Carregant...
 

Compartició de recursos

COMPARTICIÓ DE RECURSOS

 

Versions
- LliureX 15.05
 

1.1. Mètodes per a compartir recursos

 

LliureX ofereix diferents formes de compartir recursos en l'aula:

  • Compartir fitxers amb tota l'aula
  • Compartir fitxers amb un grup en particular
  • Compartir fitxers amb el professorat

 

1.1.1. Compartició de fitxers amb tota l'aula

 

En la carpeta personal del professorat hi ha una carpeta anomenada Compartit on es poden copiar o crear fitxers perquè tots els usuaris (professorat i alumnat) hi puguen accedir. De fet, només el professorat i l'usuari administrador de la xarxa (netadmin) poden escriure en aquest directori compartit. L'alumnat només té accés de lectura.
 

Per a accedir a aquesta carpeta, podem fer-ho bé des de la nostra carpeta personal, o bé des de l'accés directe que es crea en l'escriptori.
 

CompRec01 Val

 

Una vegada s'ha obert la finestra, podem observar que hi ha una carpeta on s'emmagatzemen els recursos de JClic de l'aula i és ací on podem crear carpetes noves o carregar els fitxers directament.

 

CompRec02 Val

 

Si un alumne o alumna, per exemple, obri la seua carpeta Compartit, veurà exactament el mateix que tenim en la nostra carpeta del mateix nom.

 

CompRec03 Val

 

1.1.2. Compartició de fitxers amb un grup de l'aula

 

Si volem compartir recursos a què només l'alumnat d'un grup en particular puga accedir, ho podem fer a través del directori Compartit_de_grups, el qual es troba en la nostra Carpeta personal i està organitzat per grups. En aquest exemple, tenim dos grups, el del professorat i el de l'alumnat i, dins de l'alumnat tenim dos grups de nivells diferents (2n ESO A i 3r ESO B ).

 

CompRec04 Val

 

Una vegada dins de la carpeta del grup, podem copiar o crear els documents necessaris perquè només l'alumnat d'aqueix grup hi tinga accés.

 

1.1.3. Compartició de fitxers amb el professorat

 

La carpeta Professorat és accessible des de la Carpeta personal del professorat del sistema, tant per a lectura com per a escriptura. Ací, podem copiar o crear fitxers i directoris nous, i compartir-los sense que l'alumnat puga accedir al contingut. Per a accedir-hi, també hi ha un accés directe en l'escriptori.

 

CompRec05 Val