Carregant...
 

Eliminació de la replicació de dades

 

Versions
- LliureX 15.05


Si voleu eliminar la replicació de dades heu d'iniciar sessió com a administrador en l'ordinador servidor principal, amb tots els ordinadors del Gluster en funcionament, açò és molt important. A continuació, en una consola escriviu:

sudo gluster


Aleshores entrareu en un mode de consola especial amb el prefix gluster>, i ara escriviu:

help


D'aquesta manera es mostren totes les ordres acceptades per aquest intèrpret d'ordres. Veurem la informació que ens ofereix sobre els volums:

volume info


Ens mostra els volums que tenim, les IP, els punts de muntatge i el nombre de bricks (pc connectats) i el número que té cadascun d'aquests dins de l'organització de Glusterfs. Per a eliminar un volum farem el següent:

volume remove-brick net replica NUM_BRICKS-1 IP:/net/.data

 
NUM_BRICKS-1 = Açò hem de calcular-ho i posar el número que corresponga, és a dir, si en un principi tenim quatre bricks (ho posa en la informació del volum) i volem eliminar-ne un, posem tres directament.

IP = Ací posem la IP del brick que volem eliminar, proporcionada en la informació del volum.

Ja tenim eliminada la replicació de dades per Glusterfs, ara eliminarem el muntatge de la carpeta de Glusterfs en el server-sync; per a fer-ho mourem:

sudo mv /var/lib/n4d-gluserfs/volumes /var/lib/n4d-gluserfs/volumes_orig

 

Per últim, hem de tornar a arracar cada servidor i executar açò en cada servidor.

mv /net/server-sync /net/server-sync-old
mv /net/.data /net/server-sync

 

Fem un mv i no un cp per a no perdre les ACL, açò és important perquè no hi haja problemes.

Si faltara alguna dada, la tindrem en /net/server-sync-old i d'allí podrem recuperar-la.

Ara haurem de tindre tots els servidors amb el Llum compartit, és a dir, amb un LDAP comú però sense replicació de dades entre distintes aules.