Carregant...
 

Gestió de contrasenyes

GESTIÓ DE CONTRASENYES

 

Versions
- LliureX 15.05

 

El LLUM permet realitzar una sèrie d'operacions sobre contrasenyes. Concretament, podem fer el següent:

  1. Canviar la contrasenya de l'usuari
  2. Generar un llistat amb les contrasenyes
  3. Restablir les contrasenyes

Hem de parar atenció a la gestió de les contrasenyes, ja que podem fer que els usuaris no hi puguen accedir.

 

 

1.1. Canvi de la contrasenya d'usuari (videoguia)

 

La contrasenya de l'usuari es pot canviar des d'una de les opcions de l'aplicació, concretament des de la de Canvia la contrasenya. Polsant el botó corresponent, es mostren els camps per a introduir tant la contrasenya antiga com la nova (per duplicat).

 
GestionContraseñas1 Val

 

Una vegada introduïdes, polsem el botó D'acord i es realitza la modificació, a més es mostra un missatge que indica que s'ha realitzat el canvi.

 

 

1.2. Llistat de contrasenyes de l'alumnat (videoguia)

 

De vegades, pot resultar útil obtindre un llistat de les contrasenyes de l'alumnat o del professorat, o de tots. Per a això, polsem el botó Llista de contrasenyes i es mostra una finestra amb diverses opcions en la qual podrem seleccionar:

  • Alumnat: permet seleccionar, a més, un filtre amb el grup.
  • Professorat: se seleccionen tots els professors i professores.
  • Tots els usuaris: se seleccionen tots els grups.

 

GestionContraseñas2 Val

 

Després de seleccionar les opcions, polsem el botó Genera una llista i es genera el llistat que conté el nom, l'usuari i la contrasenya. El llistat es pot imprimir polsant el botó Imprimeix, per a consultar-lo més tard.

 

GestionContraseñas3 Val

  

 

1.3. Restabliment de contrasenyes (videoguia)

 

Una altra de les opcions interessants que ofereix l'aplicació és la de restablir les contrasenyes. Per a això hem de polsar el botó Reinicialitza les contrasenyes i seleccionar el grup d'usuaris a què volem aplicar la funció.

 

GestionContraseñas4 Val

 

Per a acabar, polsem el botó Reinicialitza les contrasenyes i s'executarà la funció.