Carregant...
 

Com eliminar l'entrada automàtica_va

1. Introducció

 

Si durant la instal·lació d'un equip mitjançant una ISO es manté l'opció "Entrada automàtica" en l'inici de sessió; una vegada s'haja instal·lat l'equip, ja no és possible desactivar aquesta opció a través de l'aplicació "Usuaris i grups" que es mostra al menú.

 

 Atenció

El canvi de l'opció Entrada automàtica només el pot realitzar un usuari administrador.

 

2. Solució

 

Per a desactivar l'opció Entrada automàtica, i que en iniciar la sessió es mostre la pantalla per a introduir l'usuari i la contrasenya, cal que executem els passos següents:

  • Iniciem sessió com a administrador en el sistema. Si amb l'opció Entrada automàtica no tenim permisos d'administrador, hem d'obrir un terminal i escriure: su
  • A continuació s'executarà la instrucció següent: sudo unity-control-center user-accounts
  • En la finestra que apareix, es mostrarà activada l'opció Entrada automàtica.

 

02a Autologin VaES

 

  • Si desactivem l'opció, en tornar a iniciar sessió es mostrarà la pantalla per a introduir l'usuari i la contrasenya.

 

06 Autologin VaES

 

01 Autologin VaES


Si volem que l'opció d'activar o desactivar l'entrada automàtica estiga disponible des del menú d'aplicacions, obrirem un terminal i executarem la instrucció següent:  sudo pluma /usr/share/applications/unity-user-accounts-panel.desktop

A continuació, hem de localitzar la línia OnlyShowIn=Unity; i comentar-la amb un # a l'inici d'aquesta: #OnlyShowIn=Unity; Una vegada realitzat el canvi, guardem i tanquem l'editor.

A continuació, si en el menú escrivim "usuari" es mostrarà l'opció Comptes d'usuari  que permetrà canviar l'opció Entrada automàtica.

 

04 Autologin VaES  


Si s'utilitza aquesta opció, per a poder canviar l'opció Entrada automàtica, primer hem de fer clic a Desbloqueja i una vegada introduïda la contrasenya es podrà modificar l'opció.

 

02b Autologin VaEs

 
03 Autologin VaES