpia de seguretat de tot, es pot fer sols de carpetes concretes. Per exemple:

Carpeta Detalls
/net/mirror En aquesta carpeta està el mirror. Com les imatges que es crearan seran de la 16, no caldria guardar-lo.
/net/OpenSysClone En aquesta carpeta es guarden les imatges que hem creat amb l'OpenSysClone, si ens interessen, les guardem.
/net/server-sync Aquesta és la carpeta més important de totes, ja que és on es guarda el /home de tots els usuaris de LDAP.

 

Per a fer la còpia cal utilitzar rsync -aAvxX ORIGE DESTÍ. Per exemple, en el nostre cas:

sudo rsync -aAvxX /net /media/lliurex/lliurex

 

On s'ha copiant tot el /net en un dispositiu muntat en /media/lliurex/lliurex.

 A tindre en compte

Si resulta més còmode treballar en un entorn gràfic, existeix una versió gui del comandament rsync, que es troba als repositoris d'Ubuntu. S'anomena grsync.

 

Una vegada es tinga la còpia del /net, s'ha de tenir en compte que per a copiar-lo a la seua destinació definitiva (si és la que s'ha utilitzat ja) hem de fer-la també amb el rsync.

 

 Important

Moltes vegades existeix dins dels /home dels usuaris (principalment professors) arxius molt grans, no està de més cercar aqueixos arxius per si els podem esborrar:

sudo find /net -type f -size +100000k

També es pot considerar cercar arxius duplicats amb el comandament f, pel mateix motiu:

sudo fdupes -r /net


 

4. Restaurar còpia de seguretat d'usuaris de LDAP.

 
Hem de restaurar la còpia de seguretat dels nostres usuaris LDAP. Una vegada l'hàgem restaurada i ja estiga el /net copiat, és recomanable reinicialitzar l'equip.


En aquests moments ja tindríem els nostres usuaris d'LDAP i les seues carpetes al nostre servidor.