Carregant...
 

LliureX Guard Easy_va

LLIUREX GUARD EASY

 

Versions
- LliureX 15.05

 

 

1.1. Introducció


L'equip LliureX ha creat aquesta aplicació per a facilitar la gestió dels fitxers de configuració de l'Squid, de manera que el professorat pot decidir, fàcilment, les adreces a què pot accedir l'alumnat en un determinat moment.

L'aplicació ve instal·lada per defecte en els servidors, encara que es pot afegir mitjançant la instal·lació de dos paquets:

  • lliurex-guard-easy-n4d: paquet que instal·la el servidor i és l'encarregat de gestionar l'edició de fitxers de configuració i reiniciar el servei Squid.
  • lliurex-guard-easy-gui: paquet que s'ha d'instal·lar en l'equip des del qual es volen gestionar les llistes de filtratge. Es pot instal·lar en diversos equips, incloent-hi el servidor.

 

 

1.2. Accés

 

Podem accedir a l'aplicació a través del menú Aplicacions -> Administració de LliureX -> Gestor de LliureX Guard Easy.
 

LliureXGuardEasy11 Val


En arrancar l'aplicació es mostra una finestra en què hem d'introduir un usuari i contrasenya amb permisos d'administració, a més de l'adreça IP o nom del servidor (aquest ja es mostra per defecte). Per a acabar, polsem el botó Entra.

 
LliureXGuardEasy02 Val


 

1.3. Operacions

 

1.3.1. Configuració de la política


Una vegada validat, s'obri una finestra que ens demana el tipus de política de l'aplicació:

  • Permissiva: permet l'accés a qualsevol domini excepte als de la llista negra.
  • Restrictiva: restringeix l'accés a qualsevol domini excepte als de la llista blanca.

Es recomana deixar la selecció per defecte (permissiva), ja que en cas contrari haurem de configurar quins dominis volem deixar accessibles perquè no s'hi permetrà l'accés a cap.

 

LliureXGuardEasy03 Val


Una vegada seleccionada, polsem el botó Aplica i es mostra un missatge, en la part inferior, que indica que els canvis s'han aplicat correctament.

 
LliureXGuardEasy04 Val


També podem accedir a aquesta configuració polsant el botó de les tres línies, ubicat en la part superior dreta i seleccionant l'opció Estableix la política del LliureX Guard.


LliureXGuardEasy05 Val

 

1.3.2. Configuració de la llista blanca


Per a accedir a la configuració de la llista blanca, hem de polsar el botó de les tres línies, ubicat en la part superior dreta i seleccionar l'opció Configura la llista blanca.

 

LliureXGuardEasy06 Val


Després de seleccionar l'opció, es mostra una finestra on podem seleccionar els dominis que seran accessibles. Tenim dos opcions:

  • Llista personalitzada: aquesta opció permet configurar l'accés a determinats dominis.
  • Domini de l'aula: amb aquesta opció es permet l'accés al domini de l'aula, així com als serveis d'aquesta.

 

LliureXGuardEasy07 Val


Per a configurar una llista personalitzada de dominis, hem de seleccionar l'opció Llista personalitzada i polsar el botó Personalitza la llista. Açò fa que es mostre una finestra on hem d'indicar els dominis, cada un dels quals ha d'anar en una línia distinta (en l'exemple se n'han indicat dos).

 
LliureXGuardEasy08 Val


Una vegada acabada la inserció dels dominis hem de polsar el botó Guarda, aleshores s'emmagatzema en el fitxer corresponent i ho indica en la part inferior de la finestra.
Per al segon cas, el del domini de l'aula, el procediment és més senzill i simplement hem de polsar l'opció Domini de l'aula.

 

LliureXGuardEasy09 Val


El pas final és polsar el botó Aplica, la qual cosa fa que s'apliquen els canvis i es mostre un missatge que indica que tot ha anat correctament. En cas de voler restaurar les preferències que teníem guardades, hem de polsar el botó Restaura la llista.

 

1.3.3. Configuració de la llista negra


Per a accedir a la configuració de la llista negra, hem de polsar el botó de les tres línies, ubicat en la part superior dreta i seleccionar l'opció Configura la llista negra.

 

LliureXGuardEasy10 Val

 
Després de seleccionar l'opció, es mostra una finestra on podem observar una sèrie de llistes de dominis, organitzats per temàtiques (pàgines sospitoses, jocs, redireccions, violència, vídeos, drogues, adults, servidors intermediaris, programari espia, programari il·legal i pirateig), que podem incloure en la llista negra.

 
LliureXGuardEasy11


Com en el cas anterior, també hi ha la possibilitat de personalitzar els dominis a què no volem que accedisca l'alumnat mitjançant l'opció Llista personalitzada.

Una vegada acabada la selecció, hem de polsar el botó Aplica i s'emmagatzemen els canvis en el fitxer.