Carregant...
 

Estructura de la carpeta personal_va

ESTRUCTURA DE LA CARPETA PERSONAL

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Continguts


La carpeta personal d'un usuari de xarxa està estructurada de la manera següent:

  • Baixades
  • Documents
  • Escriptori
  • Compartit
  • Compartit_de_grups
  • Professorat (només per a comptes del professorat)
  • Alum (només per a comptes del professorat)


A més d'aquestes carpetes, n'hi ha d'altres en què es manté la configuració personal d'alguns programes, tema de l'escriptori, etc. que també se sincronitzen amb el servidor gràcies al programa Perfils mòbils.

 
CarpetaPersonal01 Val

 

1.1.1. Baixades

 
En aquesta carpeta s'emmagatzemen, per defecte, els elements baixats des dels navegadors web. És convenient que anem eliminant aquells fitxers que no utilitzem, ja que en cas contrari la carpeta anirà augmentant de mida.

 

1.1.2. Documents

 
Aquesta carpeta està disponible per a l'emmagatzematge dels documents que l'usuari crea. A més, és accessible des de qualsevol PC a través de la xarxa.

 

1.1.3. Escriptori

 
La carpeta Escriptori emmagatzema aquells elements que anem introduint en l'escriptori del sistema operatiu. Igual que la carpeta Documents, també és accessible a través de la xarxa.

 

1.1.4. Compartit

 
Aquesta carpeta conté fitxers compartits per a tota l'aula. Només el professorat i l'administrador netadmin de l'aula tenen permisos d'escriptura en aquesta carpeta, mentre que l'alumnat únicament té permisos de lectura.

 

1.1.5. Compatit_de_grups

 

Compartit_de_grups és una carpeta semblant a Compartit amb la peculiaritat que està organitzada per grups, cada un dels quals té la seua pròpia. Així, per exemple, un alumne o alumna del grup 3ESOA només podrà accedir a la carpeta 3ESOA. Igual que Compartit, només el professorat i l'administrador de l'aula tenen permisos d'escriptura en aquesta carpeta.

 

1.1.6. Professorat

 
Aquesta carpeta està compartida exclusivament per al professorat, el qual té permisos de lectura i escriptura.

 

1.1.7. Alum

 
La carpeta Alum permet accedir als fitxers continguts en les carpetes Documents i Escriptori de l'alumnat del sistema.