Carregant...
 

LliureX Backup_va

LLIUREX BACKUP

 

Versions
- LliureX 15.05

 

 

1.1. Introducció


Una de les tasques més complexes a l'hora de realitzar una migració o esborrament és l'emmagatzematge de les dades dels usuaris mitjançant la realització d'una còpia de seguretat. LliureX ens ofereix l'eina LliureX Backup, la qual permet realitzar còpies de seguretat dels serveis del servidor d'aula. Concretament, els serveis agrupats són els següents: nom de l'ordinador, xarxa, dnsmasq, samba, pamnsswitch, CUPS (configuració, impressores i PPD), Apache (configuració del servei, /var/www i tots els easy-sites), MySQL (contrasenya d'administrador -root-  i abocament de la base de dades completa)

 

 

1.2. Operacions

 

Abans de començar a explicar les operacions, cal distingir el mode d'accés per a executar l'aplicació:

  • Mitjançant la interfície gràfica (GUI)
  • Mitjançant el terminal (CLI)

 

1.2.1. Mode gràfic

 

Per a accedir a la interfície gràfica, hem d'accedir al Centre de control de LliureX. Per a això, ens dirigim al menú Aplicacions -> Administració de LliureX -> Zero Center, centre de control de LliureX.

 

LliureXBackup01 Val
Una vegada seleccionat, es mostra una finestra a través de la qual podem accedir a l'eina Gestor de còpies de seguretat de LliureX (pestanya Sistema).

 

LliureXBackup02 Val

 
Després de seleccionar l'aplicació, es mostra un diàleg en què hem d'introduir un nom i una contrasenya d'algun usuari que tinga permisos d'administració. Per a acabar, polsem el botó D'acord.

 

LliureXBackup03 Val


Si tot ha anat bé, es mostra una finestra amb dos pestanyes en la part superior: una per a realitzar còpies de seguretat i una altra per a restaurar-les.

 

LliureXBackup04 Val

 

1.2.1.1. Realització de còpies de seguretat


El primer pas per a crear còpies de seguretat consisteix a seleccionar aquells elements (serveis) que volem que s'emmagatzemen. Per a això polsem la casella Còpia de seguretat dels serveis que volem protegir. A més, també podem afegir carpetes addicionals (tant personals, com /net) polsant el botó Afig una carpeta. En cas de polsar-lo,s'obri una finestra on hem de triar la carpeta i polsar el botó Afig.

 

LliureXBackup05 Val


Una vegada seleccionat, apareix en la llista principal i s'activa la còpia per a aquesta carpeta automàticament.

 

LliureXBackup06 Val


Després d'açò, hem de triar la carpeta destinació, seleccionant-la en la part inferior, de manera que serà ací on es genere el fitxer de la còpia de seguretat. Polsem el botó Aplica i comença la còpia. En acabar es mostra un missatge, en la part inferior, que indica el camí del fitxer així com si s'ha realitzat correctament.

 

LliureXBackup07 Val

 

1.2.1.2. Restauració de còpies de seguretat


El procés per a restaurar una còpia és més senzill que l'anterior, ja que únicament hem de dirigir-nos a la pestanya Restaura, seleccionar un fitxer i polsar el botó Aplica.

 

LliureXBackup08 Val


Després de la restauració, es mostra un missatge, en la part inferior, que indica si ha anat correctament.

 

LliureXBackup09 Val

 

1.2.2. Terminal


La primera cosa que hem de fer és obrir el terminal mitjançant el menú Aplicacions -> Accessoris -> Terminal.

 

1.2.2.1. Realització de còpies de seguretat

 

L'ordre que s'utilitza per a realitzar una còpia completa és la següent:

 

sudo n4d-client -r -m server_basics_backup -c ServerBackupManager


Després de l'execució, es mostra una sèrie de dades entre les quals hi ha, al final del tot, el camí del fitxer en què s'ha emmagatzemat la còpia de seguretat, amb permisos de lectura només per a l'usuari administrador. En l'exemple, el camí és /backup/03022016/03022016_094837_ServerBackup.tar.gz.

 

[True, {'PamnssPlugin': [True, '/backup/03022016/03022016_094837_PamnssPlugin.tar.gz'], 'Hostname': [True, '/backup/03022016/03022016_094837_Hostname.tar.gz'], 'SambaManager': [True, '/backup/03022016/03022016_094837_Samba.tar.gz'], 'SlapdManager': [True, '/backup/03022016/03022016_094837_Slapd.tar.gz'], 'Dnsmasq': [True, '/backup/03022016/03022016_094837_Dnsmasq.tar.gz'], 'VariablesManager': [True, '/backup/03022016/03022016_094837_VariablesManager.tar.gz'], 'NetworkManager': [True, '/backup/03022016/03022016_094837_NetworkManager.tar.gz'], 'N4dProxy': [True, '/backup/03022016/03022016_094837_ProxyManager.tar.gz']}, '/backup/03022016/03022016_094837_ServerBackup.tar.gz']


Si volem realitzar una còpia d'elements específics, l'ordre que s'ha d'executar és la següent:

 

sudo n4d-client -r -m backup -c CLASE

 


On classe s'ha de substituir per alguna de les classes que controla la còpia de seguretat: 

  • Per a CUPS, la classe és CupsManager.
  • Per a Apache, la classe és ApacheManager.
  • Per a MySQL, la classe és MysqlManager.
  • Per a les carpetes de xarxa, la classe és NetFoldersManager.
  • Per a SAMBA, la classe és SambaManager.
  • Per als paràmetres de xarxa, la classe és NetworkManager.
  • Per a l'LDAP, la classe és SlapdManager.

 

Per exemple, si volem fer una còpia del CUPS, l'ordre és la següent:

 

sudo n4d-client -r -m backup -c CupsManager

 

1.2.2.2. Restauració de còpies de seguretat

 

La restauració d'un fitxer de còpia de seguretat es realitza mitjançant l'ordre següent:
 

sudo n4d-client -r -m server_basics_restore -c ServerBackupManager -a NOMBRE_DEL_FICHERO

 

Per exemple, per a restaurar el fitxer creat anteriorment hem d'executar

 

sudo n4d-client -r -m server_basics_restore -c ServerBackupManager -a /backup/03022016/03022016_094837_PamnssPlugin.tar.gz


Una vegada restaurat, és convenient reiniciar el servidor.