Carregant...
 

Epoptes_va

CONTROL DE L'AULA AMB L'EPOPTES

 

Versions
- LliureX 15.05

 

 

1.1. Introducció

 

Introduir les tecnologies de la comunicació en l'àmbit educatiu comporta una sèrie de canvis en les estratègies utilitzades pels docents per a impartir les classes. Es disposa d'eines de maquinari i programari, així com de grans repositoris de continguts digitals sobre qualsevol àrea i matèria, que faciliten la tasca docent. No obstant això, aquesta mateixa tecnologia, a disposició tant del professorat com de l'alumnat, a l'aula pot generar problemes d'una altra naturalesa.

És el cas de l'alumnat que, en disposar d'un ordinador al seu servei, en compte d'atendre les explicacions del professorat es connecten a Internet, xategen amb els seus companys o simplement dispersen la seua atenció. En aquests casos l'ordinador, en compte de ser una eina per a millorar el seu procés d'aprenentatge, passa a ser un mitjà de mer entreteniment. En LliureX es pot trobar l'aplicació Epoptes, la qual tracta de facilitar la tasca del professorat a l'aula i permet una sèrie d'accions sobre els equips, com ara les següents:

 • Veure el que fa l'alumnat
 • Controlar els seus ordinadors
 • Enviar missatges
 • Enviar fitxers
 • Executar aplicacions remotes
 • Bloquejar la pantalla
 • Apagar o reiniciar els ordinadors


Totes aquestes accions poden actuar sobre un equip només, diversos equips seleccionats o tots els equips de l'aula.
 

 

1.2. Accés (videoguia)

 

Podem accedir a l'aplicació a través del menú Aplicacions -> Administració de LliureX -> Epoptes, control d'aula.

 

Epoptes01 Val

 

Quan s'executa l'Epoptes des del servidor d'aula (o des d'un client lleuger) amb un usuari del professorat, el que es mostra és una pantalla d'autenticació per a comprovar que l'usuari que executa l'Epoptes té permisos per a poder controlar els altres usuaris de l'aula. Només cal introduir l'usuari i la contrasenya i, si són correctes, l'Epotes s'executarà.

 

Epoptes02 Val

 

Una vegada identificat, es mostra una finestra on es poden veure tots els equips que hi ha encesos en aqueix moment a l'aula i que l'aplicació pot manejar.  
 


IMPORTANT: És important recordar que el procés pel qual el servidor de l'Epoptes es comunica amb els clients requereix que estiga encés abans que els clients de l'aula vagen arrancant. Si un client d'aula s'inicia abans que el servidor de l'aula haja arrancat del tot, pot ser que l'aplicació no ho detecte (i que també fallen altres serveis de l'aula). Només caldrà reiniciar aqueix equip perquè tot torne a funcionar correctament. 

 

 

Epoptes03 Val

 

Si un client encara no ha iniciat sessió (com és el cas de la captura anterior), és a dir, l'alumnat no ha introduït el seu usuari i la contrasenya, l'Epoptes no pot mostrar l'escriptori d'aqueix usuari i el que es veu és un ordinador xicotet que mostra, en la pantalla, el tipus de client (lleuger o pesat) que arrancarà quan l'alumnat s'identifique. En cas contrari, es mostra l'escriptori de l'alumnat en miniatura, així com l'usuari amb què s'ha iniciat sessió (en el missatge que es mostra davall de la captura).

 

Epoptes04 Val

 

 

1.3. Accions

 

Una vegada l'usuari ha iniciat sessió, l'Epoptes permet una sèrie d'accions que es poden executar en l'equip. Les accions apareixen quan fem clic amb el botó dret sobre un o més equips seleccionats, encara que també es poden veure en la barra de botons superior i en l'opció de menú Clients.

