Carregant...
 

Creació d'un USB d'arrancada

Versions
-LliureX 16

 

1. Introducció

 

Quan volem realitzar una instal·lació en un ordinador des de zero, en primer lloc hem de crear un dispositiu d'arrancada que inicie la instal·lació. Aquesta instal·lació podem realitzar-la de diverses maneres:

  • Des d'un CD o DVD
  • Des d'un USB
  • Des d'un altre ordinador a través de la xarxa

 

2. Creació d'un USB d'arrancada

 

2.1. Creació d'un disc d'arrancada

 

Per a crear un USB d'arrancada, el LliureX 16 duu ja un programa que ens permet crear-nos-en un ràpida i fàcilment. Per a fer-ho, anem a Inici > Sistema > Creació de discos d'arrancada i iniciem el programa:

 

1 Instusb

 

Podem veure una pantalla en què apareixeran les imatges i els USB que ha detectat, si no ha detectat cap imatge, polsem Altres... per a buscar la ISO que volem crear:

 

2 Instusb  

Una vegada tenim la ISO que volem, fem clic a Crea un disc d'arrancada i aleshores comença el procés d'instal·lació. És un procés que tardarà bastant, sempre en funció de la mida de la imatge, i eliminarà qualsevol contingut que tinguem a l'USB. Quan acabe apareixerà el missatge següent:

 

Captura 2017 02 02 11 59 31

 

2.2. Des del terminal

 

Per a realitzar un USB d'arrancada des del terminal hem de tindre un USB ja formatat. Per a això, hem de conéixer el camí del dispositiu, que podem esbrinar amb:

 

sudo fdisk -l

 

Si el dispositiu està muntat s'ha de desmuntar, i si té diverses particions cal desmuntar-les d'una en una:

 

sudo umount /dev/sdX

 

Una vegada conegut el camí i desmuntat el dispositiu, podem formatar-lo:

 

sudo mkfs.vfat /dev/sdX -I

 

Finalment, anem al camí en què hi ha la ISO, i executem:

 

sudo dd if=NOM_DE_LA_IMATGE.iso of=/dev/sdX