Carregant...
 

Cloudbook_va

CLOUDBOOK

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Introducció


En l'actualitat, hi ha multitud d'eines per a la generació de continguts digitals oberts. Tanmateix, les més utilitzades (jClic, eXelearning, iBookAuthor, etc.) tenen una sèrie de carències que es poden solucionar mitjançant una eina amb característiques com ara les següents:

 • Facilitat d'ús: la corba d'aprenentatge ha de ser curta i senzilla.
 • Programari lliure: ha de permetre l'ús i millora per part de la comunitat.
 • Compatibilitat: s'ha de poder visualitzar en qualsevol tipus de dispositiu.
 • Treball en blocs: ha de facilitar el treball en blocs a l'estil dels iDevices de l'eXelearning.
 • Importació/Exportació: ha d'admetre els formats habituals (HTML, EPUB, IMS, SCORM, ZIP, PDF, etc.).
 • Treball col·laboratiu: ha d'oferir la possibilitat de treballar diverses persones en el mateix projecte.
 • Modularitat: ha de posseir una arquitectura flexible.
 • Plantilles: ha de tindre plantilles adaptades a cada nivell educatiu.
 • Recursos multimèdia: ha de tindre l'opció d'importar recursos multimèdia de manera senzilla.
 • Catalogació: ha d'oferir la catalogació de metadades en format Dublin Core i LOM-ES.

 

Com a resposta a aquestes necessitats LliureX conté una eina que s'anomena CloudBook.

 

 

1.2. Accés a l'aplicació

 

En un principi tot ve instal·lat per defecte en LliureX, per la qual cosa podem accedir a l'aplicació a través del menú Aplicacions -> Creació d'ODE -> CloudBook, creador de llibres digitals.

 
CloudBook1 Val  

 

1.3. Primers passos


En obrir l'aplicació, es mostra una finestra en què s'ofereixen 3 opcions:

 • Projecte nou: permet crear un projecte buit.
 • Obri un projecte: permet obrir un projecte creat anteriorment.
 • Importa el projecte: permet importar fitxers en altres formats.

 

CloudBook2 Val

 

1.3.1. Creació d'un projecte nou


Si seleccionem la primera de les opcions, ens demana el nom del projecte nou (ha de ser diferent dels que ja existeixen, ja que en cas contrari ens ho marcarà en roig amb una aspa). Una vegada introduït, polsem el botó Projecte avançat.


CloudBook3 Val

 

1.3.2. Obertura d'un projecte existent


Per a obrir un projecte, tenim dos possibilitats des de la finestra principal:

 • Obrir des dels últims projectes editats: polsant el botó Obri situat a la dreta de cada projecte.


CloudBook4 Val

 

 • Obrir qualsevol altre: polsant el botó Obri un projecte s'obri una finestra en la qual podem seleccionar el fitxer de projecte (amb extensió .cloudbook)

 

1.3.3. Importació d'un projecte

 

Un dels grans avantatges que ofereix el CloudBook és la de poder importar materials en altres formats estàndard com són HTML5, SCORM 2004, IMS, EPUB i eXelearning. Per a això hem de polsar el botó Importa el projecte, la qual cosa fa que es mostren les diferents opcions d'importació.

 

CloudBook5 Val


Després d'introduir el nom del projecte que es crearà i polsar el format que s'ha d'importar, s'obri una finestra en la qual podem seleccionar el fitxer perquè comence el procés.

  

 

1.4. Operacions


Abans d'explicar les operacions que podem realitzar, cal mostrar les parts de la interfície gràfica, que està dividida en dos parts ben diferenciades:

 • Barra de menús: conté tres opcions que donen accés a totes les funcionalitats de l'aplicació.
  • Fitxer: conté les opcions per a crear, guardar, importar i exportar el projecte.
  • Projecte: dóna accés a l'opció per a documentar les metadades del projecte.
  • Insereix: mostra, agrupats per categories, els distints components disponibles.
CloudBook6 Val

 

 • Finestra principal: mostra els distints projectes en què es treballa actualment i se subdivideix en tres zones.
  • Zona superior: conté els accessos directes als components més comuns que poden utilitzar-se.
  • Zona lateral esquerra: mostra, de forma gràfica, les distintes seccions que componen el projecte en què es treballa actualment.
  • Zona lateral dreta: és la zona de treball on s'han d'anar col·locant els components.

 

CloudBook7 Val

 

1.4.1. Edició de les metadades

 

Per a realitzar la modificació de les metadades hem de seleccionar el menú Projecte -> Metadades. Açò fa que es mostre una finestra amb dos pestanyes: Dublin Core i LOM-ES

 

CloudBook8 Val


Una vegada introduïdes les dades, polsem el botó Guarda i s'emmagatzemen els canvis fets.

