Carregant...
 

Com afegir quotes al Printa per als grups

Versions
-LliureX 16

-LliureX 15

 

Si tenim la necessitat de modificar les quotes per defecte que té el Printa per a alguns grups d'usuaris, en comptes de fer-ho usuari per usuari, hem de fer el següent: descarreguem els fitxers que tenim al final de la pàgina i posem cada un d'aquests en el camí següent, des del rol d'administrador de la màquina.

sudo cp /RUTA_FICH_DESCARGADO/PrintaServer /etc/n4d/conf.d/PrintaServer
sudo cp /RUTA_FICH_DESCARGADO/PrintaServer.py /usr/share/n4d/python-plugins/PrintaServer.py


Una vegada deixats cada un en el seu camí, hem d'executar l'ordre següent:

sudo service n4d restart


Ara tan sols  falta provar-ho; per a això, l'ordre que utilitzarem és la següent:

n4d-client -u USUARIO_ADMIN -p PASSWD_ADMIN -m fix_cuota -c PrintaServer -a NOMBRE_GRUPO_A_APLICAR_CUOTA NUEVA_CANTIDAD

 

El nom del grup el podem saber bé del Llum o bé amb «getentpasswd».

D'aquesta manera senzilla, des d'un terminal podem modificar les quotes dels grups de l'LDAP en el Printa.

Fitxers necessaris:

[tiki-download_file.php?fileId=1514|PrintaServer]

[tiki-download_file.php?fileId=1515|PrintaServer.py]