Carregant...
 

Administració PMB

MÒDUL D'ADMINISTRACIÓ DEL PMB

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. AccésUna vegada instal·lada, l'aplicació està disponible en el menú Aplicacions -> Oficina -> PMB.PMB05 ValEl que fa és obrir el navegador en l'ordinador tot indicant l'adreça del PMB. En l'aula LliureX o en la instal·lació de biblioteques l'adreça és


http://pmbPer defecte, si no s'ha creat cap compte d'usuari, podem connectar-nos amb el nom d'usuari admin i la contrasenya admin (es recomana canviar-la per a més seguretat). L'administrador del sistema pot afegir nous administradors i modificar, tant les dades com els permisos dels existents.PMB06 Val
IMPORTANT: Si volem canviar l'idioma (videoguia), la primera cosa que hem de fer, després d'identificar-nos, és polsar la icona de la roda dentada, en la part superior dreta de la pantalla, introduir la confirmació de la contrasenya actual i canviar l'idioma de l'usuari (vegeu la imatge inferior).

PMB2 1 Val

 

1.2. Pestanyes


Després d'identificar-nos, es mostra el mòdul d'administració que consisteix en una finestra amb diverses pestanyes en la part superior que mostren les diferents funcionalitats:

 • Administració: aquesta pestanya conté les accions principals que es poden realitzar sobre l'aplicació en general (usuaris, exemplars, base de dades, etc.).
 • Circulació: permet realitzar el control dels exemplars, així com de la comunicació entre la biblioteca i els seus usuaris.
 • Catàleg: permet gestionar els registres i exemplars que es troben en la base de dades de l'aplicació (creació, modificació i eliminació).
 • Autoritats: gestiona els autors (escriptors, traductors, maquetistes, etc.) dels documents i les seues responsabilitats.
 • Informes: permet obtindre informes relacionats amb la informació emmagatzemada.
 • DSI (Difusió Selectiva de la Informació): ofereix la possibilitat d'enviar, regularment, informació als usuaris dels resultats d'un patró de busca personalitzada.


PMB07 Val

 

1.2.1. Pestanya Administració


La pestanya conté funcionalitats per a l'administració del PMB. A més, té un menú lateral amb diversos submenús.

 

1.2.1.1. AdministracióAquest submenú ofereix opcions per a l'administració de la biblioteca:

 • Exemplars: permet definir els paràmetres de l'aplicació respecte als préstecs i les estadístiques dels documents.
 • Registres: permet definir els paràmetres de l'aplicació per als registres.
 • Autoritats: permet definir els paràmetres de l'aplicació per a les autoritats.
 • Documents electrònics: permet definir els paràmetres de l'aplicació per als documents electrònics.
 • Estats col·leccions: permet definir els paràmetres de l'aplicació per als estats de les col·leccions.
 • Subscripcions: permet definir la periodicitat de les subscripcions.
 • Usuaris: permet obtindre estadístiques sobre els usuaris, així com importar-los (videoguia), exportar-los i migrar el seu identificador del número de expedient al NIA (videoguia).
 • Administradors: permet la gestió de les dades i contrasenyes dels administradors.
 • Contingut editorial: permet definir els paràmetres de l'aplicació per al contingut editorial.


Per exemple, si volem crear una localització nova per a una biblioteca nova (una aula), hem de fer el següent:

 • Seleccionem l'opció Exemplars.
 • En la pantalla que se'ns mostra seleccionem la fitxa Localitzacions.

 

 

 • A continuació polsem el botó Afig una localització, introduïm les dades que se'ns demanen i polsem el botó Guarda.
 • Una vegada fet, es mostrarà, en el llistat de Localitzacions, la que acabem de crear.

 

 

1.2.1.2. Opac


El segon submenú, Opac (Online Public Access Catalog), permet gestionar les busques que es realitzen en el catàleg. Conté diverses opcions:

 • Infopàgines: permet gestionar pàgines que mostren informació del centre o de la biblioteca.
 • Llista de busques: conté busques predefinides per a l'usuari.
 • Navegació: permet agregar diferents tipus de navegació.
 • Facetes: permet gestionar els filtres per a les busques.

 

 

1.2.1.3. Accions


Aquest submenú conté opcions per a gestionar les accions, que no són més que consultes SQL que actuen sobre la base de dades. Les opcions són les següents:

 • Personalitzables: permet gestionar les busques existents.
 • Classes: permet gestionar la classificació de les busques.