 

1.4.2. Inserció/modificació de components


En aquest punt, tenim dos opcions d'inserció: utilitzant la barra de components (que conté els més utilitzats) o el menú Insereix (que hem vist anteriorment). De totes les maneres, en qualsevol de les opcions poden produir-se dos situacions:

 • S'insereix el component directament amb uns valors per defecte (com és el cas del text).

 

CloudBook9 Val

 

 • Pregunta per les propietats per a poder realitzar la creació (imatge, vídeo, música...).

 

CloudBook10 Val

 

Una vegada inserits, els components es poden seleccionar, la qual cosa fa que aparega un marc i es mostre una barra d'eines amb diverses opcions:

 • Edició: permet modificar les propietats de l'element.
 • Supressió: elimina l'element.
 • Envia cap avant: permet enviar l'element cap al pla anterior.
 • Envia cap arrere: permet enviar l'element cap al pla posterior.
 • Duplica: crea una còpia exacta de l'element.


CloudBook11 Val

 

A més, hi ha dos icones en la part inferior: una fletxa circular a l'esquerra que permet girar l'element i una altra fletxa a la dreta que permet ampliar-lo.

 

1.4.3. Inserció/modificació de seccions

 

A més dels components, les seccions són un altre dels elements fonamentals en el CloudBook, ja que permeten estructurar els projectes. Aquestes es troben a l'esquerra i ofereixen diverses funcionalitats:

 • Doble clic sobre la secció: fa que es mostre una finestra en què podem editar-ne el nom que es mostra i polsar el botó Guarda per a acabar.

 

CloudBook12 Val

 

 • Clic sobre el botó + : fa que es mostren diverses opcions.
  • Insereix abans: permet crear una secció nova, prèvia a l'actual.
  • Insereix després: permet crear una secció nova, posterior a l'actual.
  • Insereix una subsecció: permet crear una secció nova, dins de l'actual.
  • Duplica la secció: permet crear una altra secció, igual que l'actual (amb el mateix nom i components).
  • Suprimeix: elimina la secció actual.
  • Edita: la funcionalitat d'aquesta opció és la mateixa que la que ofereix el doble clic.CloudBook13 Val

 

 • Selecció i arrossegament de la secció: permet la reordenació de les seccions, tant en el mateix nivell com en altres nivells (subseccions). D'aquesta manera...
  • si arrosseguem la secció sobre altres, se situarà abans o després d'aquestes (depenent de l'ordre seleccionat).


CloudBook14 Val

 

  • si arrosseguem la secció al nivell d'una o diverses subseccions, se situarà al nivell d'aquestes.

 

CloudBook15 Val

 

1.4.4. Exportació del projecte

 

En acabar el projecte, hem d'assegurar-nos que els materials es poden visualitzar en plataformes diferents. Per a això, el CloudBook ens ofereix diferents formats d'exportació que es troben en el menú Fitxer -> Exporta.

 

CloudBook16 Val

 

Aquests formats són els següents: pàgina web en HTML5, PDF, WebZip, EPUB (per a lectura) i SCORM 2004. Depenent del format seleccionat, es mostra una o altra finestra per a configurar els paràmetres:

 • HTML5: mostra una finestra en la qual hem de polsar el botó Choose File per a seleccionar la carpeta en què s'emmagatzemarà el projecte i, a continuació, polsem el botó Genera l'HTML.

 

CloudBook17 Val

 

 • PDF: mostra una finestra en la qual es poden configurar diversos paràmetres (mida de pàgina, orientació, capçalera i peu de pàgina). Una vegada fixats, polsem el botó Choose File per a seleccionar la carpeta  en què s'emmagatzemarà el projecte i, a continuació, polsem el botó Genera el PDF.


  CloudBook17 Val

 

 • WebZip: mostra una finestra en la qual hem de polsar el botó Choose File per a seleccionar la carpeta en què s'emmagatzemarà el projecte i, a continuació, polsem el botó Genera el zip.


 
CloudBook19 Val

 

 • EPUB: mostra una finestra en la qual es poden configurar diversos paràmetres (obligatoris com ara títol, autor i idioma; i optatius com ara l'editor o la imatge de portada. Una vegada fixats, polsem el botó Choose File per a seleccionar la carpeta en què s'emmagatzemarà el projecte i, a continuació, polsem el botó Genera l'EPUB.


  CloudBook20 Val

 

 • SCORM 2004: mostra una finestra en la qual hem de polsar el botó Choose File per a seleccionar la carpeta en què s'emmagatzemarà el projecte i, a continuació, polsem el botó Genera l'Scorm.

  CloudBook21 Val