Carregant...
 

Instal·lar programes en una imatge creada en LliureX 16

Versiones
- LliureX 16

1. Introducción

Una vegada instal·lat i configurat i tenim una imatge creada, tenim la possibilitat d'instal·lar nous programes per a personalitzar la imatge en funció de l'assignatura o de l'aula que es vaja a utilitzar. Per a tal fi anem a utiltizar el Centre d'adminsitració de Lliurex 16, tenint així la possibilitat de configurar-lo des de qualsevol ordinador connectat al servidor.

 

2. Iniciar la imatge

Quan accedim al Centre d'adminsitració de LliureX 16 i ens autentifiquem, ens dirigim al menú de Lliurex LTSP i polsem sobre el botó edit.

 

1 Inst Programas

Se'ns obrirà una sessió a través de Xephyr amb la imatge que tenim creada en una nova finea (recorda que deus de donar permís al navegador per a que permeta finestres emergents)

 

2 Inst Programas  

Podem veure que ens apareixen diferents utilitats per poder editar la iamtge, en aquest cas, per a instal·lart un nou programa utilitzarem el synaptic.

 

3 Inst Programas  

Quan ens apareixca el synaptic és recomanable polsar el botó de recarregar abans d'instal·lar qualsevol paquet. Busquem el paquet que volem instal·lar, el seleccionem i polsem Apply per a que s'instal·len els paquets seleccionats.

 

5 Inst Programas  

Podem veure com es van instal·lant els paquets. Una vegada haja acabat, podem tancar la finestra i ens preguntarà si volem regenerar la iamtgen aquest cas li donem a OK per a que es regenere i ja tindrem el programa instal·lat en la imatge.

 Atenció

Si no fas cap canvi no li dones a regenerar la imatge ja que pot trigar un temps


7 Inst Programas