Carregant...
 

Canvi d'adaptació

CANVI D'ADAPTACIÓ DE LLIUREX

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Introducció

 

De vegades, es pot donar el cas que vulguem canviar l'adaptació o sabor de la nostra distribució. Un cas que pot resultar interessant és el de voler canviar d'una versió d'escriptori a una de client d'aula. Per a això, LliureX ofereix una eina que permet realitzar la modificació de manera senzilla.


 

 

1.2. Accés i funcionalitat de l'aplicació

 

A l'aplicació s'accedeix des del Centre de control de LliureX, a través del menú Aplicacions -> Administració de LliureX -> Zero Center, centre de control de LliureX.

 

CambioAdaptacion01 Val
Una vegada seleccionat, es mostra una finestra mitjançant la qual podem accedir a l'eina Selecció de sabors de LliureX (pestanya Sistema).

 

CambioAdaptacion02 Val


Després de polsar l'opció, es mostra un diàleg en què s'indica la versió de LliureX, el sistema operatiu, la versió en què està basat i la versió del nucli.

 

CambioAdaptacion03 Val


Polsem el botó D'acord i es mostra un altre diàleg amb un avís que indica la visualització de la nostra distribució actual, i que podem canviar-la marcant altres opcions.

 

CambioAdaptacion04 Val


Polsem, una altra vegada, el botó D'acord i es mostra una finestra amb els diferents sabors o adaptacions disponibles. En l'exemple, podem observar que es tracta d'una versió de servidor.

 

CambioAdaptacion05 Val


A continuació, hem de seleccionar la nova adaptació que volem instal·lar i polsar el botó D'acord. Després de fer-ho, s'instal·len els metapaquets corresponents als sabors que s'han seleccionat. En cas de detectar algun tipus d'incompatibilitat (com per exemple entre servidor i client), l'aplicació mostra un missatge per a indicar-ho.

 

CambioAdaptacion06 Val