Carregant...
 

Arrancada USB

CONFIGURACIÓ DE LES OPCIONS D'ARRANCADA I BIOS

 

Versions
- LliureX 15.05


Hi ha, a nivell genèric, dos formes de configurar el dispositiu d'arrancada desitjat. Depenent de l'equip podem: accedir a un menú, tot just arrancat l'equip, que ens indicarà la tecla que cal polsar en funció del dispositiu des del qual volem arrancar en aqueix moment (vegeu el punt 1); o bé configurar la BIOS i guardar els canvis (vegeu el punt 2).

 

 

1.1. Accés al menú


En molts ordinadors, sobretot en els portàtils, durant els primers segons després de l'arrancada, sol aparéixer una indicació del tipus «Press F12 for boot priority» o «Press F12 to select boot device». S'ha de polsar la tecla F12 (o una altra, ja que això depén del fabricant) per a poder seleccionar la prioritat (o dispositiu) d'arrancada.

 


En aquest cas, una vegada polsada la tecla adequada, el sistema ens ofereix la possibilitat de triar entre els diferents dispositius amb què l'equip pot realitzar l'arrancada (CD/DVD, disc dur o Hard Disk, USB, etc.) i ens indica la tecla que hem de polsar en funció del dispositiu amb què volem arrancar.

 

 

 

1.2. Configuració de la BIOS


Hi ha molts models de BIOS i cada model té un procediment distint. No obstant això, s'ofereix una explicació genèrica de com realitzar el procés de configuració.

Introduïm el DVD o USB i connectem l'equip, la qual cosa farà que aparega, durant els primers segons, una indicació de l'estil «Press DEL to enter setup», «Premeu la tecla Supr o Del per a entrar en la configuració» o «Premeu F2» (o F6, F8, F12, etc.). Durant el poc de temps que apareix aquesta línia, hem de polsar la tecla indicada per a entrar en la configuració de la BIOS (és recomanable polsar-la diverses vegades en aquest període de temps).

Una vegada ens trobem en la BIOS, es mostra una pantalla amb diferents opcions, que poden ser diferents de les mostrades en la imatge següent, però el procediment de configuració és semblant.

 

 

Arribat aquest punt hem de buscar una opció del tipus Boot o Advanced BIOS Features (l'opció amb un requadre en la figura anterior) i per a seleccionar-la ens desplacem amb les tecles direccionals del teclat i premem la tecla Retorn. Una vegada dins d'aquest submenú hem de buscar una opció del tipus Boot Sequence o Boot Device Select.

 Seleccionem el CD/DVD-ROM o l'USB, segons corresponga, com a primera opció utilitzant les tecles + i - , Av Pàg i Re Pàg o les tecles direccionals (fletxes).

Altres fabricants ofereixen l'opció de seleccionar directament l'ordre d'arrancada mitjançant les opcions First Boot Device, Second Boot Device, Third Boot Device i Boot Other Device. En aquest cas s'ha de seleccionar com a First Boot Device el DVD-ROM o USB, segons corresponga i en Second Boot Device el HDD (disc dur).

En la imatge següent es mostra un exemple en el qual s'han configurat dos unitats de CD/DVD-ROM com a les dos primeres opcions i un disc dur com a tercera.

 


Una vegada realitzats els canvis en la BIOS hem de guardar la configuració fixada; per a això, hem de buscar, en la part inferior de la pantalla, les tecles que hem de polsar per a guardar els canvis i eixir de la BIOS. En la imatge anterior, si ens fixem en la part inferior, es pot observar la indicació del tipus «F10:Save» i «Esc: Exit» (polseu F10 per a guardar i Esc per a eixir). En altres BIOS aquestes indicacions es poden trobar en una opció de tipus «Exit and Saving Changes» (guarda els canvis i ix) de manera que polsant només una tecla s'emmagatzemen els canvis i s'ix de la BIOS.

Una vegada hem eixit, l'equip es reinicia, i ha d'arrancar en l'ordre indicat.

Imaginem que, per exemple, hem seleccionat com a primer dispositiu d'arrancada el DVD-ROM, com a segon l'USB i com a tercer dispositiu el disc dur. En connectar l'equip, el sistema buscarà en el lector de DVD un sistema operatiu per a arrancar, en cas de no trobar-lo buscarà en l'USB i si torna a no trobar cap sistema d'arrancada vàlid, el sistema arrancarà el sistema operatiu instal·lat en el disc dur.