Carregant...
 

Bell Scheduler_va

1. Introducció

El Bell Scheduler és una aplicació destinada a programar alarmes que reproduiran el so que s'haja associat a cada alarma. El paquet s'anomena bell-scheduler i es pot instal·lar mitjançant apt-get o synaptic.

2. Inici

Per a executar l'aplicació cal anar al Menú>Accessoris>Bell Scheduler. 

 

Bellscheduler 00 VA
 

Es mostrarà una pantalla per a introduir l'usuari i la contrasenya.

 

Bellscheduler 01 VA

 

Si la identificació és correcta s'accedirà a la finestra principal de l'aplicació.

 

3. Utilització

El Bell Scheduler permet crear alarmes, importar una llista d'alarmes prèviament creada o guardar la llista d'alarmes que s'hagen creat.

Una vegada creada l'alarma es pot editar, activar/desactivar i eliminar.

A continuació es descriuen amb més detall aquestes funcionalitats.

3.1. Creació d'una alarma

Per a crear una alarma, cal fer clic sobre el botó corresponent.

 

Bellscheduler 02 VA

 

S'obrirà una pantalla per a introduir les dades necessàries per a donar d'alta una alarma.

 

Bellscheduler 03 VA

 

Les dades que s'han d'introduir per a crear l'alarma són les següents:

 • Hora i dia a què es vol programar l'alarma
 • Un nom identificatiu
 • Una imatge que s'associarà a l'alarma: pot ser una imatge de la llista que ofereix el Bell Scheduler o un altre fitxer seleccionat per l'usuari.
 • El so que se reproduirà quan s'execute l'alarma, es pot triar entre tres opcions:
  • Un fitxer d'àudio/vídeo
  • Una carpeta amb fitxers d'àudio/vídeo de la qual, cada vegada que s'execute l'alarma, se seleccionarà automàticament un dels fitxers existentes de forma aleatòria.
  • Un URL de YouTube
 • La duració en segons de l'alarma: per defecte la duració és de 30 segons, però es pot modificar dins d'un interval de 0-600 segons.


Una vegada s'han introduït les dades, cal fer clic a Guarda, i es validen les dades introduïdes. En el procés de validació es comprovarà, entre altres coses, que el fitxer d'àudio/vídeo o l'URL associat a l'alarma són reproduïbles.

 

Bellscheduler 04 VA  


Si el procés de validació detecta cap problema, es mostrarà un missatge d'error. Si tot és correcte, l'alarma nova es mostrarà en la llista de la finestra principal (els dies per als quals s'ha programat l'alarma es mostren en blau).

 

Bellscheduler 19 VA
 

 

 Atenció

Perquè l'alarma quede activada cal programar-la per a un dia com a mínim. En cas contrari l'alarma quedarà desactivada i només es podrà activar si prèviament s'edita i es programa per a algun dia.

 

 Nota

Si la duració indicada per a l'alarma és 0 el fitxer de so associat (o seleccionat aleatòriament d'una carpeta) o l'URL es reproduirà completament.

 

 Nota

La llista d'alarmes creades es mostra sempre ordenada per hora en ordre ascendent. Si s'afig o s'edita una alarma, l'ordre en què es mostren les alarmes pot variar en funció de l'hora de la nova alarma creada o editada.

 

3.2. Gestió de l'alarma

Una vegada creada l'alarma és possible realitzar les operacions següents:

 • Activar o desactivar l'alarma: perquè l'alarma programada s'execute cal que estiga activada.  Si es vol evitar que s'execute n'hi ha prou amb desactivar-la.  Per a realitzar aquest canvi cal fer clic sobre el botó corresponent.

 

Bellscheduler 05 VA  

 

 Atenció

L'opció per a activar o desactivar l'alarma només està disponible si es donen les condicions perquè puga modificar-se aquest estat: que l'alarma estiga programada per a un dia com a mínim i que el fitxer de so o la carpeta per a seleccionar fitxers de manera aleatòria estiguen disponibles en l'equip.

 

 • Editar l'alarma: una vegada creada l'alarma és possible editar-la per a modificar-ne tota la informació. Per a això, cal fer clic sobre el botó corresponent.

 

Bellscheduler 06 VA  

 

 • Eliminar l'alarma: és possible eliminar l'alarma creada. Per a això, cal fer clic sobre el botó corresponent i després de confirmar l'acció s'eliminarà l'alarma seleccionada.

 

Bellscheduler 07 VA  


Bellscheduler 08 VA  

 

3.3. Exportació de la llista d'alarmes

El Bell Scheduler disposa d'una opció per a exportar la llista d'alarmes existent, com una còpia de seguretat o per a utilitzar-la en un altre equip.

