Carregant...
 

Migració LliureX 15 a LliureX 16

MANUAL DE MIGRACIÓ DE LA VERSIÓ 15 DE LLIUREX A LA 16

 

El propòsit d'aquesta guia és servir de referència per poder realitzar de manera correcta la migració de dades des d'un LliureX Trusty instal·lat a la nova versió Xenial.

 

1.1. Passos preliminars

 

El procediment és senzill, encara que pot portar-nos bastant temps, pel que és convenient no tenir pressa a l'hora de realitzar la migració i cal prendre un mínim de precaucions:

El primer que cal tenir en compte és que, en parlar de migració de dades , parlem de realitzar còpies de seguretat de les dades rellevants que existisquen en Lliurex 15 (Trusty), per passar-les a Lliurex 16 (Xenial).
Ja que el procés es basa en la realització de còpies de seguretat i la seua posterior restauració, és pràcticament impossible que es produïsca cap pèrdua de dades, però en qualsevol cas, sempre convé guardar les còpies de seguretat en lloc segur per si sorgira algun problema i no es realitzara correctament la restauració (per exemple un tall de llum a meitat de procés).

A l'hora de començar la migració és imprescindible que ningú estiga treballant en l'equip ja que és l'única manera d'assegurar-nos que tota la informació es copia i es manté la integritat de la mateixa.


1.2. Creació de la còpia de seguretat

 

Començarem per actualitzar el sistema a l'última versió. Per a això executem l'actualizador de LliureX des de Aplicacions->Administració de Lliurex->Actualizador de Lliurex
Quan carregue es mostrarà una finestra amb tot el programari pendent d'actualitzar on hem de prémer el botó "Actualitza"

 

LliurexUpTrusty  

 

Una vegada haja finalitzat el procés (en funció de la quantitat de programes pendents tardarà més o menys) tancarem la finestra de l'actualitzador i podrem començar el procés de migració de dades.

Per a això accedim al Zero-center ( Aplicacions->Administració de Lliurex->Zero Center) i des d'ell executem l'eina Lliurex-Backup.

 

ZeroCenterTrusty  

 

Una vegada s'execute, l'aplicació ens mostrarà una pantalla similar a la següent:

 

Lliurex BackupTrusty  

 

Ens assegurarem de marcar totes les opcions disponibles en la pestanya "Backup". Si volem afegir algun directori extra on tinguem dades importants, podem fer-ho a través del botó   "Afegir Carpeta".

En prémer-lo se'ns obrirà una finestra on podrem seleccionar algun dels directoris predefinits o bé indicar-li el que vulguem, podem escollir l'opció "Un altre" del desplegable on podrem seleccionar el directori que busquem.

 

Lliurex BackupTrustyFolder  

 

Una vegada marcades totes les opcions disponibles i inclosos els directoris que vulguem (si hi volem incloure algun) el pas següent és seleccionar el directori de destinació on es guardarà la còpia de seguretat (backup). Per a això seleccionem en el desplegable "Destí" el directori de destinació.

 

Lliurex BackupTrustyDest  

 

És convenient que seleccionem un directori fàcilment accessible com poden ser l'escriptori o el directori de documents de l'usuari.

Una vegada seleccionat el directori solament ens queda prémer el botó "Aplica" i esperar que acabe el procés, que en funció de la quantitat d'informació a guardar pot durar diversos minuts.

 

Lliurex BackupTrustyProgress  

 

Quan el procés finalitze se'ns informarà que la còpia de seguretat ha estat creada en la ruta especificada. El fitxer inclou la data i hora de creació en el nom perquè siga més simple localitzar la còpia de seguretat més recent, en el cas que tinguem diverses creades.

 

Lliurex BackupTrustyEnd  

 

Ara ens queda copiar aquest fitxer bé per la xarxa, bé a un dispositiu d'emmagatzematge com puga ser un USB ja que, en cas contrari, ho perdrem en realitzar la instal·lació de Lliurex Xenial en l'equip. Una vegada copiat el fitxer a una destinació segura, només ens queda instal·lar Lliurex Xenial i restaurar el fitxer de còpia de seguretat en el nostre nou sistema.

 

 

1.3. Restauració de la còpia de seguretat en Lliurex Xenial

 

Per a restaurar la còpia creada procedim novament a actualitzar el sistema mitjançant l'actualitzador de lliurex de forma anàloga a com ho hem fet en Trusty. Una vegada actualitzat llancem lliurex-backup (Aplicacions->Administració de Lliurex->Zero Center) i accedim a la pestanya "Restaurar".

 

Lliurex BackupXenial  

 

Seleccionem el fitxer de còpia de seguretat (backup) que hem emmagatzemat prèviament en una unitat USB o en una unitat de xarxa accessible des de la màquina i premem el botó "Aplicar". El procés de restauració pot allargar-se durant diversos minuts, quan es tanque la finestra de progrés i es mostre el missatge "Restoration Completed" haurà acabat el procés.

 

Lliurex BackupXenialEnd  

 

 Solament ens restarà reinicialitzar la màquina i comprovar que efectivament, tot està com cal.