Carregant...
 

L'Epoptes no detecta els clients_va

1. Introducció

De vegades el programa de control d'aula es desconfigura, cosa que provoca que aquest no detecte els clients de l'aula.

En aquest article es mostra com solucionar el problema.

2. Solució

En primer lloc, cal assegurar-se que tant el servidor com els clients estiguen actualitzats a l'última versió publicada de LliureX.

Una vegada s'han actualitzat els equips (si cal), es comprovarà la versió de l'Epoptes que hi ha instal·lada al servidor i als clients; per a fer-ho, s'escriu al terminal l'ordre següent:

  • En el cas del servidor: apt-cache policy epoptes
  • En el cas dels clients: apt-cache policy epoptes-client

Tant en el servidor com en els clients cal tindre instal·lada la versió que inclou el sufix "lliurex". Actualment la versió que cal tindre instal·lada és la següent:

Instal·lat: 1:0.5.7-1+lliurex1
Candidat: 1:0.5.7-1+lliurex1
Taula de versió:
*** 1:0.5.7-1+lliurex1 666
666 http://lliurex.net/xenial xenial/main amd64 Packages
666 http://lliurex.net/xenial xenial/main i386 Packages

Si la versió instal·lada no inclou el sufix "lliurex", la instal·larem. Per a això, en un terminal escrivim l'ordre:

sudo apt-get install --reinstall epoptes-client:1:0.5.7-1+lliurex1

Si tot això és correcte i continua sense funcionar, regenerarem els certificats dels clients. Per a fer-ho, com a administrador de la màquina client escriurem en un terminal: sudo epoptes-client -c

Amb tots aquests passos realitzats, ja no hi haurà cap problema per a veure els equips a través de l'Epoptes, sempre que s'utilitze un usuari professor o administrador.