Carregant...
 

Freeradius inicialització de l'usuari «roadmin»

 

Versiones
  - LliureX 16

 - LliureX 15 

 

Podria donar-se el cas, una vegada inicialitzat l'usuari «roadmin» a través del Llum, que encara no tinguérem prou permisos perquè aquest accedira a la lectura de les contrasenyes dels usuaris, i d'aquesta manera permetre denegar l'accés al Wi-Fi mitjançant el Freeradius. Açò podem comprovar-ho executant l'ordre següent en el servidor en el qual tenim instal·lat el Freeradius; «nde passwd» és la contrasenya d'accés a l'LDAP de l'usuari «roadmin»:

ldapsearch -x -D cn=roadmin,dc=ma5,dc=lliurex,dc=net -w PASSWORD | grep LMP

 

Si el resultat d'aquesta ordre és buit, res, aleshores és que no el tenim inicialitzat i hem de realitzar l'ordre següent:

sudo gedit /tmp/acl_roadmin.py


I dins escriurem el codi següent, tot respectant les tabulacions, o bé descarreguem el fitxer acl_roadmin.py:

!/usr/bin/env python

import xmlrpclib as x
import sys

def get_n4d_key():

  try:

    f=open("/etc/n4d/key")
    key=f.readline().strip("\n")
    f.close()

  except:
    key=None

  return key

n4d_key=get_n4d_key()

if n4d_key==None:
  print("[!]You need to run this program with administration privileges. Exiting...")
  sys.exit(1)

c=x.ServerProxy("https://localhost:9779")
c.load_acl(n4d_key,"SlapdManager")

 

Farem clic a Guarda i Tanca el fitxer, a més de donar-li permisos d'execució:

chmod +x /tmp/acl_roadmin.py


Ara l'executarem com a «sudo» per a solucionar les «acl» del «roadmin»:

sudo /tmp/acl_roadmin.py

 

Per últim, comprovarem que ja tenim les «acl» de manera correcta, és a dir, amb un valor, executant una altra vegada l'ordre:

ldapsearch -x -D cn=roadmin,dc=ma5,dc=lliurex,dc=net -w PASSWORD | grep LMP

 

Ara açò tindrá algun valor en base64, amb la qual cosa tindrem el problema resolt.