 

Epoptes05 Val

 

Les diverses accions que es poden realitzar estan agrupades en les categories següents:

 • Sessió
 • Difusió
 • Executa
 • Restriccions
 • Informació

 

1.3.1. Sessió

 
Aquest menú conté diferents accions relacionades amb la sessió i l'arrancada i parada del PC. Conté les opcions següents:

 • Arranca: amb aquesta opció podem posar en funcionament un equip, encara que per a això ha d'estar habilitada l'opció «Desperta per xarxa» (Wake On Lan) i ser compatible amb l'inici per xarxa.
 • Tanca la sessió: permet tancar la sessió de l'usuari actiu (videoguia).
 • Arranca de nou: amb aquesta opció podem tornar a arrancar l'equip.
 • Para: permet apagar l'equip (videoguia).

 

1.3.2. Difusió

 

Les accions dins del menú Difusió permeten veure el que fa l'alumnat i interactuar-hi, controlant la seua sessió o mostrant-la a la resta de l'alumnat perquè vegen com realitza la tasca que s'haja indicat. A continuació es mostra un resum breu de cadascuna de les opcions:

 • Visualitza l'usuari: mostra el que fa l'usuari, però sense interactuar-hi. Per a això obri una finestra addicional on podem observar el treball d'aquest (videoguia).
 • Controla l'usuari: mostra el que fa l'usuari, però permet al professor o professora prendre el control de l'equip, tant del ratolí i com del teclat (videoguia).

 

Epoptes06 Val

 

 • Difon la pantalla: comença una demostració que mostra a la resta de la classe el que fa aqueix equip, i així permet a l'usuari fer una demostració de com es fa una activitat determinada, com es resol una pràctica, etc.
 • Difon la pantalla (en mode de finestra): el mateix que en el punt anterior però tan sols d'una determinada finestra de l'equip.
 • Para les transmissions: deté totes les transmissions actives.

 

1.3.3. Executa

 

En aquest menú es mostren accions per a interactuar amb l'alumnat, executant o obrint en l'equip programes determinats. En aquest menú el docent pot trobar opcions per a enviar o obrir fitxers a l'alumnat, enviar pàgines web i, fins i tot, executar terminals amb privilegis per a realitzar tasques de manteniment.

Les opcions que es mostren en el primer nivell del menú dins d'Executa són Executa, Envia el missatge i Obri un terminal.
 

1.3.3.1. Executa

 
Quan polsem sobre l'opció d'executar es mostra una finestra en què podem introduir una pàgina web perquè s'òbriga, un fitxer per a transferir-lo als PC de l'alumnat o una ordre per a executar-la als clients.
 

Epoptes07 Val

 

A continuació es mostren exemples d'ús:

 • Pàgina web: si es busca una activitat en què l'alumnat ha de buscar una certa informació en la Wikipedia i utilitzar-la a continuació en un exercici que s'ha elaborat, el docent còpia i apega l'URL de la Wikipedia, en la qual ha de buscar l'alumnat, en el quadre de text d'Executa l'ordre i polsa el botó Executa. Això fa que s'òbriga en els clients un navegador.

 

Epoptes08 Val

 

 • Fitxer: si en compte d'apegar un URL d'Internet, el que fem és introduir el camí fins a un document o fitxer del nostre equip, l'Epoptes envia aqueix fitxer als clients i l'obri. Una manera molt senzilla d'utilitzar aquesta eina és arrossegar i soltar un document en PDF (per exemple un examen) sobre el quadre de text d'Executa l'ordre, tal com es mostra en la imatge. Una vegada polsem el botó Executa, el fitxer s'obri en tots els clients.

 

Epoptes09 Val

 

 • Ordre: una altra de les opcions que permet aquest menú és l'execució remota d'aplicacions. Per a això només cal introduir l'ordre desitjada en el quadre de text i polsem el botó Executa. Per exemple, si volem obrir l'aplicació Scratch, escrivim scratch i polsem el botó (videoguia).

