Carregant...
 

Gestor d'arrancada per xarxa

GESTOR D'ARRANCADA PER XARXA: LLIUREX BOOTMANAGER

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Introducció

 
A l'hora de realitzar l'arrancada, els clients lleugers poden mostrar un menú (anomenat PXE) amb diferents opcions, les quals ens permeten accedir de diferents formes a les imatges existents en el servidor. Per defecte, el menú mostra unes entrades en un determinat ordre, però es poden canviar gràcies a l'aplicació Gestor d'arrancada per xarxa (LliureX Net BootManager).
 

Aplicacions de LliureX com ara l'OpenSysclone o l'LMD, la utilitzen per a la gestió de l'arrancada per xarxa.


 

 

1.2. Accés a l'aplicació

 

En un principi tot ve instal·lat per defecte en els servidors de LliureX, per la qual cosa podem accedir a l'aplicació a través del menú Aplicacions -> Administració de LliureX -> Gestor d'arrancada per xarxa LliureX.

 

LliureXNetBootManager01 Val
També podem accedir mitjançant el terminal, executant l'ordre següent:

 

llx-bootmanager-gui


Per a començar hem d'identificar-nos en l'aplicació mitjançant un formulari, els camps del qual, en part, es calculen de manera automàtica, per la qual cosa tan sols cal comprovar que els seus valors siguen correctes. Hem d'omplir l'usuari i la contrasenya d'un administrador, i polsar el botó Accedeix.

 
LliureXNetBootManager02 Val

 

 

1.3. Configuració


Una vegada ens hem identificat en l'aplicació, es mostra una finestra amb dos columnes amb totes les opcions d'arrancada que els clients poden mostrar en el menú PXE. En la columna de la dreta es poden observar les opcions disponibles que no volem que es mostren i en la columna de l'esquerra aquelles que seran visibles i seleccionables quan arranquem els clients per xarxa, l'opció seleccionada per defecte és la que deixem en primer lloc.

Tenim, també, una barra de temps en la qual s'indica el temps d'espera que tindrà el nostre menú. En cas de no seleccionar cap entrada, és fins que arranque automàticament la primera.

 

LliureXNetBootManager03 Val


Per a acabar i emmagatzemar els canvis, hem de polsar el botó Guarda. Amb això no es tanca l'aplicació, per la qual cosa si volem tancar-la hem de polsar l'aspa de la part superior dreta de la finestra.