Carregant...
 

Dpkg-Unlocker_va

1. Introducció

 

Si durant la instal·lació d'un paquet o l'actualització del sistema es produeix un error no controlat o s'apaga l'equip de manera inesperada, el sistema de gestió de paquets (Dpkg i Apt) o el Lliurex-Up poden quedar bloquejats, i impedir que es puguen tornar a utilitzar.


Per a intentar solucionar aquesta situació s'ha desenvolupat l'aplicació Dpkg-Unlocker. Compta amb un mode gràfic (dpkg-unlocker-gui) i una versió per a terminal (dpkg-unlocker-cli). A continuació, es descriu com funciona.

 

2. Dpkg-Unlocker-Gui

 

Per a executar l'aplicació cal accedir al Zero-center i en la secció “Sistemes” executar l'ordre (zomando) corresponent a dpkg-unlocker.

 

Dpkg 1


Quan s'executa dpkg-unlocker-gui, es realitza una comprovació sobre l'estat del Lliurex-Up, Dpkg i Apt i el mostra en la finestra principal de l'aplicació.

Es mostren a continuació exemples de situacions diferents que es poden detectar.

  • No es detecta cap bloqueig:Dpkg 2
 

  • Es detecten bloquejos però es deuen al fet que hi ha processos en marxa:Dpkg 3
 

En el cas que es detecte que el Lliurex-Up, Apt, o Dpkg estan bloquejats però no hi ha cap procés associat en marxa, dpkg-unlocker considera que la situació és anòmala i habilita la possibilitat d'executar la rutina de desbloqueig.

 
Dpkg 5


En fer clic sobre el botó “Desbloqueja” es demanarà confirmació a l'usuari per a executar la rutina de desbloqueig.

 
Dpkg 6
 

Si accepteu, el procés s'executa i podeu seguir-ne l'evolució en un terminal integrat en l'aplicació.

En finalitzar, es mostra l'estat en què han quedat el Lliurex-Up, Apt i Dpkg i, a més, s'indica si el procés de desbloqueig ha finalitzat correctament o si per contra s'hi han produït errors.
 

Dpkg 7
 

 Nota

Si es detecta que el Lliurex-Up, Dpkg o Apt estan bloquejats a causa d'un error, però al mateix temps algun d'aquests està bloquejat perquè hi ha processos en marxa, no es podrà executar la rutina de desbloqueig. Serà necessari esperar uns minuts i tornar a executar dpkg-unlocker per a veure si ja és possible executar el procés de desbloqueig

 

Dpkg 4
 

3. Dpkg-Unlocker-Cli

 

Per a executar la versió per a terminal de dpkg-unlocker cal obrir un terminal i escriure  sudo dpkg-unlocker-cli.  Es mostrarà una ajuda amb els modes de funcionament de l'eina.


Dpkg 8

 

Amb l'ordre sudo dpkg-unlocker-cli showinfo es mostra l'estat del Lliurex-Up, Dpkg i Apt:

 
Dpkg 9Amb l'ordre sudo dpkg-unlocker-cli unlock es mostra l'estat del Lliurex-Up, Dpkg i Apt. Alguns exemples:

  • No s'ha detectat cap bloqueig:Dpkg 10

 

 

  • Processos bloquejats perquè estan en execució:


Dpkg 11

 

 

  • Processos bloquejats per error i altres bloquejats per estar en execució:

 

Dpkg 12En cas que la situació detectada així ho requerisca es demanarà a l'usuari la confirmació per a executar el procés de desbloqueig:
 

Dpkg 13
 

Dpkg 14Si s'executa sudodpkg-unlocker-cli unlock -u o (--unattended), la rutina de desbloqueig s'executarà (si la situació detectada ho permet) sense demanar confirmació a l'usuari.

 

 Nota

Si s'executa l'ordre sudo dpkg-unlocker unlock -k o (--kill) es podrà executar la rutina de desbloqueig, fins i tot encara que el bloqueig s'haja produït a causa de l'existència de processos associats en marxa. Aquesta opció només ha d'executar-se si s'està completament segur que els processos en marxa estan “penjats” i es considera que la situació pot solucionar-se “matant” els processos que estan en execució. Una mala utilització d'aquesta opció pot provocar que el sistema quede en una situació inconsistent que requerisca executar accions de reparació de manera manual per part de l'usuari
Dpkg 15