Carregant...
 

Gparted_va

Versions
-LliureX 16


-LliureX 15

1. Introducció

 

El GParted és un gestor de particions que ens permet gestionar les particions del disc dur o de suports extraïbles.
Aquest gestor té un entorn gràfic que ens permet eliminar o crear particions, canviar opcions de partició, etc. de manera senzilla i intuïtiva. El gestor de particions GParted està disponible en la sessió en viu del CD d'instal·lació perquè cadascú puga gestionar al seu gust la taula de particions.

 

2. Inici del GParted

 

Per a iniciar el GParted anem a Inici > Sistema > GParted.

 
1 Gparted

 

Ens demanarà que ens autentiquem com a administradors i podrem veure l'entorn gràfic. Es pot veure la taula de particions de cadascun dels dispositius que tenim connectats al nostre ordinador. Aquest seria un exemple de taula de particions estàndard on podem veure la partició principal i la partició d'intercanvi.

 
2 Gparted

 

La taula de particions pot ser tan diversa com es desitge, sempre que se sàpia per a què es creen les particions. Per exemple, la taula següent:

 
3 Gparted

 

Ací podem veure diverses particions, una per al sistema operatiu de Windows i una altra per al SO LliureX. Hi ha altres particions on es guarda el /home de LliureX i una altra per a dades de Windows. Cosa que facilita la reinstal·lació del sistema operatiu en el cas que hi haja algun problema.

 

 Important

Per a poder modificar la taula de particions d'un dispositiu, aquest no ha d'estar muntat, caldrà desmuntar la unitat abans de poder modificar-la. La partició on es troba el sistema instal·lat no és possible modificar-la.

 

Si fem clic al botó desplegable de "dispositius", podem veure tots els dispositius que tenim al nostre ordinador:

 

4 Gparted

 

Després, podem fer clic sobre la partició que volem canviar i apareix una llista d'opcions, entre les quals hi ha la de formatar.

 

5 Gparted

 

Podem eliminar la partició i crear-ne una de nova. Aquest botó s'habilitarà quan siga un espai lliure. En aquest cas, tenim un disc al qual hem esborrat la partició i volem crear-ne una de nova. És important que ens fixem en quin tipus de sistema de fitxers volem, ja que si triem ext4 només es podrà llegir en Linux. Si es tracta d'un disc dur extraïble que volem compartir amb altres sistemes operatius es convenient triar fat32.

 

6 Gparted

 

Podem veure que el programa no realitza cap acció; les accions pendents apareixen en la part inferior de la finestra. Perquè realitze les accions hem de fer clic al botó Aplica i realitzarà totes les accions:


7 Gparted
 

Aleshores, apareixerà una finestra d'informació sobre les accions que va realitzant fins que acabe.


8 Gparted

 

Quan acabe podem canviar també les opcions de la partició. Si serà una partició d'arrancada podem anar al Menú contextual > Opcions i seleccionar l'opció arrancada (com per a crear una targeta SD d'arrancada del sistema per a la Raspberry):


9 Gparted