 

1.2.1.4. Mòduls


L'últim dels submenús conté diferents eines que faciliten les tasques d'administració de la base de dades. Conté les opcions següents:

 • Quotes: permet establir límits en els paràmetres com ara el nombre de préstecs o la duració d'aquests.
 • Importació: aquesta opció evita haver de catalogar treballs ja catalogats, ja que en permet la importació.
 • Conversions/exportació: permet convertir i exportar les dades de la base de dades.
 • Recol·lector: permet gestionar les importacions des de connectors diferents.
 • Eines: conté eines per al manteniment de les taules de la base de dades.
 • Z39.50: permet configurar el servidor Z39.50 per a la importació de registres.
 • Serveis externs: conté serveis que es poden utilitzar per a l'accés mitjançant altres programes.
 • Connectors: permet configurar les connexions d'entrada i eixida.
 • Còpia de seguretat: permet la realització/importació de còpies de seguretat (videoguia).
 • Plantilla de correu electrònic: conté plantilles de correu electrònic per al seu ús.


Per exemple, si volem limitar, per defecte, la duració del préstec hem de fer el següent:

 • Seleccionar l'opció Quotes.
 • Seleccionar la pestanya duració del préstec.

 

 

 • En la pantalla que se'ns presenta, indiquem, en el valor per defecte, el que volem i polsem el botó Guarda.

 

1.2.2. Pestanya DSI

Aquesta pestanya de difusió selectiva de la informació permet fer arribar als usuaris els resultats d'un perfil de busca. A més, conté un menú lateral amb diverses opcions:

 

1.2.2.1. Difusió

El primer submenú permet realitzar els enviaments de correus electrònics als usuaris i conté les opcions següents:

 • Difon: permet realitzar una difusió automàtica.
 • Automàtiques: permet gestionar les cistelles automàtiques.
 • Manuals: permet gestionar les cistelles manuals.PMB11 Val

 

1.2.2.2. Cistelles


Aquest submenú conté les cistelles, que no són més que el lloc on s'arxiven els registres o allò que es vol enviar. Està formada per dos opcions:

 • Públiques: conté les cistelles que poden ser d'interés per a un grup homogeni d'usuaris.
 • Privades: conté les cistelles que s'ajusten a les necessitats d'un usuari en concret.

 

 

1.2.2.3. Equació


Aquest submenú conté les busques avançades que permeten omplir les cistelles de registres. A més, conté una única opció que permet gestionar-les.

 

1.2.2.4. Opcions


Aquest submenú conté els tipus o classes de cistelles existents, i permet gestionar-les.

 

1.2.2.5. Font RSS


L'últim submenú conté la possibilitat que els usuaris se subscriguen a les busques via RSS. Per a realitzar la gestió de les fonts RSS hem de seleccionar aquesta opció.


PMB14 Val

 

Per exemple, si volem realitzar el procés complet de creació d'una difusió manual, hem de seguir els passos següents:

 • Crear l'equació, per a això seleccionem l'opció Gestió.
 • En la finestra que es mostra, inserim el nom i polsem el botó Crea.

 

 

 • En la pantalla següent, seleccionem un camp per a la busca i polsem el botó Busca.

 

 

 • En els resultats, polsem el botó Transforma en equació DSI.
 • En la pantalla següent, indiquem un nom i polsem el botó Guarda.

 

 

 • Ara seleccionem l'opció Públiques (de la pestanya Cistelles) i, en la pantalla que es mostra, indiquem el nom i polsem el botó Crea.

 

 

 • Omplim els camps del formulari i polsem el botó Guarda.
 • Per a difondre-la, seleccionem l'opció Manuals (de la pestanya Difusió) i, en la pantalla que es mostra, es mostren les cistelles disponibles. Seleccionem la cistella i polsem el botó Buida, ompli i difon.

 

 

1.2.3. Pestanya Informes


Aquesta pestanya ofereix la possibilitat d'obtindre informes sobre la informació emmagatzemada i conté un menú lateral amb diferents opcions:

 

1.2.3.1. Estadístiques


Aquest submenú permet personalitzar les estadístiques amb paràmetres que introduïsca l'usuari. Dins d'aquest tenim dos opcions:

 • Personalitzables: permet editar les estadístiques introduint determinats paràmetres.
 • Personalitzables: permet editar els estats introduint paràmetres més concrets.

 

 

1.2.3.2. ExemplarsEl submenú Exemplars accedeix a la informació dels exemplars de la biblioteca, i permet la visualització dels préstecs i retards. Conté cinc opcions:

 • Préstecs actuals: mostra els exemplars que estan prestats (videoguia).
 • Retards per usuari: mostra els préstecs amb retard.
 • Retards per data: mostra els préstecs amb retard ordenats per data de retorn prevista (videoguia).
 • Préstecs per grup: semblant als préstecs per usuari, però s'agrupen segons els grups d'usuaris.
 • Retards per grups: semblant als retards per usuari, però s'agrupen segons els grups d'usuaris.