La funcionalitat genera un fitxer .zip que conté:

 • Un fitxer amb la llista d'alarmes existents
 • Un fitxer amb la informació necessària per a programar l'alarma en el cron del sistema
 • Una carpeta amb els fitxers de les imatges personalitzades que s'hagen associat a les alarmes
 • Una carpeta amb els fitxers d'àudio/vídeo associats a les alarmes


Per a iniciar l'exportació cal fer clic sobre el botó corresponent.

 
Bellscheduler 09 VA  


Es mostrarà un quadre de diàleg per a indicar el camí i el nom del fitxer que es crearà amb la configuració de les alarmes.

 

Bellscheduler 10 VA  


Després de fer clic a Guarda, s'iniciarà el procés d'exportació.

 

Bellscheduler 11 VA  


Quan finalitze el procés, en la part inferior de la finestra es mostrarà un missatge que informa del resultat de l'operació.

 

 Atenció

En l'exportació de les alarmes no s'inclouen les carpetes per a la selecció aleatòria de fitxers d'àudio/vídeo.

 

3.4. Càrrega d'una llista d'alarmes

Una altra de les funcionalitats que ofereix el Bell-Scheduler és la possibilitat de carregar una configuració d'alarmes (prèviament generada i exportada per l'aplicació), de manera que davant d'un problema en l'equip es puga restaurar ràpidament la programació d'alarmes realitzada.

 

 Atenció

El procés de càrrega d'una configuració reemplaçarà la configuració que ja hi haja en l'equip. Es recomana que es realitze una exportació de la configuració existent (si es vol tornar a utilitzar en el futur) abans de carregar una configuració nova.

 

Per a iniciar el procés de càrrega d'una configuració d'alarmes cal fer clic sobre el botó corresponent, i es mostrarà un quadre de diàleg per a confirmar l'acció.

 

Bellscheduler 12 VA  


Bellscheduler 13 VA  


Després de confirmar que es vol realitzar la càrrega d'una configuració (que com s'ha indicat substituirà l'existent) es mostrarà un quadre de diàleg per a seleccionar el fitxer .zip amb la configuració de les alarmes.

 

Bellscheduler 15 VA  


Després de seleccionar el fitxer s'iniciarà el procés de càrrega de les alarmes.

 

Bellscheduler 14 VA  


Si el procés d'importació es realitza correctament, es mostrarà la configuració nova i un missatge informatiu en la part inferior de la finestra.

 

Bellscheduler 16 VA  


Si durant el procés de càrrega de la configuració nova es detecta cap error, la càrrega s'interromprà i s'intentarà restaurar la configuració prèvia (es mostrarà un missatge informatiu en la finestra inferior).

Després de carregar la configuració de les alarmes s'analitzarà per a cadascuna d'aquestes si en el sistema es troba el fitxer d'àudio/vídeo o la carpeta associada a l'alarma, així com el fitxer d'imatge associat. En cas que no existisquen, l'alarma es mostrarà amb un missatge d'error (si l'error és a causa del fitxer d'àudio/vídeo) o una icona d'avís (si l'error és a causa del fitxer d'imatge) i l'alarma o alarmes amb errors apareixeran en taronja.  Si l'error està relacionat amb el fitxer o la carpeta d'àudio/vídeo, l'alarma amb error quedarà desactivada i només podrà activar-se si se soluciona l'error. A més, es mostrarà un missatge informatiu en la part inferior de la finestra.

 

Bellscheduler 17 VA  

 

3.5. Cerca d'alarmes

Si es disposa d'un gran nombre d'alarmes creades, és possible filtrar la llista que es mostra en pantalla utilitzant un camp de cerca disponible. Aquest camp permet cercar per:

 • Hora: filtra alarmes tant per hora concreta, per exemple 08:00, només per hores (08:) o només per minuts (:15), o per una xifra que aparega en l'hora (7).
 • Dies:  filtra alarmes per dia o dies en què estiga programada, es pot introduir el dia complet o la inicial del dia.
 • Nom: filtra alarmes pel nom de l'alarma i mostra aquelles el nom de les quals continga la lletra o paraula introduïda per a la cerca.

 

4. Gestió de les alarmes des del Taskscheduler

Les alarmes creades des del Bell Scheduler i que estiguen activades es mostraran en l'aplicació Taskscheduler. Es poden identificar perquè en la columna Tasca apareix el nom de l'alarma i l'etiqueta BellScheduler.

 

Bellscheduler 18 VA  


Des de l'aplicació Taskscheduler és possible consultar les dades de les alarmes i desactivar-les.  Per a això, cal fer clic sobre el botó corresponent. Cal indicar que l'acció d'eliminar des del Taskscheduler  NO IMPLICA que l'alarma s'elimine del Bell Scheduler. NOMÉS suposa la desactivació de l'alarma.