Carregant...
 

Administració PMB_vid

MÓDUL D'ADMINISTRACIÓ DEL PMB

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. IntroduccióAquestes videoguies mostren la utilització del mòdul d'administració del PMB a fi de realitzar una correcta configuració.


 

1.2. Canvi de l'idioma

 

En aquesta videoguia es mostren els passos per a canviar l'idioma del mòdul d'administració.

 

 

 

1.3. Pestanya Administració


Aquesta pestanya conté les principals operacions d'administració, per la qual cosa les videoguies que hi ha a continuació mostren com realitzar les operacions següents: importar usuaris d'un fitxer de Gescen/ITACA (primera videoguia), migrar els identificadors de l'alumnat al NIA (segona) i realitzar còpies de seguretat, tant amb l'opció nativa com la desenvolupada per l'equip LliureX (tercera).

 

1.3.1. Importació d'usuaris de Gescen/ITACA

El procés per a generar el fitxer d'importació d'alumnes és el mateix que per a importar usuaris d'Ítaca a l'aula Lliurex.
 

1.3.2. Migració dels ID de l'alumnat al NIA

 

1.3.3. Realització de còpies de seguretat

 

 

1.4. Pestanya Informes


Aquesta pestanya conté diferents informes que ens permeten obtindre informació interessant. En les videoguies següents es mostra el procés per a obtindre la llista dels préstecs actuals (primera videoguia) i obtindre el llistat dels retards per data (segona).
 

1.4.1. Obtenció de la llista dels préstecs actuals

 

1.4.2. Obtenció de la llista dels retards per data

 

 

1.5. Pestanya Autoritats


En aquesta videoguia s'indiquen els passos que s'han de realitzar per a donar d'alta un/a autor/a, de manera que estiga disponible a l'hora de realitzar insercions en el catàleg.

 

 

1.6. Pestanya Catàleg


La pestanya Catàleg conté opcions relacionades amb la gestió de publicacions i cistelles. Així, en la primera videoguia es mostra el procés de generació de teixells per a imprimir-los, i la segona mostra la creació i addició de publicacions a una cistella.

 

1.6.1. Generació de teixells

 

1.6.2. Creació i addició de publicacions a una cistella 

1.7. Pestanya Circulació


Aquesta pestanya permet realitzar operacions relacionades amb la circulació d'exemplars. Entre les quals hi ha la generació dels carnets d'usuaris (primera videoguia) i la validació de reserves (segona).

 

1.7.1. Generació de carnets d'usuaris

 

1.7.2. Validació de reserves