 

 

1.2.3.3. ReservesAquest submenú permet visualitzar les reserves que es troben en el sistema. Conté dos opcions:

 • Actuals: mostra les reserves que hi ha en aquest moment en el sistema.
 • Per processar: mostra les reserves que no han sigut apartades encara pel personal encarregat.

 

 

1.2.3.4. UsuarisAquest submenú s'encarrega dels usuaris i dels seus abonaments, de manera que mostra les opcions següents:

 • Usuaris actuals: mostra els usuaris que tenen l'abonament actiu.
 • L'abonament caducarà pròximament: mostra els usuaris l'abonament dels quals caducarà.
 • Abonament caducat: mostra els usuaris l'abonament dels quals ha expirat.
 • Categ. per canviar: mostra els usuaris en què no concorda la seua edat amb la seua categoria.
 • Usuaris no migrats: mostra la relació d'ususaris l'identificador dels quals no s'han migrat al NIA.
 • Usuaris duplicats: mostra la relació d'usuaris repetits.

 

 

1.2.3.5. PublicacionsEn aquest submenú es mostra l'estat de les publicacions periòdiques, més concretament té una opció que s'encarrega de mostrar, per a cada publicació periòdica, el nombre d'exemplars totals.

 

1.2.3.6. Codis de barresAcí es permet gestionar els codis de barres mitjançant una única opció que en permet la generació i la impressió posterior en un full d'etiquetes.

 

1.2.3.7. TemporalsAquest últim submenú ens permet la gestió de les notícies, de manera que podem fer-les visibles en l'OPAC a manera d'anuncis.

 

1.2.4. Pestanya AutoritatsAquesta pestanya conté funcionalitats per a les autoritats, és a dir, els diversos elements que es poden utilitzar per a la busca. A més, té un menú lateral amb diverses opcions:

 

1.2.4.1. AutoritatsAquest submenú conté totes les autoritats, és a dir, tots els elements que s'utilitzen per a categoritzar i filtrar les publicacions:

 • Autors: permet la gestió dels autors (videoguia).
 • Categories: permet la gestió dels categories.
 • Editorials: permet la gestió de les editorials.
 • Col·leccions: permet la gestió de les col·leccions.
 • Subcol·leccions: permet la gestió de les subcol·leccions.
 • Títols de la sèrie: permet la gestió dels títols d'una sèrie (conjunt d'obres diferents però relacionades d'un mateix autor).
 • Títols uniformes: permet la gestió dels títols uniformes (una mateixa obra amb diferents títols).
 • Classificacions: permet la gestió de les classificacions.
 • Conceptes: permet la creació de diversos elements, com ara esquemes, conceptes, col·leccions i col·leccions ordenades.

 

 

1.2.4.2. SemànticaAcí es permet configurar elements semàntics com ara els següents:

 • Sinònims: ací podem gestionar el diccionari de sinònims.
 • Paraules buides: permet la gestió de les paraules buides (paraules sense significat per a la indexació).

 

1.2.4.3. GestióAquest submenú conté una única opció que ens ofereix la possibilitat de realitzar la importació d'autoritats a partir d'un fitxer.

 

1.2.5. Pestanya Catàleg


La pestanya Catàleg ofereix la possibilitat de visualitzar registres i exemplars que es troben en la base de dades, així com realitzar-hi diferents accions. Conté un menú lateral amb diverses opcions:

 

1.2.5.1. BuscaAquest submenú permet la busca de registres i conté les opcions següents:

 • Tots els registres: ací podem realitzar una busca per diferents criteris (autor, categories, editorials, etc.).
 • P. Periòdiques: permet realitzar una busca de les publicacions periòdiques per dos criteris, títol i ISSN.
 • Últims registres: mostra els últims registres introduïts i permet editar-los.
 • Predefinides: permet la gestió de les busques predefinides.

 


 

1.2.5.2. DocumentsAquest submenú conté opcions que permeten gestionar els documents. Aquestes són les següents:

 • Registre nou: permet l'alta de registres nous.
 • Teixell-Etiquetes: ací podem imprimir les etiquetes de diferents exemplars (videoguia).
 • Teixell-Etiquetes d'una categoria: ací podem imprimir les etiquetes dels exemplars d'una categoria.
 • Teixell-Etiquetes d'una classificació: ací podem imprimir les etiquetes dels exemplars d'una classe.

