Carregant...
 

LMD_va

INTRODUCCIÓ A L'LMD

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Què és l'LMD?

 

La solució de clients lleugers que s'utilitza en el LliureX és LTSP(Linux Terminal Server Project), la qual s'utilitza en la majoria de sistemes Linux.

LTSP és un servidor de terminals lliure i obert per a Linux que permet que diverses persones utilitzen el mateix ordinador des de diferents clients, de manera que les aplicacions s'executen en el servidor gràcies a l'ús d'un tipus de clients anomenats lleugers. Aquest conté, a més, un conjunt d'aplicacions de client i servidor que fan possible una infraestructura de clients lleugers. LTSP ofereix, per tant, una sèrie d'scripts, ordres i fitxers de configuració, per a la creació i configuració d'imatges de clients lleugers.

En el LliureX hem anat un pas més enllà amb l'LMD (LTSPManagement for non-Developers), que és una capa gràfica que se superposa a LTSP i ofereix, a més, una sèrie de ferramentes i serveis propis per a la gestió de clients lleugers per mitjà d'LTSP dins d'una xarxa/aula LliureX. Una altra característica de l'LMD és que s'integra perfectament amb altres utilitats del LliureX, com ara la instal·lació per xarxa o la gestió de l'arrancada dels clients.

 

 

1.2. Quines funcionalitats ofereix l'LMD? 

 

Les funcionalitats principals que ofereix l'LMD es mostren en els punts següents.
 

1.2.1. Creació i personalització d'imatges

 

Un servidor LliureX (d’aula, de centre o independent) ha de disposar d’una rèplica (mirror) del repositori de paquets del LliureX per al seu manteniment correcte. A partir del dit repositori local es poden generar les imatges de qualsevol dels sabors del LliureX. Igualment es poden actualitzar i personalitzar (instal·lar/eliminar programes, editar la configuració de l’escriptori, etc.) aquestes imatges.

En la versió actual, a diferència de la primera versió del LliureX LMD, hi ha la possibilitat de personalitzar plantilles derivades dels sabors del LliureX amb paquets addicionals i, fins i tot, d'altres distribucions.

Aquestes imatges creades es poden executar en els clients lleugers i semilleugers, i serviran per a arrancar els equips client contra una sessió en el servidor quan els utilitzem com a clients lleugers.  

 

1.2.2. Client lleuger mínim

 

A més de l’opció de crear imatges de clients, l'LMD ofereix la possibilitat de crear una imatge mínima de client lleuger que inicia sessió directament en el servidor, sense necessitat de disposar d’una rèplica en el sistema.

 

1.2.3. Clients Raspberry Pi

 

A través de la interfície gràfica de l'LMD es pot crear una imatge per a la targeta SD de la Raspberry Pi, la qual farà que funcione com un client d'LTSP. Per a això, l'LMD ofereix un assistent que permet la generació, de manera senzilla, de la imatge necessària.

Actualment es dóna suport a les següents versions de RaspberryPi:

  • Raspberry Pi Model B
  • Raspberry Pi Model B+
  • Raspberry Pi 2+

 

1.2.4. Instal·lació per xarxa

 

Una altra opció interessant és la possibilitat de realitzar  la instal·lació d’equips client (tradicionals) per xarxa. Encara que aquesta funcionalitat no és pròpia d'LTSP, s’ha aprofitat la infraestructura necessària per a LTSP (repositori local) i s'ofereix la instal·lació per xarxa a través de la interfície de gestió del LliureX LMD. Depenent de la capacitat de la xarxa de l’aula (o del centre) es podran realitzar més (o menys) instal·lacions simultànies de clients. Aquesta utilitat, per tant, ajuda a reduir el temps total d'instal·lació.  

 

 

1.3. Requisits de funcionament

 

Segons la documentació del projecte LTSP i d'Ubuntu, els requisits mínims en el servidor són:

  • Core 2 Duo o Core 2 Quad (també funciona amb CPU més simples però amb menor rendiment)
  • 4 GB (20 clients); recomanable 8 GB (depén de la demanda dels usuaris)
  • 1 targeta de xarxa a Gigabit (mínim)

En el client:

  • Pentium Pro o superior
  • 128 MB de RAM
  • Targeta de xarxa Fast Ethernet amb suport PXE