Carregant...
 

Centre d'administració de Lliurex 16

1. Introducció

Versions
- LliureX 16.04

Una de les novetats de la nova versió del LliureX 16 és la gestió del servidor a través d'una aplicació web, a la qual es pot accedir des de qualsevol lloc del centre. Per a accedir-hi cal escriure localhost en la barra del navegador. A continuació farem clic sobre la icona de Centre d'administració i  podrem entrar al nou sistema d'administració «admincenter».

Localhost2

Una vegada aparega la pàgina introduïm el nostre usuari i contrasenya d'administrador i polsem «Retorn».

Login2

2. Inici (home)

Una vegada autenticats, disposem de diferents opcions de navegació en l'entorn del centre d'administració. En primer lloc tenim una barra lateral que ens permet accedir en tot moment a una opció determinada i a l'altra barra, a la dreta, hi ha els diferents paràmetres del servidor. Les opcions de configuració que podem trobar són les següents:

Menú Funció
Inici És l'opció per a tornar a la pàgina principal.
LliureX APT És per a afegir o eliminar els repositoris existents al nostre servidor.
LliureX Guard Ací es poden configurar les opcions del tallafoc del servidor.
LliureX LTSP Ací trobarem les opcions de configuració dels clients de l'aula, així com de la gestió d'aquests.
LliureX Mirror Serveix per a crear una rèplica de LiureX en l'ordinador.
LliureX Netinstall Ací hi ha les opcions per a la instal·lació dels clients a través de la xarxa.
Gestor d'arrancada Ací es poden configurar les diferents opcions d'inici dels clients.

 
Home1

3. LliureX APT

Tenim tres opcions amb les quals podrem afegir diferents repositoris:

Menú Funció
Repositoris de LliureX: Aquests són els repositoris dels paquets principals del nostre sistema, estan provats i asseguren el bon funcionament del sistema després d'una actualització.
Repositoris educatius: Són repositoris amb diferents recursos educatius per al JClic, l'exeLearning, etc.
Repositoris d'Ubuntu: Aquests són els repositoris oficials d'Ubuntu. Es recomana l'ús d'aquest respositori només per a paquets específics.
Altres opcions: També disposem de l'opció d'afegir repositoris externs per a paquets específics o ppa.


Així mateix, si polsem el botó Opcions disposem de dos opcions addicionals.

Opcions Detalls
Repositoris locals És l'opció en el cas que tinguem creat un repositori local.
Repositoris del servidor d'aula És l'opció en el cas que tinguem creat un repositori en el servidor d'aula.

Admincenter Repo  

4. Lliurex Guard:

El LliureX Guard ens permet filtrar les adreces; per a tal fi existeixen diferents polítiques de restricció de dominis per a usuaris d'aula.

 

Opcions Detalls
Estableix la política predeterminada: **llx-guard.policy.permissive.description: aquesta política permet l'accés a tots els dominis excepte als de la llista negra.
**llx-guard.policy.restrictive.description: aquesta política no permet l'accés a cap domini excepte als de la llista blanca.
Edita la llista negra: La llista negra indica els dominis als quals no es podrà accedir si s'utilitza una política permissiva.
Edita la llista blanca: La llista blanca indica els dominis als quals es podrà accedir si s'utilitza una política restrictiva.

Guard1

5. LliureX LTSP

En aquest menú tenim tot el sistema de creació d'imatges per als clients lleugers. Recordeu que abans de crear un client heu de tindre les rèpliques instal·lades i actualitzades.

Ordre Funció
Imatges de client Aquesta opció ens permet crear una imatge per als clients lleugers.
ltsconf Ací podem canviar diferents paràmetres del client.
Imatges exportades En aquest apartat ens trobarem les imatges creades.
Gestió dels clients En aquesta finestra es troben els diferents clients, ací podrem configurar les diferents opcions d'arrancada.

 

6. LliureX Mirror

Des d'aquesta finestra podem actualitzar la rèplica del sistema i configurar els paràmetres per a la instal·lació i/o actualització de la rèplica. En l'apartat Origen podem canviar l'adreça web d'actualització de la rèplica.

Admincenter Mirror

7. LliureX Netinstall

És l'opció per a la instal·lació d'equips a través de la xarxa. Aquesta opció ens permetrà modificar els paràmetres per a la instal·lació per xarxa d'un o diversos ordinadors.

Inst Des

Quan polsem Aplica, apareixerà un missatge que ens indica que s'ha actualitzat la configuració de xarxa. Ara tindrem aquesta opció disponible en el gestor d'arrancada. 

8. Gestor d'arrancada

El gestor d'arrancada ens permet gestionar les opcions que volem que estiguen disponibles als menús d'arrancada dels clients.

Admincenter Boot