 

1.2.5.3. Publicacions periòdiquesAquest submenú conté opcions per a gestionar les publicacions periòdiques. Les opcions són les següents:

 • Nova publicació periòdica: permet donar d'alta noves publicacions periòdiques.
 • Gestió de publicacions periòdiques: permet l'edició de les publicacions periòdiques.
 • Inscripcions: ací podem gestionar les sol·licituds d'inscripció.

 

1.2.5.4. CistellesAquest submenú permet la realització de diverses operacions amb les cistelles, les quals són contenidors de publicacions. Entre les opcions trobem les següents:

 • Gestió: aquesta opció permet, tant editar les cistelles ja creades com crear-ne de noves (videoguia). A més, té funcionalitats per a gestionar les cistelles, els procediments i els processos remots.
 • Marca: permet la inclusió d'elements, de forma manual, en les cistelles (per codi de barres o per selecció).
 • Selecciona: permet la selecció d'elements de les cistelles (per codi de barres, selecció o cistella)
 • Accions: conté un conjunt de funcionalitats referides a les cistelles com ara buidar-ne el contingut, transferir continguts entre cistelles, mostrar informes sobre aquestes, imprimir teixells d'una cistella, exportar-ne el contingut, consultar els seus elements, suprimir-los i reindexar-ne el contingut.

 

 

1.2.5.5. EstantsAquest submenú s'encarrega de les estanteries virtuals és a dir, conjunts de cistelles de registres. Les opcions són les següents:

 • Gestió: permet la gestió dels estants (edició dels ja existents).
 • Creació: permet la creació d'estants nous.

 

 

1.2.5.6. ExternAquest submenú conté operacions que es poden realitzar amb servidors externs. Concretament, tenim dos opcions:

 • Z39.50: permet realitzar la busca d'una obra en els catàlegs d'altres biblioteques pels principals criteris de busca.
 • Connectors: permet realitzar busques més especialitzades en catàlegs d'altres biblioteques.

 

1.2.6. Pestanya CirculacióLa circulació de documents d'una biblioteca fa referència al control dels exemplars i a la comunicació amb els usuaris. Per això, aquesta pestanya conté les opcions següents:

 

1.2.6.1. CirculacióEl submenú Circulació conté les operacions principals que es poden realitzar, entre les quals tenim les següents:

 • Préstec: permet realitzar un préstec a un usuari determinat.
 • Devolució: permet realitzar la devolució d'un exemplar.
 • Documents per tractar: permet veure els préstecs i les reserves d'un títol.
 • Grups d'usuaris: permet la gestió dels usuaris per grups.
 • Usuari nou: permet donar d'alta un usuari.
 • Carnets d'usuaris: permet generar el carnet d'un o més usuaris per a imprimir-los posteriorment (videoguia).
 • Carnets usuaris migrats NIA: permet generar els carnets per a aquells usuaris l'identificador dels quals s'ha migrat al NIA.
 • P. periòdiques: permet la gestió de la circulació de publicacions periòdiques.

 

 

1.2.6.2. Cistelles


Aquest submenú conté opcions per a la gestió de les cistelles, en concret té les opcions següents:

 • Gestió: aquesta opció permet, tant editar les cistelles ja creades com crear-ne de noves. A més, té funcionalitats per a gestionar les cistelles, els procediments i els processos remots.
 • Col·lecta: permet la inclusió d'elements, de forma manual, en les cistelles (per codi de barres o per selecció).
 • Apunta: permet la selecció d'elements de les cistelles (per codi de barres, selecció o cistella).
 • Accions: conté un conjunt de funcionalitats referides a les cistelles com ara buidar-ne el contingut, transferir continguts entre cistelles, editar-ne el contingut, enviar el contingut per correu electrònic, realitzar accions i suprimir elements de la cistella.

 

1.2.6.3. Visualitza


Aquest submenú s'utilitza per a visualitzar les dades de qualsevol document. En concret, conté dos opcions:

 • Exemplar per codi de barres: aquesta opció permet buscar per codi de barres.
 • Document per títol/autor: permet buscar per camps diferents.

 

 

1.2.6.4. ReservesEl submenú Reserves permet gestionar les reserves de la biblioteca. Les opcions són les següents:

 • Actuals: permet visualitzar les reserves existents i filtrar-les per a la seua gestió (videoguia).
 • Passades: permet visualitzar les reserves passades que no han sigut cancel·lades i s'ha passat el període de validesa.
 • Doc. per ordenar: mostra els documents reservats i apartats la reserva dels quals ha sigut suprimida.
 • Per processar: permet visualitzar les reserves existents i filtrar-les per a la seua gestió (en roig s'indica si hi ha alguna cosa pendent).