Carregant...
 

Gestió remota de clients

 GESTIÓ REMOTA DELS CLIENTS D'AULA

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Introducció

 

Una de les parts més importants relacionades amb els clients d'aula és la seua actualització, és a dir, han de tindre les últimes versions dels paquets a fi d'evitar problemes. Per a una fàcil actualització de forma simultània de tots els clients de l'aula, el servidor de LliureX incorpora una eina de gestió remota de clients que s'anomena lliurex-cssh.

 

 

1.2. Accés a l'aplicació

 

L'accés a l'aplicació es realitza mitjançant el Centre de control de LliureX, a través del menú Aplicacions -> Administració de LliureX -> Zero Center, centre de control de LliureX.ActClientes1 Val

 

Una vegada seleccionat, es mostra una finestra amb l'eina Gestió remota de clients (pestanya Xarxa).


ActClientes2 Val


La primera cosa que requereix l'execució de la Gestió remota és un nom d'usuari amb el qual connectar-se als clients que estiguen en la xarxa del servidor. En el cas d'utilitzar un usuari local administrador dels clients, cal ser conscient que tots els clients han de tindre el mateix nom d'usuari i la mateixa contrasenya. És per això que es recomana utilitzar l'usuari administrador que es crea en inicialitzar el servidor d'aula de LliureX: netadmin.


ActClientes3 Val


Una vegada introduït el nom d'usuari i havent polsat el botó D'acord, el programa detecta els clients connectats i demana confirmació per a connectar-se.

 

ActClientes4 Val


Polsem el botó i s'obrin tants terminals client com clients hi haja connectats. A més, s'obri una finestra amb un camp de text que utilitzarem per a escriure la mateixa línia d'ordres en tots els terminals.


ActClientes5 Val


La primera cosa que ens demana és la contrasenya de l'usuari amb què ens hem identificat, per tant la introduïm en la finestra comuna. Una vegada identificats, hem d'introduir les ordres que vulguem, tenint en compte que s'executarà al mateix temps en tots els clients. En cas de voler que només s'execute en un client, hem de seleccionar la finestra del dit client i escriure les ordres corresponents.