Carregant...
 

Instal·lació de l'aula

INSTAL·LACIÓ DE L'AULA

 

Versions
- LliureX 15.05

 
L'objectiu principal del model d'aula és aconseguir que l'aula d'informàtica dels centres docents de la Comunitat Valenciana dispose de tots els recursos necessaris per a l'exercici de l'activitat docent utilitzant únicament programari lliure.


Per a això s'ha dissenyat un model en què les aules LliureX formen una xarxa independent de la xarxa que tinga configurada el centre. Disposa d'un servidor al qual es poden connectar tant estacions de treball com clients lleugers. El servidor disposa d'una segona connexió de xarxa que permet connectar-la amb l'exterior (Internet i/o la resta de la xarxa del centre).

Com que se centra principalment en l'aula, se simplifica el procés d'implantació, ja que el model s'ha dissenyat pensant a permetre la integració d'aules LliureX en centres que compten amb una infraestructura informàtica prèvia.

La imatge següent mostra la topologia d'un centre. L'aula disposa d'un servidor que està connectat a la xarxa del centre i a la xarxa interna de l'aula.

 

 

Els equips client poden funcionar en diversos modes que es poden veure ací: Tipus de clients.

 

 

1.1. Consideracions prèvies


Abans de realitzar la instal·lació cal tindre en compte que un servidor LliureX té dues interfícies de xarxa. Una interfície que serveix per a unir el servidor a la xarxa del centre (interfície externa) i una altra que serveix per a donar serveis als equips de l'aula (interfície interna).

La interfície externa és eth1
La interfície interna és eth0

La interfície interna (eth0) sempre (no s'aplica al model de centre) té per defecte la mateixa configuració: eth0 amb l'espai d'adreces IP = 10.2.1.254/24.


IMPORTANT: És fonamental que les interfícies internes de l'aula (servidor i client) no pertanguen a la mateixa xarxa física que l'externa.


En particular, s'ha de tindre en compte:

  • Separar les interfícies internes i externes del servidor d'aula.
  • Connectar la interfície interna del servidor al commutador (switch) de l'aula.
  • Connectar las rosetes de connexió dels clients de l'aula al mateix commutador que la connexió interna del servidor.
  • En cas que el commutador utilitzat tinga ports a diferent velocitat, s'ha de connectar el servidor al port més ràpid.

 

1.2. Instal·lació


Abans de començar la instal·lació hem de descarregar la imatge corresponent a la versió de l'adaptació LliureX Servidor des de l'apartat de descàrregues del web de LliureX.

 

 

Una vegada descarregada la imatge s'ha de crear un USB o DVD d'arrancada amb el LLiureX; si teniu dubtes sobre com crear l'USB o DVD d'arrancada, podeu seguir els passos indicats en Creació d'un USB.

Posteriorment, introduïu el DVD o USB autònoms i arranqueu la màquina tenint activada des de la BIOS l'arrancada des del DVD o USB (segons corresponga). Arrancada des d'un USB.

A partir del moment de l'arrancada en mode autònom, el procés d'instal·lació es desenvolupa en els passos següents:

 

1.2.1. Auxiliar d'instal·lació

 


Polsem el botó Instal·la LliureX.

1.2.2. Preparació de la instal·lació


En aquesta pantalla, el sistema ens avisa si tenim connexió a Internet i si tenim espai suficient per a realitzar la instal·lació.

 


Polsem el botó Continua.

1.2.3. Tipus d'instal·lació


Se'ns presenten diverses opcions per a la instal·lació de LliureX:

  1. Actualitzar XXXXXXX al LliureX 15.05: aquesta opció intentarà actualitzar la versió que tinguem instal·lada en l'equip, la qual cosa no es recomana ja que, depenent de la versió des de la qual s'actualitza i dels canvis que s'hi hagen realitzat, pot fallar l'actualització i, per tant, no funcionar de forma correcta.
  2. Eliminar XXXXXX i reinstal·lar: aquesta opció esborrarà el sistema operatiu instal·lat actualment però no formatarà les unitats.
  3. Esborrar el disc i instal·la el LliureX: aquesta és l'opció que es recomana ja que formatarà les unitats i s'instal·larà el LliureX de forma neta.
  4. Altres opcions: aquesta opció només és recomana als usuaris experimentats que sàpien gestionar les particions i els sistemes de fitxers en el Linux, ja que permetrà crear i modificar particions, punts de muntatge i sistemes de fitxers de forma manual.

