Carregant...
 

Gestió grups xarxa_vid

 GESTIÓ DE GRUPS DE XARXA

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Introducció

 

Aquestes videoguies mostren la gestió dels grups de xarxa amb l'aplicació Llum.

 

 

1.2. Creació d'un grup

 

En aquesta videoguia es crea un grup de xarxa, el qual contindrà alumnes.

 

 

1.3. Edició i eliminació de grups


A més de poder crear grups, aquests es poden editar i eliminar (tant el grup mateix com els usuaris que conté). En les videoguies següents es mostren els tres processos, els quals resulten senzills i ofereixen una gran flexibilitat. 
 

1.3.1. Edició de grups

 

1.3.2. Eliminació de grups

 

1.3.3. Eliminació d'usuaris d'un grup


 

1.4. Promoció i degradació d'usuaris de grups

 

És possible, en cas de ser necessari, delegar funcions d'administració en altres usuaris. Per a això, en les dos videoguies següents mostrem el procés d'assignar permisos als usuaris d'un grup (promoure'ls) i de llevar-los-els (degradar-los).

 

1.4.1. Promoció d'usuaris d'un grup

 

 

1.4.2. Degradació d'usuaris d'un grup