Carregant...
 

Instal·lació del llibre digital SAVIA de l'editorial SM

Versions
-LliureX 16

 

1. Introducció

 

Per a instal·lar el llibre digital SAVIA, en primer lloc hem de tindre l'instal·lador per a Linux, que podem baixar des del nostre compte personal en la pàgina de l'editorial www.smconectados.

 

2. Per a baixar l'aplicació

 

Per a baixar l'aplicació anem a www.smconectados.com i iniciem sessió.

 
2sm

 

Una vegada hàgem iniciat sessió apareixeran tots els llibres dels quals tenim llicència. Fem clic a Descargar:


3sm

 

I es mostrarà la finestra següent en la qual hem de fer clic a Baixa. Hem de seleccionar la versió que vulguem instal·lar:


5sm

 

I la baixem:


Savia Va2

 

Per a poder instal·lar-la, hem de donar al fitxer permisos perquè es puga executar. Per a això, fem clic amb el botó dret sobre el fitxer, anem a la pestanya Permisos i seleccionem l'opció "Permet executar el fitxer com a programa".

 

Savia Va1

 

A continuació, fem doble clic sobre el fitxer i començarà la instal·lació del programa:
 

8sm


Quan ens demane fer la instal·lació, tenim dues opcions:

  • Instal·lar el programa en la carpeta d'usuari.
  • O instal·lar el programa en la carpeta compartida, cosa que és molt útil en centres amb el model de centre, ja que si no, cada usuari tindrà una instal·lació independent i hi haurà molt d'espai duplicat.9sm
 

11sm


Tingueu en compte que on posa 'lliurex', aquest mot també compta com a camí del lloc d'instal·lació i, en aquest cas, el programa s'instal·la en /home/lliurex/Compartida/lliurex. Si volem que s'instal·le directament en Compartida, hem d'eliminar del camí l'última paraula (lliurex).

 Atenció

Heu de tindre en compte que si voleu que la carpeta siga accessible per a tot el món, heu de canviar els permisos perquè qualsevol persona hi puga accedir. Podeu fer-ho amb l'ordre sudo chmod 666 ./SaviaDigital. Si l'heu creada amb un grup diferent de Teachers, heu de fer el mateix amb l'ordre chown -R nobody:teachers ./SaviaDigital

 

3. Instal·lació en el model de centre

 

No és una bona idea omplir l'espai de la carpeta d'usuari dels usuaris, ja que això pot sobrecarregar la xarxa del centre i produir problemes. Per a poder realitzar una única instal·lació i que tot el professorat puga tindre accés al programa, hem de fer-ho tal com s'ha comentat en el punt anterior: la instal·lació sobre la carpeta Compartida.

En cas que vulguem que el programa només estiga disponible per al professorat també podem fer la instal·lació en la carpeta Compartida de professorat.

Una vegada hàgem fet la instal·lació, ja podrem accedir al programa, però si volem que cada professor o professora tinga els seus llibres i utilitze el seu propi usuari, hem de tindre en compte que aquestes dades es guarden en una carpeta anomenada com.sm.savia, per la qual cosa caldrà sincronitzar-la.

3.1. Creació d'un enllaç en el menú d'inici per a tots els usuaris

 

En aquests moments si accedim a la carpeta compartida on es troba instal·lat el programa SAVIA, ja podrem executar el programa. Però si volem que estiga accessible per a tot el professorat des del menú Inici, podem seguir els passos següents:

  • Hem d'afegir en el servidor de centre el fitxer de la icona en la carpeta /etc/skel/.local/share/icons/savia.png que es troba dins de la carpeta d'instal·lació de Saviadigital.
  • Després afegim en la carpeta /etc/skel/.local/share/applications/savia.png un fitxer savia.desktop amb el contingut següent:
#!/usr/bin/env/ xdg-open
[Desktop Entry]
Type=Application
Version=0.9.4
Name=SaviaDigital
Comment=SaviaDigital
Icon=savia
Exec=bash -c "source $HOME/.config/user-dirs.created && $HOME/$TOKEN_SHARE/SaviaDigital/SaviaDigital"
Terminal=false
Categories=Education;

 

Heu de tindre en compte que la línia Exec=bash -c "source $HOME/.config/user-dirs.created && $HOME/$TOKEN_SHARE/SaviaDigital/SaviaDigital" ens indica on està instal·lat el programa. Si el vostre camí és diferent, heu de canviar-lo. Agafem com a origen el fitxer user-dirs.created per a assegurar-nos que el camí sempre serà el correcte, independentment de la llengua que triem.

D'aquesta manera aconseguirem que la pròxima vegada que els usuaris inicien sessió es copie aquest fitxer en la seua carpeta d'usuari i així podran accedir-hi des del menú Inici > Educació.

Per a poder copiar el fitxer en la imatge és recomanable que llegiu l'article següent: Instal·lació de programes en una imatge creada en LliureX 16. En el nostre cas, tan sols hem de copiar els fitxers savia.png i savia.desktop a:

  • /opt/ltsp/NOM_DE_LA_IMATGE/etc/skel/.local/share/icons/savia.png
  • /opt/ltsp/NOM_DE_LA_IMATGE/etc/skel/.local/share/applications/savia.desktop


I, a continuació, hem de regenerar la imatge, cosa que podem fer des de l'Admin-center o executant en el terminal:

ltsp-update-kernels NOM_DE_LA_IMATGE
ltsp-update-image NOM_DE_LA_IMATGE


 

3.2. Sincronització de carpetes de configuració per a cada usuariUna vegada tinguem el programa instal·lat i executem per primera vegada el programa, podrem veure com es genera una carpeta en la nostra carpeta d'usuari: com.sm.savia.

És en aquesta carpeta on es guardaran els llibres que baixem i les nostres preferències, per la qual cosa és convenient que la sincronitzem amb el nostre moving-profiles; si no, perdrem aquesta informació cada vegada que reiniciem l'equip. Per a fer-ho, podem dirigir-nos a Inici > Administració de Lliurex > Zero-Center i seleccionem l'opció de lliurex-moving.

Apareixerà la finestra següent:


1savimovAra hem de fer una còpia del perfil que estem utilitzant i l'editem:


2savmovAfegim una nova regla:


3savmovI l'editem:


4savmovDesprés canviem el patró i escrivim el nom de la carpeta de SAVIA:


7savmovFinalment, seleccionem la carpeta:8savmov