Carregant...
 

Configuració en LLiureX de l'OwnCloud de centre

Versions
-LliureX 16

-LliureX 15

 

Si volem crear un OwnCloud per a tot el centre i que siga accessible des de qualsevol lloc, hem de tindre la configuració que a continuació detallem. Anem al servidor mestre de centre, executem el Zero-Center i busquem el LliureX OwnCloud per a inicialitzar-lo; per a això, posem una contrasenya per a la base de dades, recomanem que siga la mateixa que la de l'administrador de la màquina i posem un usuari administrador amb la seua contrasenya, en aquest cas també recomanem posar l'administrador de la màquina.

Ja tenim preparat l'OwnCloud amb validació d'usuaris de l'LDAP, però falta que l'OwnCloud siga accessible des de qualsevol lloc del centre; per a això, executem des d'un terminal, en aquest servidor mestre de centre, l'ordre següent:

 

sudo gedit /var/www/owncloud/config/config.php


Si no tenim el Gedit instal·lat podem utilitzar l'SciTE que ve per defecte en el LliureX 16.

sudo SciTE /var/www/owncloud/config/config.php

       


Editem aquest fitxer i afegim les línies següents davall just d'aquelles que li precedirien amb el seu índex:

4 => '10.3.0.254' ,

5 => 'centro' ,

 

Observem que hem anomenat centre a l'URL que després l'anomenarem per a l'OwnCloud, ho hem fet així per a una prova inicial i que no siga complicat l'URL a l'hora de dir-li-ho a l'alumnat, però podem posar el nom que vulguem, sempre que en la resta del manual modifiquem el nom centre pel que hàgem decidit, 'lliurexowncloud' per exemple.

Fem clic a guardar i tanquem. Ara, amb açò resolt, farem el següent en cada servidor del centre, encara que, primerament, per a provar, ho farem en el servidor mestre que ja estem:

sudo gedit /var/lib/dnsmasq/hosts/server


Afegim aquesta línia, davall de la que ve definida:

10.3.0.254   centro


Ara reiniciem els serveis:

sudo service apache2 restart
sudo service dnsmasq restart


Si en el navegador posem l'adreça https://centre veurem que ens apareix un accés directe a l'aplicació, fem clic i ens mostra un avís de seguretat, fem clic a Avançat i afegim l'excepció de seguretat;  ja per fi tenim l'inici de sessió del nostre LliureX OwnCloud. Una altra opció és posar en l'escriptori un accés directe a https://centre.

No és recomanable que l'adreça s'anomene https://owncloud en comptes d'https://centre, ja que podria donar-se el cas que, si tenim un OwnCloud creat ja en una aula, no sapiem a quin web accedim; per tant, recomanem que s'anomene centre o una altra paraula.

Iniciem sessió amb un usuari de l'LDAP del centre o bé amb l'administrador, veurem que tenim ja una interfície molt senzilla per a poder pujar o baixar documents, crear carpetes, compartir el que desitgem, i fins i tot, connectar el compte amb el Google.