Carregant...
 

Creació d'isos

Versions
-LliureX 16

 

1. Live-build

 

Live-build funciona com un run-parts que executa diferents fases. En cadascuna d'elles s'executen diferents scripts que finalment crearan la iso.

Lws fases son :

  • configuració: Aquesta fase s'encarrega de crear una configuració que utilitzarà les següents fases. Ací es pot indicar del mètode de construcció, compressió, etc...
  • debootstrap : En aquesta fase bàsicament es crearà el debootstrap en el qual s'instal·laran tots els paquets que se l'indiquen.
  • chroot: En aquesta fase bàsicament es realitza tot allò necesari per a tenir el sistema que finalment es tindrà intal·lat. Ací s'intal·len paquets, es creen fitxers, executen ostinstalls, etc...
  • binary: Aquest és l'últim pas en el qual s'agafa el chroot i es comprimix. A partir d'aquest moment es generarà tot allò necesari per al live.

 

2. Lliurex-Maker

 

Lliurex maker fa ús de les recomanacions que es donen en la documentació de live-build de fer ús dels scripts auto. Aquestos scripts de auto serveixen per a executar pases de live-build de forma personalitzada. així doncs, al directori /usr/share/lliurex-maker/auto están tots els scripts de auto que s'utilitzarán en les distintes fases. En el de auto s'executa el commandament lb config indicant quina és la suite que hi ha que utilitzar per a crear el chroot, el tema de syslinux, els repositor que han d'utilitzar per a crear el debootstrap, intal·lar els paquets del chroot i del modo live.

Un dels últims passos que es realitzen és copiar tota la configuració que té depenent del sabor que s'haja seleccionat i una configuració comuna per a tots. Aquesta configuració es troba en /usr/share/lliurex-maker/configuration. Ací están indicats els paquets que tenen que instal·lar en cada fase, fixar el pinning, preseeds.

Altre dels scripts de auto és el de build, que s'encarrega d'anar cridant  a les fases de construcció. També es creen uns hooks que es cridaran en diferents fases. questos hooks serveixen per a deshabilitar el commandament update-initramfs; altre és per a arreglar un problema amb el vmlinuz en el mode live. També es generarà un pool que estarà disponible en la iso per a aquelles isos que estan basades en 64 bits i es volen instal·lar en mode EFI.

En el lliurex-maker s'indica quin és el paquet de keyring que es té que instal·lar si el pool està signat, ja que d'altra manera el apt no confiarà en el repositori que s'indica.

 

Enllaços d'interés