Carregant...
 

Dr Valentín_va

UTILITAT DE DIAGNÒSTIC DR. VALENTÍN

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Introducció

 

Dr. Valentín és una eina que realitza una sèrie de proves per a comprovar l'estat de certs serveis i recopila diferents fitxers de configuració d'aquests serveis i altres programes que LliureX ofereix. Totes aquestes proves s'emmagatzemen en un fitxer comprimit que és de gran utilitat per al SAI i que pot servir per a resoldre problemes o qüestions que es plantegen en els fòrums de LliureX.

Encara que aquesta eina està dissenyada principalment per a comprovar l'estat dels serveis i programes, a poc a poc s'han afegit proves per a recopilar informació de maquinari.

 

 

1.2. Modes de treball (videoguia)

 

A l'hora de treballar amb l'aplicació, tenim dos possibilitats:

  • Mode gràfic
  • Mode de línia d'ordres

 

1.2.1. Mode gràfic

 

Per a executar el Dr. Valentín amb interfície gràfica hem d'accedir a través del menú Aplicacions -> Administració de LliureX -> Dr Valentín.

 

Valentin01 Val

 

Una vegada seleccionat, es mostra una finestra amb el logotip del Dr. Valentín i podem seleccionar, utilitzant el menú desplegable, la carpeta de destinació (per defecte ofereix l'escriptori de l'usuari que executa el programa) en la qual el programa guardarà el fitxer comprimit d'extensió .tar.gz. Una vegada seleccionada, només queda prémer el botó Diagnostica

 

Valentin02 Val

 

En el cas que el Dr. Valentín s'execute en un servidor d'aula, només usuaris administradors poden executar el programa, ja que sol·licita la contrasenya de l'administrador. Aquest pas no cal en els clients d'aula.
 

Valentin03 Val

 

Una vegada introduïda, després de prémer el botó D'acord, el Dr. Valentín executa totes les proves necessàries per a generar el fitxer comprimit de diagnòstic.  En començar, apareix una icona animada en el cantó inferior dret del programa, per a fer saber a l'usuari que les proves s'estan processant, a més d'inhabilitar el botó Diagnostica.

Quan s'ha acabat l'execució del diagnòstic, l'aplicació obri automàticament la carpeta que conté aquest fitxer en el navegador de fitxers.

 

Valentin04 Val

 

El nom del fitxer sempre segueix l'esquema drvalentin-saborlliurex_fecha.tar.gz.

 

1.2.2. Mode de línia d'ordres

 

Per a executar el Dr. Valentín mitjançant línia d'ordres, hem d'accedir al terminal, seleccionant el menú Aplicacions -> Accessoris -> Terminal. Una vegada obert, executem l'ordre

 

dr-valentin-cli


en els clients d'aula. Si és en el servidor, hem de canviar l'ordre per

 

sudo dr-valentin-cli

 
Igual que en el mode gràfic i a causa de la naturalesa de les proves, només els usuaris administradors poden executar dr-valentin-cli en el servidor. Per això, en executar la segona opció, ens demana la contrasenya de l'usuari administrador.

En aquest mode, quan s'acaba l'execució, es mostra un text que marca on està el fitxer de diagnòstic (en l'exemple està en/home/admin1/Escriptori/drvalentin-server_16122015.tar.gz).

 

Valentin05 Val