Carregant...
 

Migració NIA PMB

PROCÉS DE MIGRACIÓ DEL NÚMERO D'EXPEDIENT AL NIA DE L'ALUMNAT

 

1.1. Introducció

 

Quan els centres que utilitzen el PMB importen alumnes, a partir dels fitxers generats des d'ITACA, l'aplicació utilitza el número d'expedient d'aquests com a clau per a la identificació en el PMB. Com que l'alumnat pot tindre diversos números d'expedient, això pot provocar que un alumne o alumna aparega diverses vegades en el PMB. Per a solucionar aquest problema el PMB incorpora una funcionalitat que permet utilitzar el NIA com a identificador de l'alumnat.

 

1.2. Accés

 

L'accés a la funcionalitat es pot realitzar de dues maneres diferents:

  • Polsant la pestanya Administració -> menú Administració -> Usuaris -> pestanya Migració de l'ID de l'alumnat al NIA

 
MigracionNIA01 Val

 

  • Després d'haver importat un fitxer d'ITACA, si el sistema detecta que s'utilitza el número d'expedient com a identificador, es mostra un text (PROCÉS DE MIGRACIÓ DE L'ID DE L'ALUMNAT AL NIA DISPONIBLE. Polseu ací per a accedir-hi) que enllaça a la funcionalitat.


MigracionNIA02 Val

 
 

1.3.  Utilització

 

Per defecte, la migració al NIA no està disponible i només s'activa en aquells casos en què ja existisquen alumnes en la base de dades que no utilitzen el NIA com a identificador. En cas d'accedir a l'opció i estar bloquejada, es mostra un missatge informatiu.
 

MigracionNIA03 Val

 

L'activació es produeix després de realitzar una importació d'alumnat des de l'opció ITACA/GESCEN. En cas d'estar activada, es mostra un resum dels usuaris donats d'alta en el PMB, de quants es poden migrar al NIA i de quants no (pel fet que estan duplicats, són del professorat, etc.). Per a començar el procés, polsem el botó Inicia la migració.
 

MigracionNIA04 Val

 

En acabar, es mostra un missatge informatiu que indica el resultat de la migració.

 

MigracionNIA05 Val

 

El pas següent és el de la generació dels carnets nous per a aquells usuaris que han sigut migrats. Polsem, per a això, el botó Genera carnets i ens redirigeix a la pestanya Circulació -> menú Circulació -> Carnets d'usuaris migrats al NIA, on es mostra un missatge i un botó (Genera carnets) que hem de polsar per a imprimir en PDF els nous carnets dels usuaris afectats.

 
MigracionNIA06 Val

 
Després de l'execució del procés de migració, aquest quedarà novament bloquejat i, a partir d'aquest moment, quan s'importe alumnat nou s'utilitzarà el NIA com a identificador. A més, per a l'alumnat que haja sigut migrat, es guarda l'identificador antic el qual es pot consultar en la seua fitxa individual.
 

 

1.4. Informes relacionats

 

Per a comprovar la correcta migració podem accedir a dos informes: el d'usuaris no migrats i el de duplicats. Al primer s'accedeix mitjançant la pestanya Informes -> menú Usuaris -> Usuaris no migrats i permet visualitzar la relació d'usuaris l'identificador dels quals no s'ha migrat al NIA.

 

MigracionNIA07 Val
 

El segon informe (accessible en el mateix menú però amb l'opció Usuaris duplicats) mostra la relació d'usuaris duplicats, i s'indica quins registres s'han migrat.
 

MigracionNIA08 Val