Carregant...
 

Model de centre

 MODEL DE CENTRE

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Objectius

 

Els objectius principals del model de centre són els següents:

 • Autenticació única en qualsevol equip del centre
 • Dades personals sempre disponibles
 • Accés a dades compartides
 • Xarxes separades per a aules i centre, però amb les mateixes dades
 • Clients lleugers: possibilitat d'arrancar clients lleugers des de qualsevol lloc

 

 

1.2. Característiques

 

Les característiques més importants d'aquest model són les següents:

 • Extensió de «l'antic» model d'aula
 • Col·laboració entre diferents servidors
 • Xarxes separades: aules d'informàtica i centre
 • Dades d'accés (usuari/contrasenya) úniques
 • Accés des de qualsevol equip del centre a:
  • Carpetes i fitxers personals
  • Dades compartides
 • Vàlid per a tot tipus de clients:


 

1.3. Avantatges del model

 

L'aplicació del model de centre té, com es pot comprovar, un gran nombre d'avantatges que enumerem a continuació:

 • S'estalvia en llicències, i això pot repercutir en una millora del maquinari, xarxa del centre, etc.
 • Els usuaris estan centralitzats, cosa que permet una gestió senzilla per mitjà de l'ús del LLUM.
 • Les dades estan replicades en diverses màquines, així s'augmenta la seguretat.
 • Encara que falle el sistema operatiu o el disc dur de l'equip, sempre es pot arrancar un client lleuger.
 • Les ferramentes de gestió i auxiliars del LliureX faciliten la gestió i configuració dels diferents serveis.
 • Ofereix la possibilitat de centralitzar recursos en el servidor de centre (PMB, biblioteca de JClic, impressores, carpetes compartides, etc.).

 

 

1.4. Esquema bàsic

 

L'esquema bàsic es compon dels elements següents:

 • Un servidor mestre: sol donar servei al centre (aules de docència, sala del professorat, etc.).
 • Un servidor esclau: s'utilitza en l'aula d'informàtica.

A més, ambdós servidors comparteixen entre si dades replicades.

 
Modelo Centro Val  

 

1.5. Esquema avançat

 

En aquest esquema s'explica, amb major complexitat, l'estructura del model. Ací tots els servidors van connectats a un commutador (switch) per mitjà d'una de les targetes de xarxa (xarxa externa), mentre que l'altra va connectada a la xarxa interna (centre, aules, etc.).

La replicació de les dades (sincronització) es realitzarà per mitjà de la xarxa externa, per la qual cosa és recomanable que les targetes siguen, com a mínim, de tipus Gigabit Ethernet perquè l'amplada de banda siga la màxima possible.

 
Modelo Centro 2 Val