Carregant...
 

First Aid Kit_va

1. Introducció

First Aid Kit és un xicotet programa d'ajuda a l'usuari Administrador, perquè d'una manera senzilla puga resoldre els problemes comuns que puga trobar en LliureX. 

Per a executar-lo heu de ser administrador de la màquina o bé administrador de xarxa, i el podeu invocar des del menú principal de LliureX:

 

First Aid Menu  

També el podeu executar des del Zero-Center.  Si hi voleu accedir,  feu clic en el bàner:

 

First Aid Zero Center  

I, com no, també podeu invocar-lo des de la línia d'ordres, executant first-aid-kit.

2. Pantalla d'inici i menú principal


En arrancar, el primer que veureu serà açò:

First Aid 01 Inicio  

Observareu un menú, a l'esquerra, que us mostra les opcions disponibles que fan referència a problemes comuns de LliureX, i a mesura que feu clic en cadascuna de les opcions, navegareu pels diferents mòduls de les solucions.

D'altra banda, al costat dret, trobareu les opcions que ofereix cada mòdul per a poder solucionar el problema. Aquestes poden ser més o menys intrusives en el sistema, segons el tipus de resposta implementada.

 

3. Accés a la xarxa


En aquesta finestra trobareu un xicotet test sobre la xarxa que ens pot donar una idea inicial d'on pot residir el problema. Primerament detectarà les targetes de xarxa disponibles que es mostraran dins del combo(caixa desplegable) i sobre aquest dispositiu podreu executar un test que us informarà de:

  • Si teniu connexió amb el servidor.
  • Si teniu accés a Internet.
  • Si el cable està connectat o no està enllaçat; o si pot estar mal endollat o la connexió del cable és defectuosa.
  • La velocitat de la targeta.
  • I l'adreça Ip de la targeta.

 

First Aid 01  

4. Disc Dur


Hi tindreu dues opcions:

  • Operacions sobre les particions. Aquesta opció us dona accés al Gestor de Discos del sistema. Hi podreu crear, suprimir, comprovar, redimensionar i copiar les particions i els sistemes d'arxius.
  • Programar tests d'integritat en l'arrancada. El disc de sistema que esteu utilitzant pot ser programat per a realitzar un test d'integritat en l'arrancada per tal de reparar o marcar sectors defectuosos.

 

First Aid 02  

5. Epoptes


Un problema prou comú és que, de vegades, algun ordinador perd la capacitat de ser controlat per l'Epoptes. Ací trobareu una restauració del certificat amb el qual normalment se soluciona el problema.

 

First Aid 03  

6. Barra d'arrancada


En ocasiones s'ha donat el cas que, una vegada arrancat el sistema, la barra d'arrancada no desapareix sinó que per algun estrany motiu continua visible al llarg de tota la sessió. Amb aquest programa la hi podreu eliminar.

 

First Aid 04  

7. Nucli del sistema operatiu (Kernel)


Ací trobeu una de les opcions més interessants i que us ajudarà a definir el nucli que necessiteu per al vostre sistema. Hi podreu instal·lar , desinstal·lar o fixar el nucli que vulgueu per a arrancar.

 

First Aid 05 Kernel  

En la part principal teniu la llista dels nuclis disponibles. Podreu filtrar-la afegint un patró a la caixa de text i aplicant el filtre.

 

First Aid 05 Kernel Filtrado Box  

A més, podeu mostrar els nuclis instal·lats sense la necessitat de buscar-los en el llistat un per un:

 

First Aid 05 Kernel Filtrado  

Altra de les opcions és la de triar el nucli amb què desitgeu arrancar el sistema per defecte. Ho fareu seleccionant la versió en el llistat i aplicant-lo després.

 

First Aid 05 Kernel Boot  

Altra de les opcions que us trobareu és la d'actualitzar el llistat de nuclis per si calguera llegir altra vegada la memòria cau dels nuclis disponible degut al canvi de repositoris o a qualsevol altra necessitat.

 

First Aid 05 Kernel Update  

 

8. /NET


Aquest mòdul sols està disponible per als servidors i s'encarrega de solucionar els problemes que podeu trobar normalment en /net amb els fitxers dels usuaris. Hi Podeu fer:

  • Reparar les ACL. S'encarrega de revisar els permisos dels fitxers dels usuaris en /net, i els reescriu
  • correctament. Aquesta acció és prou lenta i tarda prou de temps.
  • Regenerar els fitxers i carpetes locals. Si per algun error un usuari haguera perdut les carpetes essencials per al model d'aula o de centre, aquesta acció s'encarrega de regenerar-les.

 

First Aid 06