 

Epoptes10 Val

 

1.3.3.2. Envia el missatge (videoguia)

 

En l'opció de menú Envia el missatge es mostra una finestra que permet redactar un text que es mostrarà a l'alumnat. N'hi ha prou amb omplir els camps amb el text que es desitge i polsar el botó Envia, la qual cosa fa que es mostre el missatge en primer pla en els clients. Si volem utilitzar marques d'HTML per al text, hem de polsar l'opció que indica Utilitza etiquetes Pango.

 

Epoptes11 Val

 

1.3.3.3. Obri un terminal

 

Aquesta opció de menú conté, al seu torn, tres opcions més:

 • Usuari, local: aquesta opció obri un terminal amb la sessió de l'usuari en el servidor, però de manera local al servidor de l'Epoptes, i permet des de la línia d'ordres executar accions com el mateix usuari que ha iniciat sessió en el client. Açò pot ser útil, per exemple, per a comprovar si té permisos per a entrar a determinades carpetes, veure els fitxers que té, o comprovar les tasques que pot executar en ordinador. 


Epoptes12 Val

 

 • Usuari administrador, local: en aquest cas s'obri un terminal de l'usuari administrador (root) del client de manera local al servidor de l'Epoptes. Aquest terminal permet executar totes les ordres, canviar permisos, esborrar fitxers, etc. i es pot utilitzar per a instal·lar paquets, fer tasques de diagnòstic...

 

 • Usuari administrador, remot: en aquesta última opció s'obri el mateix terminal d'administrador però en l'ordinador client, i permet que aquest execute totes les ordres i realitze tasques que requereixen de tots els permisos (videoguia).

 

Epoptes13 Val

 

1.3.4. Restriccions

 

Aquesta opció conté funcions la finalitat de les quals és la d'impedir que l'alumnat es distraga en el cas que s'estiga explicant alguna cosa en la pissarra o per a captar la seua atenció sobre el que s'exposa a classe. Per a això conté les opcions següents:

 • Bloqueja la pantalla: permet bloquejar la pantalla de manera que l'usuari no hi puga fer res (videoguia).

 

Epoptes14 Val

 

 • Desbloqueja la pantalla: permet activar la sessió que s'havia bloquejat prèviament.
 • Bloqueja Internet: aquesta opció bloqueja l'eixida a Internet del client (videoguia).
 • Desbloqueja Internet: permet activar l'eixida a Internet del client.
 • Silencia el so: aquesta opció aplica l'opció Sense so del client (videoguia).
 • Activa el so: permet tornar a deixar el so com estava abans de la desactivació.

 

1.3.5. Informació

 

L'últim botó del menú mostra detalls del client connectat a l'Epoptes. Entre altres informacions es mostra la següent:

 

 • Tipus de client: si és un client pesat, semilleuger o lleuger
 • Nom del client: l'alumne o alumna que ha iniciat sessió
 • Adreça IP: adreça de la xarxa de l'aula que utilitza aquest client
 • Usuari: nom i cognoms
 • Algunes dades tècniques del client, com ara la memòria RAM, el processador, etc.

 

Epoptes15 Val

 

 

1.4. Grups (videoguia)

 

A fi de poder distingir uns clients d'altres, en el cas que vulguem agrupar-los, l'Epoptes permet la creació de grups de clients.

 

Epoptes16 Val

 

En un principi només hi ha un grup anomenat Clients detectats, grup que conté tots els clients detectats pel servidor, però podem crear-ne de nous polsant el botó + situat en la part inferior. Això fa que es cree una etiqueta nova per al grup i en permeta l'edició del nom. Quan acabem n'hi ha prou amb polsar la tecla Retorn.

 

Epoptes17 Val

 

Una vegada creat el grup hem d'afegir-li clients. Per a això seleccionem el grup Clients detectats i arrosseguem aquells que vulguem al grup de destinació, amb la qual cosa s'hi afegiran i podrem tindre agrupats tots els que vulguem.

També podem eliminar grups en el cas que fera falta mitjançant el botó -.Per a eliminar un grup hem de seleccionar-lo i polsar aquest botó. Aleshores es mostrarà una pantalla de confirmació en què haurem de seleccionar .

 

Epoptes18 Val