Carregant...
 

Operacions sobre net

OPERACIONS SOBRE LA CARPETA /NET/SERVER-SYNC

 

Versions
- LliureX 15.05

Una vegada instal·lat i configurat el servidor, en la carpeta /net es crea una estructura que emmagatzema la rèplica, la qual es mantindrà sincronitzada amb els altres servidors. Dins d'aquesta estructura, la carpeta server-sync té un paper fonamental ja que emmagatzema tant els directoris personals dels usuaris de xarxa com el directori compartit que s'utilitzarà per a, entre altres utilitats, emmagatzemar recursos.


El LLUM ens ofereix una funcionalitat que permet realitzar operacions sobre les carpetes dels usuaris. Per a això polsem el botó Operacions en /net i es mostren dos botons:

  • El primer permet crear carpetes personals d'aquells usuaris que no en tinguen, i es deixen les carpetes existents tal com estan.
  • El segon permet aplicar els permisos de cada usuari en les seues carpetes corresponents.

 

OperacionesNet1 Val