Carregant...
 

Creació de llocs web

CREACIÓ DE LLOCS WEB

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Introducció

 

Els llocs web ens permeten compartir recursos amb l'alumnat i/o amb altres professors i professores. Per exemple, si volem compartir els continguts d'un CD, es pot crear un lloc virtual on penjarem aqueixos continguts perquè l'alumnat hi puga accedir. Igual que amb altres aplicacions, LliureX incorpora una eina gràfica que simplifica al màxim aquesta tasca: el LliureX Easy sites.

 

 

1.2. Accés i execució

 

Aquesta aplicació ve instal·lada per defecte en tots els servidors, per la qual cosa podem accedir-hi a través del Centre de control de Lliurex, al menú Aplicacions -> Administració de LliureX -> Zero Center, centre de control de LliureX.

 

Easysites01 Val
Una vegada seleccionat, es mostra una finestra des de la qual podem accedir a l'eina Creació de llocs web (pestanya Xarxa).

 
Easysites02 Val


Després de polsar l'opció, es mostra un diàleg en què podem afegir llocs nous i, en cas d'haver-hi llocs disponibles, es mostren els llocs actius actualment.

 
Easysites03 Val
 

1.3. Creació d'un lloc web

 

La creació d'un lloc es realitza de manera senzilla polsant el botó +, això fa que es mostre un diàleg amb dos opcions:

  • Títol: nom del lloc que es vol crear, amb el qual apareixerà des de l'adreça http://server.
  • Carpeta: desplegable on podem seleccionar la carpeta per compartir.

 

Easysites04 Val


Després d'omplir els camps, polsem el botó D'acord i es mostra en la llista de llocs disponibles.

 

Easysites05 Val

 

A partir d'aquest moment, la carpeta Continguts es troba disponible per a l'alumnat en el servidor, és a dir, en l'adreça http://server. Si accedim des d'un navegador a l'adreça anterior, es mostra en la pantalla principal un accés a la carpeta que s'acaba de compartir.

 

Easysites06 Val


Si polsem damunt de la carpeta es mostren tots els elements que s'hi han compartit.

 

 

1.4. Eliminació d'un lloc web

 

Es pot donar el cas contrari, és a dir, que vulguem eliminar un lloc creat perquè deixe d'estar compartit. Per a això hem de buscar el lloc en el llistat i polsar el botó Suprimeix nom_del_lloc_web (en l'exemple el nom és «Continguts»).

 

Easysites07 Val


A continuació, es mostra una finestra de confirmació en què hem de polsar el botó i es procedeix a l'eliminació.

 

Easysites08 Val