Carregant...
 

Muntatge model de centre

MUNTATGE DEL MODEL DE CENTRE

 

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Primers passos

 

1.1.1. Comprovació de la xarxa als servidors

 

El primer dels passos és el de la comprovació de connexió a la xarxa en els servidors. Per a això, cal identificar les targetes de xarxa, internes i externes, en tots els servidors, ja que en cas contrari podem provocar problemes si es comencen a assignar adreces IP per DHCP pel cable incorrecte.

El criteri recomanat és, en el cas que les targetes de xarxa siguen iguals, utilitzar l'eth0 per a la xarxa interna i l'eth1 per a la xarxa externa. En cas contrari, hem d'utilitzar la targeta més ràpida per a la xarxa interna.


Red01 Val

 

1.1.2. Actualització dels servidors

 

El pas següent és tindre actualitzats els servidors, abans d'inicialitzar-los, utilitzant la ferramenta LliureX Up. Després de l'actualització és recomanable reiniciar el servidor perquè tots canvis queden registrats.

 

1.1.3. Inicialització del servidor de centre

 

Després de l'actualització, hem d'inicialitzar el servidor. Per a això, utilitzem l'aplicació Zero Server Wizard, la qual indicarà que està sense configurar (en color roig) .Inicializa1 Val

 

S'obri una finestra en què es mostren diverses pestanyes, de les quals hem de seleccionar la de Mestre. Els elements importants que cal configurar són:

 • La contrasenya de 'netadmin': introduïm la contrasenya, per duplicat, de l'administrador de xarxa.
 • Habilitar la  replicació de dades: seleccionem l'opció si el servidor és de 64 bits.
 • IP interna: l'adreça IP ha de tindre com a tercer dígit un zero.
 • Mode de configuració externa: s'ha de fixar a Manual.
 • IP externa: l'adreça IP ha d'acabar en 254.
 • Porta d'enllaç externa: l'adreça IP ha d'acabar en 1.

 

Inicializa2 Val
Una vegada fixats els paràmetres, polsem el botó Aplica. Es mostra, aleshores, una pantalla en què es resumeixen totes les opcions que s'han configurat i en la qual polsem el botó Aplica.


Inicializa3 Val

 

Una vegada configurat se'ns demana que reiniciem la màquina perquè la configuració s'aplique correctament.

 

1.1.4. Verificació de la xarxa del servidor de centre


A continuació comprovem que les targetes de xarxa tenen les adreces IP correctes. Per a això, hem d'accedir al terminal a través del menú Aplicacions > Accessoris > Terminal.

 

Terminal1 Val
 

Quan s'obri, executem l'ordre ifconfig. En les dades que apareixen hem de comprovar si l'adreça de la interfície eth0 conté l'adreça IP amb un 0 com a tercer dígit, l'eth1 conté una adreça IP acabada en 254 i l'eth1:42 conté l'adreça IP 10.3.0.254.

 

Inicializa4 Val

  

1.2. Configuració dels servidors de les aules

 

Amb els passos anteriors tenim configurat el servidor de centre, ara passem a comprovar i configurar els servidors d'aula, després d'haver-los instal·lat.

 

1.2.1. Comprovació de la connexió del servidor d'aula al de centre

 

Per a comprovar si el servidor d'aula es pot connectar al servidor de centre (que ja hem configurat), imprescindible per a poder inicialitzar els servidors d'aula, s'ha d'accedir al terminal del servidor d'aula i escriure l'ordre ping seguida de la IP del servidor de centre.

 

Inicializa5 Val


 Hem de comprovar que tots els paquets arriben i que, per tant, té connexió amb el servidor de centre.

 

1.2.2. Inicialització del servidor d'aula

 

La inicialització del servidor d'aula es realitza de manera semblant al que hem realitzat en el de centre. Per a això, utilitzem l'aplicació Zero Server Wizard, la qual indicarà que està sense configurar (en color roig). Si polsem sobre l'aplicació, s'obri una finestra en què es mostren diverses pestanyes, de les quals hem de seleccionar la d'Esclau. Els elements importants que cal configurar són:

 • ID de l'aula: identificador del número d'aula.
 • IP interna: ha de tindre, com a tercer dígit, l'ID de l'aula anterior.
 • Habilitar la replicació de dades: seleccionem l'opció si el servidor és de 64 bits.
 • IP externa: l'adreça IP ha d'acabar en 253.
 • Porta d'enllaç externa: l'adreça IP ha d'acabar en 1.

 
Inicializa6 Val

 

Una vegada fixats els paràmetres, polsem el botó Aplica i, en la finestra següent que se'ns mostra tornem a polsar el botó Aplica. Ara hem de reiniciar el servidor perquè s'apliquen els paràmetres fixats.

 

1.2.3. Verificació de la xarxa del servidor d'aula

 

El pas següent és el de verificar la connexió a la xarxa del servidor d'aula. Per a això, hem d'accedir al terminal del servidor d'aula, executar l'ordre ifconfig i comprovar en les dades el següent:

 • L'adreça de la interfície eth0 conté l'adreça IP amb l'ID d'aula com a tercer dígit.
 • L'eth1 conté una adreça IP acabada en 253.
 • L'eth1:42 conté l'adreça IP 10.3.0.1.

 

Inicializa7 Val

 

També hem de provar que les IP de sincronització són accessibles. Per a això, hem d'executar en el terminal l'ordre ping seguida de l'adreça IP de sincronització.

 

Inicializa7 Val

  

1.3. Gestió d'usuaris

 

L'últim dels passos és la gestió dels usuaris. Per a això, s'ha d'utilitzar l'aplicació LLUM.