Carregant...
 

LliureX Guard en LliureX 16_va

Versions
-LliureX 16

 

1. Introducció

 

lliureX Guard és un sistema que s'utilittza en LliureX 16 basat en squid per a filtrar els continguts que vullguem que siguen accesibles a l'aula. Les conexions en un centre han seguir el següent esquema.

 


Lliurex Guard Va

 

Per tant, hi ha continguts que ja estaran filtrats pel servidor de Conselleria, peñl que no podem tenir accésquest contingut a no ser que li demanem accés expresament a Conselleria per poder accedir a eixes pàgines. Després podem configurar el proxy (LliureX guard) de cadascun dels servidors del centre per a filtrar altre contingut als clients de cada servidor.

 

2. Centre d'Administració

 

Per a configurar el LliureX Guard en LliureX 16 hi ha que anar al Centre d'Administració de LliureX 16, i així accedim a la icona de LliureX Guard en la pàgina d'inici.

 

1 Lliurexguard Va  

Dins de Lliurex Guard podem veure l'estat de funcionament de squid i la política que s'està aplicant en eixos moments:

 

2 Lliurexguard Va

 

Tenim dos polítiques per defecte en LliureX Guard, si accedim a "polítiques per defecte" podem seleccionar qualsevol de les dos opcions disponibles:

 

Política Característiques
Política permisiva: Permet l'accés a qualsevol domini, a exció d'aquells especificats en la Llista Negra.
Política restrictiva: Restringeix l'accés a qualsevol domin a excepció d'aquuells especificats en la Llista Blanca.

 

 

3 Lliurexguard Va

 

3. 1 Configuració de la Lista Negra.

 

Si accedim a la Llista Negra tenim varies opcions preconfigurades que ens pemet seleccionar quines pàgines volem filtrar per defecte:

 

Opción Función
Llista personalitzada Personalitza la llista negra amb altres dominis
Pàgines sospitoses Pàgines sota la sospita de no ser apropiades
Jocs Jocs en línia
Redireccions Pàgines web que redirigeixen a altres llocs
Violència Pàgines amb contingut explícit violent
Vídeos Pàgines que ofereixen reproducció de vídeos, com ara Youtube o Vimeo...
Drogues Pàgines web relacionades amb el consum de drogues
Adults Pàgines amb continguts per a adults
Servidors intermediaris Pàgines que contenen servidors intermediaris per accedir a llocs prohibits
Spyware Pàgines que distribueixen spyware i altre programari maliciós
Programari il·legal Llocs web per a la descàrrega de programari il·legal
Hacking Llocs relacionats amb el hacking

 


4 Lliurexguard Va

 

Si volem configurar la llista personalitzada, li donem a personalitzar. Adí podem afegir més pàgines que volem filtrar.

 

 En compte

Hem de tenir en compte que davant de cada domini que volem filtrar hem de posar un punt. Com per exemple .google.es. I al final de l'últim domini hem d'acabar amb un salt de línea (polsant enter i que el cursor quede avall). Llavors li donem a Guardar.

 


5 Lliurexguard Va  

tinga efecte la  nova llista li donem a Aplicar.

 

4. 2 Configuració de la Lista Blanca.

 

La llista Blanca funciona amb la política restrict. Així podem veure que tenim una opció que és la del domi d'Aula LliureX. Aquesta opció és important que estigui sempre activa si estem aplicant la política restrictiva sino, no ens deixarà acr al servidor des del nostre ordinador.

Si personalitzem la Llista Blanca, ens permetrà accedir a tots els dominis que disposem a la Llista Blanca i cap més. Aquesta opció és interessant  quan volem que els alumnes treballen solament amb una sèrie de pàgines donades i no vagin a cap altra, per exemple quam exàmens online.

 

6 Lliurexguard Va


3. Consideracions

 

Una cosa que hi ha que tenir en compte quan volem fer un filtrar, és tenir clar que des del servidor que fa de proxy (el nostre servidor, no es van a filtrar les conexions sino que es filtraran als clients.

Una cosa que hay que tener en cuenta cuando queramos hacer un filtrado, es tener claro qué desde el servidor que hace de proxy (nuestro servidor), no se van a filtrar las conexiones sino que solo se filtraran a los clientes.

5.1.1. ¿Què passa amb els clients lleugers?

 

Els clients lleugers que es conecten amb una sessió remota al servidor (com per exemple la imatge de client mínim) NO es conecten a través del servidor sinó en el mateix servidor ja que la ip que está utilitzant és la del mateix servidor, pel que NO es filtraran  conexions dels clients lleugers.

 

5.1.2. Veig que es connecta a la pàgina

 

Si vegem que s'està conectant a la pàgina, revisa que has configurat bé la Llista Ne, possant un punt al començament de la línea i un salt de línea al final de l'últim domini. Si així i vegemq eue s connexta a la pàgina però no podem navegar per ella, el més probable és que estiga en la memòria cau del navegador, sobre tot si es tracta d'un FAT client. Pel qeu hauràs de netejar la memòria cau.

 

5. Conexiones rebutjades

 

Quan tractem de connectar ereixerà el següent missatge al navegador:


VirtualBox Linux 13 02 2017 11 06 48