Carregant...
 

Configurar el proxy en una LliureX Desktop_va

Versions
-LliureX 16

 

1. Introducció

 

En algunes ocasions ens pot interesar connectar un ordinador amb una distribució Desktop a una xarxa que estiga proxificada, com per exemple, una xarxa d'aula.

Quan ens connectem ens podem trobar que falla la connexió. Així, que en funció del que vullguem fer haurem de configurar el nostre ordinador per a que puga connectar-se a través del proxy.

El paràmetres que tenim que configurar són els següents:

proxy: http://proxy:3128

arxiu de configuració PAC: http://proxy/proxy.pac

Moltes vegades ens connectem de manera puntual pel que simplement necessitem configurar el navegador o el terminal per a eixe moment.

Si volem connectar-nos de manera asidua, es recomana promocionar la versió Desktop a client.

2. Connexió amb el navegador.

 

Si sol volem utilitzar el navegador podem configurarlo de la següent manera:

 

2.1. Firefox

 

Per a configurar firefox anem a Inici > Preferències > Avançat > Xarxa > Configuració.

 
0 Proxy Val

 

Ara podem fer dues coses, podem configurar el proxy de manera puntual:1 Proxy Val

 

O indicar-li l'arxiu .pac per a que configure el proxy de manera automàtica. Les dos solucions són igualment vàlides.


2 Proxy Val

 

2.2. Google Chrome

 

Si volem utiltizar el google chrome, a partir de la versió 59, no podem configurar el proxy des del navegador. En canvi, desde el terminal podem escriure:

 

google-chrome --proxy-server="proxy:3128"


i ja estaria el proxy configurat. Açò ho deuríem fer cada vegada que iniciem el Chrome.

 

3. Vull utiltizar el terminal

 

Per a utilitzar el terminal cal afegir les variables d'entorn al nostre terminal. Això ho podem fer editant l'arxiu /etc/environment (com a superusuari) i afegint les següents linees:

  • export http_proxy="http://proxy:3128"
  • export https_proxy="http://proxy:3128"

Podem fer-ho directament autenticant-nos com a root (no serveix fer un sudo) i escriure:

 

echo -e 'export http_proxy="http://proxy:3128"\nexport https_proxy="http://proxy:3128"\nexport ftp_proxy="http://proxy:3128"' » /etc/environment

 

Aquestes línees caldrà esborrar-les posteriorment si anem a connectar-nos amb altra connexió que no estiga proxificada.