 

 

1.2.4. Confirmació de l'esborrament del disc


En la pantalla següent se'ns demana confirmació per a procedir a l'esborrament del disc i ens informa sobre quin disc dur s'instal·larà.

 


Per a continuar polsem el botó Instal·la'l ara i ens mostra una finestra que confirma les particions noves.

 

 

1.2.5. Configuració de la zona horària


Se'ns demana ara que configurem la zona horària on ens trobem per a establir l'hora, la moneda i altres característiques locals.

 

 

1.2.6. Configuració del teclat


Perquè el teclat ens funcione correctament se'ns demana que seleccionem el teclat que s'ha d'utilitzar, si no hi ha cap problema es deixa el que ve per defecte.

 

 

1.2.7. Instal·lació de paquets addicionals


A causa de la demanda d'algunes aplicacions, se n'ha facilitat la instal·lació durant el procés. Per a això, en la pantalla següent podem seleccionar aquelles que volem que s'instal·len automàticament. Aquesta pantalla només es mostra si disposem de connexió a Internet.

 

 

1.2.8. Actualitzacions automàtiques


Per defecte vénen seleccionades les actualitzacions automàtiques, és recomanable deixar-ho així.

 

 

1.2.9. Controladors addicionals


Poden haver-hi algunes targetes gràfiques que causen problemes durant la instal·lació, per a això tenim l'opció d'habilitar la instal·lació de controladors addicionals, encara que no es recomana si ens funciona tot correctament.

 

 

1.2.10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Creació de l'usuari


Per a utilitzar l'equip se'ns demana que donem d'alta un usuari, així que simplement hem d'omplir els camps i polsar el botó Continua.

 

 

1.2.11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. Procés d'instal·lació


Ara comença el procés d'instal·lació en el qual simplement hem d'esperar que finalitze de forma correcta.

 

 

1.2.12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Reinici del sistema


Finalment, només hem de reiniciar l'equip per a arrancar amb el LliureX instal·lat.

 

 

1.3. Configuració del Servidor

 

Quan s'execute la primera arrancada del servidor s'ha de finalitzar el procés de configuració del servidor. LliureX Model d'aula inclou una ferramenta Zero Server Wizard que permet realitzar tot el procés de configuració de manera automàtica i en còmodes passos usant un assistent.

Per iniciar la ferramenta de configuració automàtica del servidor accedirem al centre de control de LliureX per mitjà del menú Aplicacions > Administració de LliureX > Zero Center, Centre de Control de LliureX.


Usuaris00


Una vegada dins del centre de control de LliureX seleccionem a la pestanya Sistema, la qual executa Zero Server Wizard.


Configuracion00Val


S'obri una finestra amb les següents opcions marcades per defecte:


Configuracion01Val


En el camp netadmin es requerix que escriga per duplicat la clau d'administrador de xarxa. Esta clau no té per què coincidir amb la clau de l'administrador del sistema, pot ser diferent. Es recomana que per realitzar tasques d'administració de l'aula s'utilitze l'usuari netadmin una vegada finalitzada la inicialització del servidor. Si introduïm la clau per duplicat i no coincideixen les dos el sistema avisa marcant la segona en roig.

 

Configuracion02Val

Respecte a la interfície externa de xarxa, eth1, es recomana configurar-la de forma manual amb el rang de direccions IP que tinga assignat el centre.

Com a conveni es sol deixar l'adreça més alta, en aquest exemple seria la 172.27.104.254 per al servidor de centre i anar agafant de forma decreixent les successives per a les aules d'informàtica. En aquest exemple serien la 172.27.104.253 per a l'aula 1, la 172.27.104.252 per a l'aula2, etc.

Amb respecte la porta d'enllaç es sol agafar la primera adreça en aquest exemple la 172.27.104.1.

En cas d'estar inclosos en una macrolan els DNS es configuraran automàticament amb 172.27.111.5 i 172.27.111.6, en cas de no estar en macrolan, pot agafar els típics de Google (8.8.8.8 i 8.8.4.4) o aquells que considere.


Configuracion03Val


Per continuar amb el procés polsem el botó Aplica.

A continuació, es mostra una pantalla on es resumeixen totes les opcions que ha configurat. Polsem el botó Aplica (veure quadre ressaltat en blau en la zona mitat-dreta de la finestra) .


Configuracion043Val


Una vegada configurat se'ns demanarà que reiniciem la màquina perquè la configuració s'aplique correctament.