Carregant...
 

Assistent de configuració d'impressores

Versions
-LliureX 16

-LliureX 15

 

1. Introducció

 

Normalment, per instal·lar una impressora no ens farà falta descarregar-nos cap paquet que contingui els drivers ja que aquests són descarregats i instal·lats per l'assistent de configuració d'impressores. Això sí, abans d'adquirir una impressora, és important tenir en compte, de la mateixa manera que es miren les característiques d'impressió, dedicar un temps per veure si existeixen controladors específics per a Linux de impressora que anem a adquirir.

Cal ressaltar això, ja que moltes vegades podrem fer funcionar la impressora però sense aprofitar totes les característiques que especifica el fabricant.

Podem fer-nos una idea de les impressores suportades en linux a les següents pàgines:

En primer lloc és important buscar a la pàgina del fabricant, ja que aquest pot proporcionar controladors específics de impressora que es poden instal·lar fàcilment. Com per exemple HP:  http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html. Aquest paquet també es troba en els repositoris de LliureX.
http://www.openprinting.org/printers: és una pàgina que ens permetrà trobar el model que busquem i si aquest disposa de drivers per linux.

2. Assistent de impressió.

 

Per iniciar l'Assistent d'impressió anem a Inici > Ajutaments > Impressores


1 Impr

 

Quan se'ns obri la finestra de l'assistent, li donem a Afegeix:


2 Impr

 

Busquem la impressora que volem instal·lar a la caixa de l'esquerre, depenent del protocol que vulguis usar amb la impressora escollim una u altra (si tens dubtes escollix la primeraopció). Desporés en connexió escollim quin controlador podem utilitzar si hi han diversos, HPLIP és el controlador estàndard de HP, així que escollim aquest.

 

6 impr

 

En alguns casos ens apareix una sèrie d'opcions configurable depenent de la impressora que vas a configurar:


3 Impr

 

Podem canviar el nom que volem donar-li a la impressora:

 
4 Impr

 

3. Altres opcions

 

Si l'assistent no troba el/els controlador/s de la impressora ens apareixerà una finestra on ens preguntarà què fer. En molts casos es pot escollir una impressora de la base de dades, que encara que no sigui del mateix model, és d'un model similar que farà que funcione.

Una altra opció és buscar el controlador de la impressora en (un ppd per exemple) i instal·lar-ho.

 
5 Impr